פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 23 מ-19.12.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י"ב טבת תשע"א, 19.12.10

(ישיבה 23/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אודי פלד,, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, חגי רזניק, יואל מרשק, עמיקם אסם, עמרי כנען, תמר וולפין.

חסרים: אבו וילן, ח"כ אורית נוקד, איל רייז, אילנה קיפר, אלון שוסטר, אמרי רון, גיורא מסד, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, מריו טויב, סמדר סיני, רבקה וילנד, ח"כ שי חרמש, סמדר כ"ץ.

מוזמנים: איה שגיא (מח' מתנדבים) נמרוד (גייס מסים), משה ריפוא (הנה"ח) מולי אקשטין (משימות - ש"ש), עמליה גוט (משימות ש"ש) אורי אופיר (משימות - נח"ל, קבוצות) יואב מרגלית (בטחון)

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (22/2010) מיום א' 5.12.10.

ב.      מידע

ג.       דיווח מח' מתנדבים

ד.      שינוי שיטת גביית מסי התנועה (מעבר ל"דמי חבר" כמפורט בדף ההסבר)

ה.      דיווח אגף המשימות על מחלקותיו.

 

החלטות

 

א.      פרוטוקול המזכירות מיום 5.12.10 אושר ונרשמה הערה כתוספת לפיה - ציון מספר הפעילים הקטן במטה צמ"ד, כפי שהוא עלה בשיחה הקצרה שהתפתחה בעקבות דיווח המטה במזכירות, עלול ליצור את הרשום כאילו היה כאן קיצוץ תקנים ייחודי, כשבפועל קיצוץ כזה ובמידה לא פחותה התבצע גם באגפים אחרים.

ב.     המזכירות רשמה בפניה את הודעת מזכיר התנועה כי ביום א' הקרוב (26.12.10) יתקיים כנס של נציגים וחברים בקיבוצי התנועה, שענינו יציאה למאבק כנגד החלטות שרירותיות של מנהל מקרקעי ישראל, אשר בפועל עוצרות את הבניה בקיבוצים, המאבק הוא להוצאת המנהל משטח המחנה, ביטול תקנה 2 ג' 1 והתחלת בניה בקיבוצים.
בהמשך קיבלה המזכירות מידע נוסף על הצעדים בהם מתכוון המנהל לפעול כנגד קיבוצים אשר נמצאים בתהליך שיוך דירות לפי החלטה 751 - או גם בשיוך חוזי / פנימי בכל הקשור לקליטת חברים חדשים.

ג.      המזכירות קבלה דיווח נרחב ובלוית מצגת, על הפעילות שיזם משרד החוץ ושותפה בו מחלקת המתנדבים בתנועה הקיבוצית בארגון כנסי מתנדבים לשעבר בכמה מארצות אירופה וזאת במטרה כפולה - יצירת רשת של אוהדי הקיבוץ וסיוע בהתמודדות המתקיימת כיום בעיקר באירופה בכל הקשור למעמדה של מדינת ישראל בתודעה הציבורית.
המזכירות רשמה לפניה כי מספר המתנדבים שהגיע השנה לקיבוצים עולה על 1000 ורובו אינו מגיע עוד מארצות אירופה, כי אם דווקא מדרום אמריקה, דרום אפריקה וגם מקוריאה הדרומית.
כמו כן הובא לידיעת המזכירות, כי רוב המתנדבים מגיעים לקיבוצים שיתופיים, אך ניכרת מגמה לקלוט מתנדבים גם בקיבוצים מתחדשים.
בנוסף לכך, מתקיימים סמינרים הסברתיים בני יומיים למתנדבים בגבעת חביבה, כל שלושה ארבעה חדשים, בנושאים כמו הקיבוץ, החברה הישראלית הרב גונית, השואה והחיים בדו קיום עם ערביי ישראל והשטחים.
המזכירות הביעה הערכה ותודה לפעילותה של איה שגיא כמרכזת המחלקה ורשמה לפניה את הודעתו של מנכ"ל התנועה מרקי לוי, כי מחלקת המתנדבים משאירה בסוף השנה עודף כספי של למעלה מ-150 אלף ₪.

ד.      ההחלטה בנושא שינוי שיטת הגביה של מסי התנועה נדחתה לישיבה אחרת, ולבחינה נוספת משהתברר כי השיטה החדשה עלולה להגדיל את ההוצאה הכספית שתוטל בפועל על הקיבוצים.

ה.     ניתנה סקירה על ידי יואל מרשק מרכז אגף המשימות על תכנית האגף ותחומי פעילותו כדלהלן: חזון האגף הגזור מחזון התנועה, התנהלות עבודת רשת של גורמי עבודה באגף, חלוקת תקציב האגף ואחריות אישית של פעילי האגף, מוסדות האגף-צוות החשיבה, שולחן תנועת הנוער-שולחן נח"ל, שולחן משימות ופגישות צוות פעמיים בשבוע.

ניתנה סקירה ע"י מולי אקשטיין רכז מח" שנת השירות

1.    מספר היוצאים לשנת שירות דרך אגף המשימות ליעדים מוסכמים ומתואמים - 714.
מתוך אלה כ-350 בנים ובנות הינם "קיבוצניקים" היתר מושבניקים וקהילתיים עוד 150 בני קיבוץ יוצאים לתנועת הנוער ומכינות סה"כ - 500 מתוך מחזור של 1100 בני י"ב שנתי.

2.      מספר היוצאים לשנת שירות דרך מסלול הנח"ל מגיע ל-138.

3.      תפקיד מח' ש.ש. באגף המשימות מתמקד בנושאים הבאים:

                                              (1)      הפצת ידע ומידע בנושא שנת השירות למחזור י"ב הנוכחי.

                                              (2)      הפניית מועמדים ליעדי שנת שירות.

                                              (3)      ניהול אתר רישום באינטרנט.

                                              (4)      לווי תהליכי המיון המתבצעים באחריות מקומות ההשמה.

                                              (5)      מציאה ופיתוח של מקומות חדשים לשנת שירות.

                                              (6)      לווי היוצאים לשנת שירות מבחינת הבטחת זכויות ומילוי צרכים בשנת הי"ב.

                                              (7)      לווי משרתי שנת השירות ב-106 הקומונות וב-89 המשימות אליהן יוצאים הש.ש.

4.     פעילותם של מולי ועמליה, כמפעילי מחלקת שנת השירות באגף ממומנת על ידי הפעילות עצמה ואינה תלויה בתקציב אותו מקבל האגף מהתנועה.

 

נושאים נוספים שיוצגו ע"י האגף בישיבות הקרובות:

מח' נח"ל וגרעינים

שולחן תנועות הנוער

משימות לאומיות

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 22 מ-5.12.2010
הזמנה לכנס החירום נגד מנהל מקרקעי ישראל ב-26/12
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים