פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 14 מ-17.7.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ח' בתמוז תשע"א, 17.7.11

(ישיבה 14/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אילנה קיפר, איתי מרגלית, אלון שוסטר, אפרים שפירא, גורית שמר, חגי רזניק, יואל מרשק, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, ניר מאיר, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד,, אודי פלד, איל רייז, אמרי רון, מיכי דרורי.

משתתפים: יואב מרגלית, נוקי.

מוזמנים: תת אלוף אבי בניהו, סרן לידור, ח"כ שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (13/2011) מיום א' 10.7.11.

ב.      פרידה מאבי בניהו.

ג.      פגישה עם אריק רייכמן.

ד.      עמדת המזכירות בנושא "חוק ועדות קבלה" (בהשתתפות ח"כ שי חרמש וג'ומס).

 

החלטות

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום א' 10.7.11 אושר ללא הערות.
  

ב.     המזכירות רשמה לפניה בהסכמה את דברי מזכיר התנועה לפיהם המזכירות קוראת לממשלת ישראל לא לתת יד להרס משק החלב ולא לפגוע במחיר המטרה, שנקבע כחוק מחייב את כל הצדדים. המזכירות מחזקת את שרת החקלאות אורית נוקד במאבקה למען החקלאים החיים ועובדים לפרנסתם ברחבי הארץ תוך שמירה על אדמות הלאום. התנועה פונה לראש הממשלה, כי לא ייתן יד לקבלת החלטות בתחום רגיש זה בטרם יתקיים דיון עם כל הנוגעים בדבר.

ג.      המזכירות קידמה בברכה את תת אלוף אבי בניהו, חבר קיבוץ להבות חביבה אשר שימש עד לאחרונה כדובר צה"ל והוזמן לישיבת המזכירות לרגל סיום תפקידו.
במסגרת פגישה חגיגית ומעניינת זו, שמעה המזכירות את סיפור פעילותו רבת השנים של אבי בניהו בתחומי התקשורת השונים, איחלה לו הצלחה בהמשך דרכו והגישה לו כשי את אלבום הקיבוצים שיצא לרגל מלאת לקיבוץ הראשון 100 שנים.

ד.     המזכירות קיימה שיחה עם אריק רייכמן בעקבות החלטת מועצת התנועה לפיה על המזכירות להיפגש איתו לבירור השאלה למי שייך הכסף שהוא קיבל מ"תנובה" עם סיום עבודתו.
המזכירות קיבלה ללא התנגדות את הודעת אריק רייכמן, כי הסכום שקיבל עם סיום עבודתו היה במסגרת פיצויי הפרישה שנקבעו לו על ידי הדירקטוריון ואי לכך אין מקום להתערבות כלשהי של התנועה בשאלה "למי שייך הכסף", שכן נושא זה סוכם בין אריק רייכמן לקיבוצו גליל ים על פי ההסדרים המקובלים בקיבוץ ואף הם אינם מעניינה של התנועה.

ה.     המזכירות החליטה ברוב של 10 כנגד 6, שלא להצטרף למשיבים לעתירה, שהוגשה על ידי ארגונים שונים כנגד חוק ועדות הקבלה.
המזכירות הסתייגה ממערכת ההנמקות שבאות לחזק את עמדת התומכים בחוק וזאת בשל
היותן נושאות אופי גזעני בולט.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 13 מ-10.7.2011
הודעה לעיתונות בנושא משק החלב
הודעה לעיתונות על ישיבת המזכירות עם אבי בניהו
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים