פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 10 מ-29.5.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ה אייר תשע"א, 29.5.11

(ישיבה 10/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אילנה קיפר, אפרים שפירא, גורית שמר, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין, איל רייז.

חסרים: שרת החקלאות  אורית נוקד, איתי מרגלית, אלון שוסטר, יואל מרשק, ח"כ שי חרמש, עו"ד מיכי דרורי.

משתתפים: עו"ד אמיר גנז, יואב מרגלית.

מוזמנים: חיים (ג'ומס) אורון, עמירם אפרתי, השי רובין.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (9/2011) מיום א' 15.5.11.

2.      קיבוצי ההטלות.

 

החלטות:

 

1.     הפרוטוקול מישיבת המזכירות מיום 15.5.11 - אושר.

2.     נמסרה הודעה על חזרתו של אמרי רון לשמש נציג המטה השיתופי במזכירות התנועה.
המזכירות מאחלת לאמרי השתלבות מחודשת ובריאות טובה ומודה למריו טויב, שסיים חברותו במזכירות בגין החילופין הללו.

3.     בתשובה לשאלת סמדר סיני אודות הכתבה שהתפרסמה ב"ישראל היום" בעניין הפנסיה נמסר כי נושא זה יוכן בצוות מזכיר לקראת דיון במזכירות בישיבתה הקרובה.

4.     קיבוצי ההטלות - המזכירות קיבלה ללא התנגדות את ההחלטות הבאות, שתובאנה לאישור המועצה המתכנסת באפעל השבוע (2.6.11):

(1)        המזכירות חוזרת וקובעת את המובן מאליו בחייו של כל ארגון והתנועה בכלל זה, כי תשלום מסודר ומלא של מסים, הינו בגדר חובה הנגזרת מעצם החברות והיא לא תוכל לקבל צעד של אי תשלום מסים כאמצעי לחץ במחלוקת כלשהי בין הקיבוץ לתנועה בה הוא חבר מרצונו.

(2)       המזכירות שמעה את הצעת הצוות בו היו חברים אלישע שפירא, עמירם אפרתי והשי רובין, אשר קיימו מגעים עם קיבוצי ההטלות, שבגין המחלוקת בנושא הסכומים אשר, לדעתם התנועה חייבת להם, מעכבים את תשלום מסיהם כבר משנת 2007 - וחובם בשל כך הגיע כבר - עד סוף 2010 - ל-10 מיליון ₪.

(3)        המזכירות החליטה לקבל את הצעת הצוות להעמיד את סכום ההחזר לקיבוצי ההטלות על 40 מיליון ₪.

(4)         10 מיליון ₪ יקוזזו מסכום זה ויועברו לקופת התנועה הקיבוצית כהחזר של חוב המסים אותם לא שלמו קיבוצי ההטלות משנת 2007 עד סוף 2010.

(5)         על קיבוצי ההטלות לחזור ולשלם את מסי התנועה כסדרם מראשית 2011.

(6)         30 מיליון ₪ מתוך 40 המיליון המוזכרים בסעיף 1, יועברו לקיבוצי ההטלות מתוך הסכום שתקבל התנועה הקיבוצית בבוא העת ממכירת בית התנועה, לפי ערכו המשודרג.

(7)         10 מיליון ₪ נוספים יגויסו מכספי הקיבוץ הארצי לשעבר ( מתוך הכספים שבמקור יועדו להבטחת פעילותו של הקיבוץ הארצי בעתיד. (תנועות נוער וכו'...).

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 9 מ-15.5.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים