פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 5 מ-13.3.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ז' אדר ב' תשע"א, 13.3.11

(ישיבה 5/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, יואל מרשק, מריו טויב, ניר מאיר, סמדר סיני, סמדר כ"ץ, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: אבו וילן, שרת החקלאות אורית נוקד, אילנה קיפר, אלון שוסטר, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: גיורא מסד, נמרוד זיו (מנהל קמ"ה) עו"ד אמיר גנז, עו"ד יעקב אברהמי.

משתתפת: ענת מאור (נגבה)

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, עו"ד מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (4/2011) מיום א' 13.2.11.

ב.      דיווח ודיון בנושא גיוס כספים בשם התנועה, שלא בהתאם לנהלים ולהנחיות.

ג.       המשך הטיפול בנושא הפנסיה.

ד.      דיווח המחלקה לקידום נשים.

ה.      פרידה מגיורא מסד ושיחה עם ניר מאיר על עבודתו בקמ"ה.

 

החלטות

א.    פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 13.2.11 אושר בכפוף לשני שינויים:

(1)   לרשימת צוות הקואופרציה נוספו שמותיהם של יואל מרשק ואורי אופיר שנשמטו בטעות.

(2)   בדיווח על פעילות מח' הביטחון בנושא ההכנה לשירות בצה"ל יש לכלול גם את פעולות אגף המשימות הקשורות לנושא זה.

ב.     בשל העובדה שהנושא נבדק עדיין במערכת המשטרתית, הודיע מזכיר התנועה, כי לא יתקיים דיון בנושא - כפי שהוא מופיע בסדר היום.
במקום זאת - נמסר מידע מצומצם על כמה עניינים המצויים כרגע בבדיקה והוצע כי המזכירות תסתפק בשלב זה באישור של הודעת המזכיר כמפורט להלן:

(1)   מתוך אחריות רבה מטה התנועה אינו מגיב למכתבים ושאר פרסומים המופיעים באמצעי התקשורת.

(2)   מטה התנועה מצר על כך שהדברים נכתבים בלי לדעת את כל העובדות.

(3)   צוות המזכיר ייפגש עם יואל מרשק להפקת לקחים מדרך התנהלותו של יואל אשר פעל בניגוד לנהלים של התנועה.

(4)   סיכום צוות המזכיר בנושא הנהלים יובא לאישור המזכירות.

(5)   מזכירות התנועה תדון בכל הפרשה בעיתוי המתאים.

(6)   רואי חשבון יבדקו את ספרי אגף המשימות 4 שנים לאחור.

לאחר מסירת הודעת המזכיר הביע יואל את צערו על כל האירוע, הזכיר כי אין כנגדו אישית כל האשמה.
יואל ציין כי נפגע מהפרסומים המכוונים בדף הירוק ובעיתון קיבוץ שיצאו מבית התנועה ונתן דוגמאות כמו מכתבי המבקר והקשר עם בית אורן.
יואל הוסיף כי הוא גאה בפעולות האגף בשנים האחרונות שכולן אושרו , ובאם היו אי הבנות יש להצטער על כך והציע, כי בעתיד יינתנו אישורים בכתב.

הודעת המזכיר הועמדה להצבעה והתקבלה בהצבעת רוב ובהתנגדות של 2.

ג.     המזכירות רשמה לפניה את הודעת מיכי דרורי, כי הרשם בוחן את הצעת התנועה בנושא הפנסיה. הנושא יגיע לדיון בישיבת המזכירות הבאה.

ד.    המזכירות קבלה בהערכה ובתודה את הדיווח של סמדר סיני באשר לקידום נשים בקיבוצי התנועה (מסמך מצורף) והדו"ח סוכם בהערת מזכיר התנועה, כי תמונת מצב זו וכן השאלות המתעוררות בעקבותיה חייבות להגיע לקיבוצים ולעורר את מודעות החברים והחברות לגבי כל המתבקש והנובע מכך.

ה.    המזכירות נפרדה בדברי תודה והערכה מגיורא מסד, אשר סיים את כהונתו כחבר מזכירות התנועה בה ישב כנציג הארגונים האזוריים, ואיחלה לו הצלחה בהמשך דרכו.

ו.      המזכירות שמעה מניר מאיר מידע מפורט על פעילות קמ"ה (קבוצת מנהלים הטרוגנית) המהווה כיום קואופרטיב של העובדים ושל הארגונים האזוריים ופועל כיום ב-40 קיבוצים, כאשר אנשיו משמשים בהם בתפקידים שונים כגון - יו"ר ועד ממונה, יו"ר קיבוץ (משק וקהילה) יו"ר עסקי בלבד ויו"ר תעשיה.
המזכירות רשמה לפניה את מה שניר מאיר הציג כעקרון המנחה את קמ"ה בפעילותה והוא: חשיבה ניהולית ערכית לטובת הקיבוצים.
בסיכום הציג ניר מאיר את התנאים שקמ"ה מחשיבה אותם כחיוניים להיחלצות קיבוצים ממשבר ניהולי:

(1)   פיתוח מנהיגות מקומית.

(2)   שילוב מקדם של ניהול חיצוני ופנימי.

(3)   כניסה לקיבוץ בנפח משרה מינימלי.

(4)   חתירה להחלפת המנהל החיצוני במנהל פנימי.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 4 מ-13.2.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים