פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 4 מ-13.2.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ט' אדר א' תשע"א, 13.2.11

(ישיבה 4/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אלון שוסטר, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, סמדר סיני, סמדר כ"ץ, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אילנה קיפר, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, יואל מרשק, מיכי דרורי, מריו טויב, ניר מאיר, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: שלומי אילן - לנושא הקואופרציה, יואב מרגלית, נוקי גולדפישר (מח' הביטחון)

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.        אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (3/2011) מיום א' 30.1.11.

2.        דיון ראשון בתכנית הפעולה של צוות הקואופרציה (תכנית מצורפת).

3.        דיווח מח' הביטחון (חומר רקע מצורף).

4.        דיווח המח' לקידום נשים.

 

החלטות

1.       פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 30.1.11 אושר ללא הערות.

2.       מזכיר התנועה הביע הערכה ותודה לפעילותו של אבו וילן, שהביאה לכך ששמו של "הדף הירוק" שונה בהסכמה ל"הזמן הירוק".

3.       המזכירות רשמה לפניה את הודעת מזכיר התנועה, כי במועצת התנועה הקרובה יוגש לאישור תקציב חצי שנתי ותוצג בקריאה שניה לאישור תכנית העבודה ל-2011.

4.       כמו כן רשמה המזכירות לפניה כי אם עד אמצע מרץ לא יושג הסדר עם קיבוצי ההטלות לא תוכל התנועה להמשיך בפעילותה הסדירה ויהיה צורך לקיים מועצה מיוחדת שתדון במצב החדש. בעקרון - התנועה לא תוכל לפעול בתקציב גרעוני.

5.       המזכירות קבלה מפי שלומי אילן דו"ח על פעילות צוות הקואופרציה כמפורט להלן:

(1)   בצוות משתתפים החברים הבאים: שלומי אילן כמרכז, יהודה פז (כיסופים) רייפי גולדמן (אורים) - שניהם פעילים במסגרת מכון הנגב, שלמה ברלב (גן שמואל), אבי אהרונסון, אילנה לפידות (צרעה), רבקה וילנד, אלישע שפירא (עין השופט) עמיקם אסם.

(2)   הצוות נפגש עד כה 4 פעמים.

(3)   מטרת התהליך: להחזיר את הנושא למודעות הציבור כנושא רלבנטי.
לפתח עבודה עם ערוץ לקיבוצים.
לקדם את חקיקת "חוק האיגוד השיתופי".

(4)   הפעילות מתייחסת גם לעובדה, כי שנת 2012 היא שנת הקואופרציה בעולם שסיסמתה: "עסקים קואופרטיביים יוצרים עולם טוב יותר".

(5)   מה שמנחה את הצוות זו האמונה כי הנושא רלבנטי ומתפתח בעולם בו 820 מיליון איש חברי בקואופרטיביים וכמה מן המוסדות הפיננסיים המצליחים באירופה הם קואופרטיביים.

הדיון בנושא, בעקבות דברי שלומי, התמקד בשאלת הרלבנטיות של הקואופרציה לימינו אלה בהתייחס לעובדה, שגם אם עובדתית הקיבוצים ובודאי הארגונים האזוריים פועלים כקואופרטיבים, הרי בתודעת רבים נושא זה נתפס כשייך לימים שחלפו.

 

סיכום:

בידיעה, כי 150 אלף ₪ הוקצבו לפעילות צוות הקואופרציה (פירוט השימוש בסכום זה מופיע במסמך שנשלח לחברים לקראת הדיון) החליטה המזכירות (ברוב של 11 תומכים ובהתנגדות של 1) כדלהלן:
פיתוח נושא הקואופרציה הוא מהלך חשוב גם בתוך התנועה וגם לצורך שיתוף פעולה עם גופים קואופרטיביים בחברה הישראלית.

התנועה תשלם את חלקה בדמי החברות ל-ICA (החלק הנוסף ישולם ע"י הארגונים ואיגוד התעשייה).

פעילות צוות הקואופרציה תותנה בכך, שבמסגרת תקציב התנועה ניתן יהיה להקציב לה את הסכום המתוכנן.

דווח על עבודת הצוות תימסר למזכירות בהתאם להתקדמות הפעילות.

6.      יואב מרגלית ונוקי גולדפישר מסרו דו"ח על פעילות מח' הביטחון בהתייחס לתמונת מצב הגיוס בישראל ובתנועה הקיבוצית כפי שהיא מופיעה בחומר שחולק לחברי המזכירות.
במסגרת הדיווח הוגדרו מטרות העבודה של המחלקה כדלקמן:

א.      הכנה בנים ובנות לקראת הגיוס לצה"ל (במשותף עם מח' החינוך של התנועה ועם האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון).

ב.      לווי הבנים והבנות בתקופת השירות.
טיפול בפניות פרטיות רבות ומגוונות המגיעות ממגויסים ו/או ממשפחותיהן.
קירוב אנשים בעלי צרכים מיוחדים לצבא ו/או לשירות לאומי.

במסגרת הדיווח נמסר מידע והובעה הערכה עמוקה לעבודתו של צביקה לוי בכל הקשור לאימוץ של מאות חיילים בודדים בקיבוצים.

 

7.      הדיווח של המחלקה לקידום נשים נדחה לישיבה אחרת.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 3 מ-30.1.2011
תקציב חצי שנתי ל-2011
תוכנית העבודה של התנועה ל-2011
קואופרציה בתנועה הקיבוצית - תוכנית פעולה דו שנתית
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים