פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 1 מ-2.1.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, כ"ו טבת תשע"א, 2.1.11

(ישיבה 1/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד,, איל רייז אילנה קיפר אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, גיורא מסד, חגי רזניק, יואל מרשק, מריו טויב, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: ח"כ אורית נוקד, אלון שוסטר, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, ח"כ שי חרמש, סמדר כ"ץ.

מוזמנים: אהרון ידלין, מוקי צור, חן יחזקאלי.

משתתף: יואב מרגלית (ביטחון)

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (23/2010) מיום א' 19.12.10.

ב.      בעקבות כנס המחאה מיום 26.12.10 ומועצת התנועה מיום 30.12.10

ג.       דיון בהצעת חן יחזקאלי להקמת מדרשה ע"ש מוטקה יחזקאלי ז"ל.

ד.      המשך דיווח של אגף המשימות.

 

החלטות

א.      פרוטוקול המזכירות מיום 19.12.10 אושר.

ב.      המידע על כנס המחאה והמהלכים הננקטים בעקבותיו - נמסרו במועצה.

ג.       המזכירות רשמה בפניה כי במועצת התנועה השתתפו כנציגים מורשים של קיבוציהם - 99 חברות וחברים. אושררה בהצבעה רשימת חברי המזכירות המכהנים בה כיום (על פי נוהל נדרש) נפרשה תכנית העבודה התנועתית 2011 לקריאה ראשונה, נשמעו ונרשמו הערות חברים ויש בהן כאלה, שתשולבנה בתכנית לקראת הצגתה לקריאה שניה ולאישור. אושר מאזן התנועה הקיבוצית, ("אגודה שיתופית מרכזית") והדיון בתקציב נדחה למועצה הבאה. מחוסר זמן.

ד.      הצעתו של חן יחזקאלי להקמת מדרשה ע"ש מוטקה יחזקאלי נדחתה בנימוקים הבאים:
התנועה במצבה התקציבי כפי שהוא ידוע היום לא תוכל לממן כל פעילות נוספת מעבר לפעילות המתקיימת כיום, שגם קיומה במלואה רק אם התקציב השנתי יאפשר זאת.
בעקבות הועידה ולקראת הועידה הבאה יתקיים הליך של בירורים רעיוניים בריכוזו הארגוני של עמיקם, אשר החל בריכוז שמות של אנשים המוכנים ליטול חלק בצוותים שיעסקו בכך וגם ריכז את רשימת הנושאים, אשר בהצטרפם זה לזה אמורים לעסוק ב"עיצוב דמות הקהילה הקיבוצית הזאת".
אם בעקבות הועידה הבאה יתברר כי יש צורך יש ענין בקיום תהליך מתמיד של עבודה רעיונית - אם בדרך של "שיח דמוקרטי" המוצע על ידי חן או בכל דרך אחרת, תיבחן האפשרות המעשית להבטיח את קיומו של תהליך כזה.
כעיקרון נראה כי כל פעילות מסוג זה, כתהליך קבוע וממוסד על כל המשתמע, אמורה להשתלב במוסדות המחקר הקיימים היום בתנועה הקיבוצית - דוגמת יד טבנקין באפעל, יד יערי בגבעת חביבה וכד'. אך הצעות מעשיות - אם תהיינה כאלה - תעלינה לדיון ולבחינה רק אחרי מושב ב' של ועידת התנועה המתוכננת לחודש יוני 2011.

ה.      דיווח אגף המשימות נדחה לישיבה במועד אחר (מקוצר זמן).

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם, תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 23 מ-19.12.2010
בית המדרש החברתי של התנועה הקיבוצית ע"ש מוטקה יחזקאלי / מוגש ע"י: אהרון ידלין, יואל מרשק, חן יחזקאלי, בתמיכת מוקי צור
בית המדרש החברתי של התנועה הקיבוצית ע"ש מוטקה יחזקאלי - נספח: מהו השיח הדמוקרטי / חן יחזקאלי
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים