פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 12 מ-19.6.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ה באייר תשע"א, 19.6.11

(ישיבה 12/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אילנה קיפר, אלון שוסטר, אמרי רון, אפרים שפירא, גורית שמר, גיורא מסד, יואל מרשק, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: איתי מרגלית, שרת החקלאות אורית נוקד, חגי רזניק, ח"כ שי חרמש.

משתתף: יואב מרגלית.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (11/2011) מיום א' 5.6.11.

ב.      לקראת הועידה:

1.      אישור המכתב לצירי הועידה.

2.      אישור רשימה מתוכה יבנה הצוות להגשת הצעה לוועידה בנושא:
 "מעורבות התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית"
 (הרשימה מצורפת).

ג.       נוהל פרסום שמות צירי המועצה.

ד.      עמדת המזכירות בנושא "חוק ועדות קבלה".

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות (11/2011) מיום 5.6.11 - אושר.

ב.     הועידה: המזכירות החליטה, כי בשל ההתחייבות לקיים במהלך החודשים הקרובים שתי מועצות תנועה - האחת בנושא הפנסיה והשניה בנושא קיבוצי ההטלות, יש צורך לדחות את הועידה והיא לא תתקיים במועד כפי שתוכנן.
צוות הועידה יתכנס להציע מועד חדש במהלך שנת 2011 וההצעה תובא לאישור המזכירות.
אי לכך - המכתב הראשון, שהיה אמור להגיע לצירי הועידה לא יישלח עד לאחר אישור המועד החדש.

ג.     המזכירות החליטה לפנות לכל הקיבוצים, בבקשה לקבל מהם את רשימת נציגיהם אשר נבחרו כדין באסיפת הקיבוץ כצירים למועצת התנועה, ואשר מוכנים כי שמותיהם יובאו לידיעת כל חבר או חברת קיבוץ שיבקשו זאת. כתובת דוא"ל תצורף רק לשמו של ציר שיודיע במפורש כי הוא מסכים לכך.
תמכו בהחלטה זו - 14.
תמכו בפרסום כל שמות נציגי הקיבוצים ללא צורך בקבלת רשות הצירים - 4.

ד.      המזכירות רשמה לפניה כי הדיון בנושא "חוק ועדות הקבלה" נדחה לאחר שח"כ שי חרמש, מיוזמי חוק זה ביקש לקיימו במועד בו יוכל גם הוא להשתתף.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

אישור המכתב לצירי הוועידה
רשימה חברים שיתבקשו להשתתף בצוות שיציע נוסח הצעה לועידה
נוהל פרסום שמות צירי המועצה - הצעת צוות המזכיר מ-15.5.2011
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 11 מ-5.6.11
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים