פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 11 מ-5.6.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ה באייר תשע"א, 5.6.11

(ישיבה 11/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אילנה קיפר, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, גיורא מסד, חגי רזניק, יואל מרשק, ניר מאיר, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אודי פלד, איל רייז, אלון שוסטר, אמרי רון, מיכי דרורי, סמדר כ"ץ, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: אמציה רייז (עין המפרץ), אורי מרגלית (רמת הכובש), ניב ויזל (מעלה החמישה), מיכאל ורבין, (יקום), יצחק בש (נוה אילן).

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (10/2011) מיום א' 29.5.11.

2.      סיכום מועצת התנועה מיום 2.6.11.

3.      נוהל פרסום שמות צירי המועצה.

4.      אישור מכתב ראשון לצירי הועידה.

5.      דיון בנושא הפרסומים בעיתונות בנושא הפנסיה (בעקבות שאלה שהועלתה ע"י סמדר סיני בישיבת המזכירות הקודמת ופניה בכתב של אורי מרגלית בשם פורום הקיבוצים המתחדשים, שתוצג בישיבה).

 

החלטות:

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות (10/2011) מיום 29.5.11 - אושר.
 

ב.      סעיף ד' הועלה לדיון כסעיף ב' וסוכם כמפורט להלן:
 

ג.     המזכירות רשמה לפניה, כי במהלך חודש יולי תעלה למזכירות ובהמשך למועצה ההצעה ל"פנסיה הוגנת" כפי שתגובש על ידי הצוות התנועתי.

(1)      לאחר הדיון במזכירות יקיימו הרכזים האזוריים פגישות עם הנהלות הקיבוצים והחברים, יסבירו להם את התכנית המוצעת ויביאו לכך, שבכל קיבוץ וקיבוץ תתקבל החלטה מוסמכת, שתחייב את נציגי הקיבוץ במועצה.

(2)      המזכירות מחזקת את ידי מנהלי הקהילות במאמציהם לקדם את הקיבוצים בהם הם פועלים תוך דאגה אחראית לכל נושא הפנסיה.

(3)       המזכירות מוחה ומבקרת את הדרך הבלתי אחראית בה בחרה "פנסיה בראש" להעלות את נושא הפנסיה באמצעי התקשורת. דרך זו פוגעת בתנועה ובציבור החברים כאחד.

(4)       מזכירות התנועה תפנה אל אמצעי התקשורת בנושא הפנסיה רק לאחר שתתקבל החלטת המועצה בנושא.

(5)       התנועה רואה את הדאגה לפנסיה לאחת ממשימותיה העיקריות, נמצאת בקשר עם הקיבוצים, שעדיין לא הגיעו ליכולת לשלם את פנסיית המינימום ומטפלת בכך שיממשו את תקנת הפנסיה כנדרש.
בעובדה - לפני 3 שנים נמצאו 58 קיבוצים, שלא הגיעו לפנסיית המינימום וכעת יש 7.

 

הסעיפים ג' (לקראת הועידה) וד' (נוהל פרסום שמות צירי הקיבוצים)

נדחו בשל קוצר זמן לישיבה הבאה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

נוהל פרסום שמות צירי המועצה - הצעת צוות המזכיר מ-15.5.2011
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס'10 מ-29.5.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים