פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 3 מ-30.1.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית
יום ראשון כ"ה שבט תשע"א, 30.1.11
(ישיבה 3/2011)

 
נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד,, איל רייז, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, גיורא מסד, יואל מרשק, מריו טויב, ניר מאיר, סמדר סיני, סמדר כ"ץ, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.
חסרים: אבו וילן, שרת החקלאות אורית נוקד, אילנה קיפר, אלון שוסטר, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, ח"כ שי חרמש.
מוזמנים: אורי אופיר, עופר רימון (אגף המשימות), יואב מרגלית, נוקי גולד פישר (מח' הביטחון).
משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי
 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית
 

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (2/2011) מיום א' 16.1.11.
2. סקירת תכנית העבודה של התנועה ל-2011 לקראת קריאה שניה במועצה שתתקיים ב-17.2.11.
3. סיום הדיווח של אגף המשימות.
4. דווח המחלקה לקידום נשים.
5. דיווח מחלקת הביטחון.
  

החלטות:

 

1.    פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 16.1.11 - אושר.

2.    המזכירות קדמה בברכה את ניר מאיר, שיהיה חבר מזכירות התנועה כנציג הארגונים האזוריים ויחליף בכך את גיורא מסד. המזכירות תקדיש לחילופי גברי אלה דיון מיוחד וחגיגי באחת הישיבות הקרובות.

3.    תכנית העבודה ל-2011 אושרה לצורך הצגתה לקריאה שניה במועצה שתתקיים ב-17.2.11.

4.    הוחלט בתמיכה של 9 חברים ובהתנגדות של 3, כי הקטע המגדיר את חזון התנועה יסתיים במשפט לפיו התנועה תפתח "שיתופי פעולה עם גופים וארגונים השואפים כמוה לחברה צודקת בה מתקיימים דמוקרטיה, ערבות הדדית, סולידאריות, שוויון ערך האדם וחתירה לשלום".

5.    המזכירות קבלה דווח מפעילי אגף המשימות בשלושה נושאים:
א. לווי גרעיני נח"ל (דיווח אורי אופיר - חומר מצורף).
ב. לווי גרעיני צ.ב.ר. וגרעיני נח"ל של תנועת הצופים (דיווח עופר רימון - חומר מצורף).
ג. פעילות האגף בתחום המשימות (דיווח יואל מרשק - מסמכים מצורפים).

6.    המזכירות החליטה כי על שני נושאים מהנ"ל יתקיים דיון במזכירות:
א. גרעיני הנח"ל מכל המסגרות - חשיבותם ותרומתם.
ב. המשימות הלאומיות.

7.    הדיווח של המח' לקידום נשים ושל מח' הביטחון נדחה לישיבה הבאה מקוצר זמן.

 

זאב (ולוולה) שור
מזכיר התנועה הקיבוצית
 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 2 מ-16.1.2011
תוכנית העבודה של התנועה ל-2011
לווי גרעיני נח"ל
לווי גרעיני צ.ב.ר.
דו"ח ביצוע משימות לאומיות באגף המשימות
תוכנית עבודה של אגף המשימות
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים