פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 9 מ-15.5.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ז ניסן תשע"א, 15.5.11

(ישיבה 9/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אילנה קיפר, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, יואל מרשק, מריו טויב, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איל רייז, אלון שוסטר, חגי רזניק, ח"כ שי חרמש, תמר וולפין.

מוזמנים: אמרי רון, אמציה רייז, דני יפה, ענת מאור.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, עו"ד מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (8/2011) מיום א' 1.5.11.

ב.      סיכום המועצה.

ג.       התנהלות אגף המשימות (דיון במסמכים שהוציא צוות מזכיר).

ד.      פרסום שמות צירי המועצה לציבור - האם וברשות מי.

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול ישיבה (8/2011) מיום א' 1.5.11 - אושר.

ב.     המזכירות רשמה לפניה, כי במועצת התנועה עברנו על רוב הסעיפים, נמסר דו"ח קצר לקראת הועידה, שתתקיים ב-15.9.11, נערך דיון רחב ורציני בעמדת התנועה בנושא הקרקעות ומפאת חוסר זמן נדחה הדיון בתקציב למועצה הבאה, שמועדה ייקבע בישיבת צוות מזכיר הקרובה.

ג.      המזכירות אישרה את שני המסמכים, הקובעים את התנהלות אגף המשימות והליכי התיאום בין רכז האגף לבין דובר התנועה בכל הקשור לדיווח לתקשורת.
נוספה הערת המזכיר, הנרשמת לפי בקשתו בפרוטוקול, כי בכל מקרה שצוות הנהלת אגף המשימות לא יגיע לסיכום המקובל על כל חברי הצוות - יגיע הנושא לדיון במזכירות.

ד.      שאלת פרסום השמות של צירי הקיבוצים במועצה נדחתה לישיבה הבאה בשל חוסר זמן.

 

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 8 מ-1.5.2011
התייחסות התנועה לועדה הציבורית לניהול קרקע חקלאית (רוטקופף)
נוהל עבודת אגף המשימות בנושאי תקשורת
התנהלות אגף המשימות
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים