פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 8 מ-1.5.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ז ניסן תשע"א, 1.5.11

(ישיבה 8/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אילנה קיפר, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, יואל מרשק, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אלון שוסטר, מריו טויב, ח"כ שי חרמש, משה תרשיש (מבקר).

מוזמנים: בארי הולצמן, אמרי רון, איתן ברושי, דדי רובינשטין, רזי יהל, צביקי פורת, איציק באדר.

משתתפים: יואב מרגלית, יעקב אברהמי.

משקיפים קבועים: אביב לשם, עו"ד מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (7/2011) מיום א' 10.4.11.

ב.      הודעה של ועדת הבדיקה בנושא אריק רייכמן.

ג.       עמדת התנועה לועדת רוטקופף בנושא: "המדיניות הקרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל".
מוזמנים - חברי ועדת הקרקעות הקיבוצית.
החלטת המזכירות תובא לאישור המועצה שתתקיים ב-12.5.11.

ד.      אישור תקציב התנועה לקראת הבאתו למועצה.

 

החלטות

 

א.      פרוטוקול ישיבה (7/2011) מיום א' 1.5.11 - אושר.

ב.    החברים אבשלום (אבו) וילן (נגבה) ועוזי צור (שמיר) נתבקשו לבדוק אם היה קשר כלשהו בזמן המו"מ על עסקת תנובה בין תנאי העסקה לבין התחייבות שניתנה לאריק רייכמן בעניין אי תחרות כפי שפורסם בתקשורת.
המסקנות אליהן הגיעו בבדיקתם ואותן הציגו בישיבת המזכירות הינן כמצוטט להלן:
"אין ולא היה קשר בין המו"מ על תנאי פרישתו של אריק או שינויים שנערכו בתנאים אלו לבין המו"מ על תנאי העסקה ושוויה של תנובה בכל שלביו.
יתר על כן, הרושם שקיבלנו הוא שהייתה הקפדה רבה על הפרדה בין שני עניינים אלו לאורך כל התהליך וזאת גם בגין דרישתו של אריק עצמו.
הדבר תקף הן מבחינת לוח הזמנים השונה בין ההסכמים ובין בתכניו עצמם".
המזכירות קבלה את המסקנות כלשונן בצירוף החלטה כי צוות בהשתתפותם של אודי פלד ומיכי דרורי יציע נהלים מוסכמים בנושא שליחות תנועתית בתאגידים.

ג.   עמדת התנועה לועדת רוטקופף:

(1)   אושר ברוב של 15 תומכים ומתנגד אחד - המסמך, התואם את החלטות מועצת התנועה מיולי 2009 ומבטא בפירוט את עמדת גופי ההתיישבות השונים באשר למדיניות הקרקעית של המדינה והשלכותיה על זכויות כלל החקלאים בישראל. בתוך מסמך זה מוזכרות במיוחד זכויות התנועה הקיבוצית, הנובעות מהיות הקיבוץ אגודה שיתופית ייחודית בארץ וגם בעולם ובתור שכזאת מחזיקה ומתכוונת להמשיך ולהחזיק בחכירה ובבעלות משותפת את אדמת הלאום, שהועמדה לרשותה על מנת "לעבדה ולשמרה"

(2)   המזכירות קוראת למטה השיתופי להצטרף ולתמוך במסמך התנועתי המשותף.

(3)   צוות המזכיר יקדם הכנת של מסמך תנועתי, שיבטא את העמדה התומכת בשמירת זכויות הדיור של חברי הקיבוץ בדירותיהם תוך שמירה של מבני הקיבוץ - כולל מבני המגורים וכל קרקע המשבצת - בבעלות האגודה.

ד.    החלטת המזכירות בנושא התקציב

(1)   המזכירות תציג במועצה הצעת תקציב מאוזן.

(2)   באשר לקיבוצי ההטלות תפעל התנועה ע"פ הכתוב להלן:
מהסכום הצפוי להתקבל ממכירת בית התנועה לאחר שישודרג באמצעות שינוי התב"ע, 40 מליון הש"ח הראשונים יכנסו לקופת התנועה כחלקו של הקיבוץ הארצי לשעבר כמפורט במסמך מיזוג התנועות.
מהסכום הנוסף שיתקבל ממכירת בית התנועה תעמיד התנועה הקיבוצית 30 מליון ₪ כמקור להסדר עם קיבוצי ההטלות כמפורט להלן הואיל וקיבוצי ההטלות צברו חוב ממועד מיזוג התנועות ועד שנת 2010 בסך של כ-10 מיליון ₪ החליטה המזכירות לגייס סכום זה ממערכות חיצוניות (תאגידים ומוסדות פיננסיים).
סכום זה יקוזז בבוא העת מאותם 30 מיליון ₪ המוקצבים כמקור לפתרון בעיית קיבוצי ההטלות.

(3)   המזכירות ממליצה להמשיך את ההדברות עם קיבוצי ההטלות על מנת להסדיר את חזרתם המסודרת לתשלום מסי תנועה כבר ב-2011.

(4)   לטיפול בנושאים הנ"ל ייקבע זמן קצוב שיובא לידיעת כל הנוגעים בדבר.

(5)   המזכירות רשמה לפניה את הודעת מזכיר התנועה כי עומדת להתקיים ישיבה נוספת של מזכירי התנועות לשעבר וזאת במגמה למצוא דרך לפתרון הנושא.

 

קיבוצי ההטלות בהם מדובר הם:

ברעם, גזית, גן שמואל, דביר, דליה, הזורע, יקום, כפר מנחם, מגן, מזרע, מעברות, מרחביה, משמר העמק, נגבה, ניר יצחק, עברון, עין דור, עים המפרץ, שמיר, שער הגולן, שריד.

 

הקיבוצים נגבה ועברון משלמים את מלוא מיסי התנועה ואנו מברכים על כך.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 7 מ-10.4.2011
התייחסות התנועה לועדה הציבורית לניהול קרקע חקלאית (רוטקופף)
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים