פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 2 מ-16.1.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י"א שבט תשע"א, 16.1.11

(ישיבה 2/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, ח"כ אורית נוקד, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, גיורא מסד, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, יואל מרשק, מריו טויב, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

חסרים: אילנה קיפר אלון שוסטר, חגי רזניק, סמדר סיני, סמדר כ"ץ, ח"כ שי חרמש, תמר וולפין.

מוזמנים: חניק חרשק (עבודה) הנרי אלקסלסי (מרצ)

הוזמן ולא הגיע: חנוך בארי (קדימה)

משתתף: יואב מרגלית (בטחון)

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (1/2011) מיום א' 2.1.11.

ב.      דיון בהצעתו של איתן סט (גדות) בנושא הפעילות הפוליטית בתנועה הקיבוצית.

 

החלטות

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 2.1.11 - אושר.

ב.      המזכירות רשמה לפניה את הודעת מזכיר התנועה על התקדמות המו"מ עם מנהל מקרקעי ישראל בנושא השכרת דירות ובניה בקיבוצים.

ג.       הדיון בהצעתו של איתן סט (ההצעה צורפה במלואה להזמנה) הסתכם כדלהלן:

(1)   הקשר של התנועה הקיבוצית למפלגות שגם מבטאות את עמדותיה וגם מייצגות את ענייניה בפני גורמי השלטון - חשוב ביותר.

(2)   אכן, תמיכת ציבור חברי הקיבוצים בבחירות האחרונות נחלקה רובה ככולה בין שלוש מפלגות - קדימה, העבודה ומרצ, אך בעובדה 3 חברי הקיבוצים, הפועלים כל אחד במסגרת מפלגה אחרת, הוכיחו תמיד את מחויבותם לקיבוץ ולענייניו ופעלו בשיתוף פעולה עם התנועה על מנת לקדם עניינים שהיו צודקים כשלעצמם וחשובים לנו מאד.

(3)   הקצאת המשאבים על ידי התנועה לצורך קיום סדיר של פעילות רכזי שלושת התאים המפלגתיים יש בה תועלת לתנועה וחשוב שלא להפסיק זאת.
מזכיר התנועה ייזום מפגשים תקופתיים עם רכזי שלושת התאים המפלגתיים הפועלים כיום בתנועה (קדימה, עבודה, מרצ) להחלפת דעות, תיאום עמדות ובמידת הצורך גם
 נקיטת צעדים משותפים בהסכמה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם, תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 1 מ-2.1.2011
הודעת מזכיר התנועה על החלטת ממ"י בנושא השכרת דירות ובניה בקיבוצים
הצעת איתן סט לפעילות רעיונית פוליטית בתנועה הקיבוצית
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים