פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 15 מ-31.7.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ט בתמוז תשע"א, 31.7.2011

(ישיבה 15/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אילנה קיפר, אלון שוסטר, אמרי רון, אפרים שפירא, גורית שמר, חגי רזניק, יואל מרשק, עמיקם אסם.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איל רייז, איתי מרגלית, ניר מאיר, עמרי כנען, ח"כ שי חרמש, רבקה וילנד, תמר וולפין, סמדר כ"ץ.

מוזמנים: אמיר גנז.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 14/2011 מיום 17.7.11.

ב.      דיווח מזכיר התנועה על המהלכים בנושא משבר החלב.

ג.       דיווח על הצעת ועדת כוח אדם לבחירתו של שמעון הלמן כיו"ר רשות העיתון.

ד.      אישור מועד וסדר היום של המועצה הבאה:
מועד מוצע:
15.9.11
מקום: אפעל
סדר יום מוצע:

1.      אישור פרוטוקול המועצה הקודמת.

2.      בחירת מחליפו של מוקי צור בתפקיד יו"ר רשות העיתון - מועמד שמעון הלמן.

3.      דיון והצבעה על הצעת מזכירות התנועה בנושא הפנסיה.

הערה: אם תבאנה הצעות לנושאים נוספים הן תבאנה לאישור המזכירות.

ה.      הצגת תוכנית ההתקשרות לעבודה משותפת בתחום החינוך עם חברה חיצונית והמתבקש ממנה לגבי הארכת כהונתו של אבי אהרונסון כמרכז מח' החינוך.

 

החלטות:

א.      פרוטוקול הישיבה מיום 17.7.11 אושר ללא הערות.

ב.      מזכיר התנועה דיווח על המגעים המתקיימים בין הגורמים השונים - תנועות ההתיישבות, ארגון מגדלי בקר והארגונים האזוריים - לצורך ניהול המאבק כנגד המגמה לפגוע בחוק החלב, להוזיל את המחיר לליטר לרפתן ולפתוח את שוק החלב ליבוא. בשיחה שהתפתחה בעקבות הדיווח הודגש הצורך להבליט את חיוניותה של הרפת בהבטחת המשך ההתיישבות בפריפריה על כל המשתמע מבחינת השמירה על הקרקע, הבטחת סביבה ירוקה ושמירה על בטחון המדינה.

ג.       המזכירות קיימה שיחה על המחאה החברתית ההולכת ומתפשטת בארץ והאופן בו התנועה הקיבוצית מתייחסת למה שקורה וגם נוטלת חלק. את השיחה סיכם מזכיר התנועה באמירה לפיה המחאה חשובה ומשמעותית, התנועה הקיבוצית מזדהה עם המסר שהיא משדרת וקוראת לחברי הקיבוצים לקחת חלק בפעילות ובהפגנות המאורגנות, מטה התנועה יזם קשר עם המארגנים והציע עזרה ותמיכה.

ד.      המזכירות אישרה את הצעת ועדת כוח האדם למינוי שמעון הלמן כמחליפו של מוקי צור בתפקיד יו"ר רשות "ידיעות הקיבוץ". מועמדותו של שמעון הלמן תוצג לאישור במועצה הבאה.

ה.      המזכירות אישרה את סדר יומה של המועצה הבאה, שתתקיים ביום ה' 15.9.11. המזכירות רשמה לפניה, כי אם יעלו נושאים נוספים הם יובאו לאישור המזכירות לכל המאוחר שבועיים לפני כינוס המועצה.

ו.        המזכירות אישרה את התקשרות מחלקת החינוך עם חברת "סמארט סורסינג" לפעילות משותפת בתחום פיתוח רשת פעוטונים וצהרונים ברחבי הארץ. הפעילות כפופה לחוזה שנבחן על ידי עו"ד אמיר גנז ואושר על ידו.
המזכירות החליטה כי אחרי שישה חודשי עבודה משותפת יימסר דו"ח למזכירות.
כמו כן אישרה המזכירות, לפי המלצת ועדת כוח אדם, את הארכת כהונתו של אבי אהרונסון, מרכז מחלקת החינוך, לשנת פעילות נוספת וזאת כמתבקש מאחריותו ומעורבותו בגיבוש וביישום ההסכם עם "סמארט סורסינג".
המזכירות מודה לעו"ד אמיר גנז על עבודתו לגיבוש ההסכם הייחודי הזה על כל המשמע ממנו.

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 14 מ-17.7.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים