ריכוז פרוטוקולים של ישיבות מזכירות, מועצות, ועידות ומטה התיישבות, התנועה ל-2011
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
ריכוז פרוטוקולים של התנועה הקיבוצית לשנת 2011

ישיבות מזכירות, מועצות, מטה ההתיישבות וועידות 

  

ישיבות מזכירות התנועה הקיבוצית:

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 23 מ-18.12.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 22 מ-4.12.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 21 מ-20.11.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 20 מ-23.10.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 19 מ-9.10.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 18 מ-25.9.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 17 מ-4.9.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 16 מ-28.8.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 15 מ-31.7.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 14 מ-17.7.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 13 מ-10.7.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 12 מ-19.6.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 11 מ-5.6.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 10 מ-29.5.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 9 מ-15.5.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 8 מ-1.5.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 7 מ-10.4.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 6 מ-27.3.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 5 מ-13.3.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 4 מ-13.2.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 3 מ-30.1.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 2 מ-16.1.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה מס' 1 מ-2.1.2011

 

ישיבות מועצת התנועה הקיבוצית:

 

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 6 מ-15.12.2011

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 5 מ-11.10.2011

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 4 מ-2.6.2011

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 3 מ-12.5.2011

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 2 מ-17.2.2011

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 1 מ-20.1.2011

 

ישיבות ועידת התנועה הקיבוצית

 

 

ישיבות פורום מטה ההתיישבות:

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים