פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 7 מ-10.4.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ו' ניסן תשע"א, 10.4.11

(ישיבה 7/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אילנה קיפר, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, יואל מרשק, מריו טויב, ניר מאיר, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אלון שוסטר, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, סמדר כ"ץ, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: עמי רוניס, ניבה אשכנזי, מורן רוזנברג (מפעילי תכנית תל"מ)

משתתפים: יואב מרגלית.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, עו"ד מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (6/2011) מיום א' 27.3.11.

ב.      אישור סדר היום למועצת התנועה שתתקיים בבית התנועה ביום ה' 12.5.11.

ג.       דיווח על תכנית תל"מ (צעירים יוצאי אתיופיה בקיבוצים - תעסוקה, למודים מגורים).

ד.      אישור שלושת מסמכי ההנחיות לאגף המשימות:

1.      סדרי גיוס תרומות בתנועה.

2.      עבודה מול התקשורת.

3.      התנהלות האגף.

 

החלטות:

 

א.     פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 27.3.11 אושר לאחר שצורפה אליו בקשתה של תמר וולפין כי ייכתב שהמזכירות תומכת בפעילותם של מנהלי הקהילות ומרכזי המשק ושוללת מכל וכל את הפגיעה בהם ובכוונותיהם כפי שבאה לידי ביטוי בדברים שנכתבו ופורסמו ברבים ע"י חברים מסוימים - לא מקרב חברי מזכירות התנועה - לאחר הדיון שנערך במזכירות בנושא הפנסיה.

ב.     אושר סדר היום למועצה כמפורט להלן:
מועד המועצה: 12.5.11
מקום המועצה: בית התנועה הקיבוצית.
סדר היום של המועצה:

1.     אישור פרוטוקול המועצה הקודמת.

2.     מידע על הוועידה (יימסר בישיבת המזכירות לפני המועצה).

3.     הארכת כהונה של עמרי כנען ומשה תרשיש לשנתיים נוספות (לאחר 6 שנות פעילות עד כה).

4.     תקציב 2011.

ג.      נמסר מידע על מכתב ששלח רשם האגודות (צילום המכתב מצ"ב למטה) באשר לסדרי בחירת נציגי הקיבוצים למועצת התנועה. בהתייחס להערות שנשמעו בעקבות מידע זה ינוסח מכתב הסבר לקיבוצים וזה יישלח יחד עם מכתבו של הרשם.

ד.      המזכירות קיבלה דיווח על פעילות תכנית תל"מ בקיבוצים, שעיקריה מפורטים להלן:

תכנית תל"מ (תעסוקה, לימודים ומגורים בקיבוצים) מיועדת לבוגרי צבא עולי אתיופיה.

התכנית החלה לפעול בשנת 1998. היא פועלת כיום ב-14 קיבוצים מיטבתה בערבה ועד ברעם שבגבול הלבנון. לתכנית מתקבלים מדי שנה כ-80 צעירים וצעירות עד גיל 25 בוגרי צבא שלא סיימו לימודיהם ומתקשים במציאת עבודה לאחר שחרורם מצה"ל.

עד השנה השתתפו בתכנית תל"מ כאלף צעירים וצעירות, ועל פי מחקר שנערך ב-2006 90% מבוגרי התכנית אכן השתלבו בעבודה ו/או בלימודים שונים.

מימון התכנית כולל עלותו של הצוות התנועתי העוסק בכך - בא בעיקרו מתרומות חיצוניות.

השיחה הסתיימה בדברי הערכה חמים לצוות התנועתי המפעיל את התכנית - עמי רוניס, ניבה אשכנזי, ומורן ובתקווה כי תמצאנה הדרכים להרחיב את התכנית המהווה ללא ספק גם מקור גאווה לעוסקים בה בתנועה ובקיבוצים.

ה.     התקיים דיון ואושר המסמך העוסק בנוהל קבלת תרומות בתנועה הקיבוצית.
תיבדק ותפורסם רשימת הגופים הקשורים לתנועה ונוהל התרומות כפי שאושר מחייב גם אותם
.

ו.         הדיון בנושא התנהלות אגף המשימות נדחה לישיבה הבאה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 6 מ-27.3.2011
מכתב תשובה של תמר וולפין למכתבו של בעז אפלל לחברי מזכירות בנושא הפנסיה
מכתבו של בעז אפלל לחברי מזכירות בנושא הפנסיה
בחירת נציגי קיבוצים למועצת התנועה - מכתב נלווה מאת עמיקם אסם (צילום מצ"ב למטה)
תוכנית עבודה של תל"מ ל-2011
תקציב תל"מ
נספח נוהל גיוס תרומות בתנועה הקיבוצית (בכסף או בשווה כסף)
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים