פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 22 מ-5.12.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, כ"א כסלו תשע"א, 5.12.10

(ישיבה 22/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אודי פלד, אילנה קיפר, אלון שוסטר, אפרים שפירא, איתי מרגלית, גורית שמר, גיורא מסד, מריו טויב, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

חסרים: אבו וילן, ח"כ אורית נוקד, איל רייז, אמרי רון, חגי רזניק, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, יואל מרשק ח"כ שי חרמש, סמדר כ"ץ, תמר וולפין.

מוזמנים: עזי טלר (הנה"ח) מיכאל בורנשטין (רואה חשבון) איציק שפרן (צמ"ד)

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (21/2010) מיום א' 28.11.10.

ב.      מידע.

ג.       אישור מאזן (כולל הודעה בנושא המסים)

ד.      תכנית העבודה התנועתית 2011 קריאה שניה לאחר התיקונים

ה.      דיווח מטה צמ"ד.

 

החלטות

 

א.      פרוטוקול מישיבת המזכירות מיום 2 28.11.10 - אושר ללא הערות.

ב.    המזכירות קבלה מידע מפי מזכיר התנועה על הקשר שנוצר עם חברי קיבוץ בית אורן אשר נפגע קשות בשריפת הכרמל, על התגייסות מרשימה של קיבוצים רבים, אשר הביעו רצון לעזור ולקלוט את המפונים מן הקיבוץ כל עוד יהיה צורך בכך, על הפתרון שנמצא לכך בקיבוץ נחשולים, שנרתם לכך בצורה מרשימה ועל המהלכים שהוחל בהם ושמטרתם שיקום בית אורן וחזרת חבריו לבתיהם.
צוינה גם חשיבות מעורבותו הפעילה של אגף הרכזים בהמשך שמירת הקשר של התנועה עם הקיבוץ והלווי בימים הקשים שעברו על חבריו ובימים הבאים שהם יחל תהליך השיקום המקווה.
בימים הקשים הללו כמו גם בימים בהם יתנהל תהליך השיקום המורכב והממושך המצפה להם.

 

ג.  המזכירות אישרה את מאזן התנועה לשנת 2009 אשר יוצג לאישור סופי של מועצת התנועה.

 

ד.   המזכירות קבלה דיווח ממיכי דרורי ראש המחלקה המשפטית על השינוי המתוכנן בשיטת הגביה של מסי התנועה מהקיבוצים, והחליטה כי הנושא יגובש במסמך ויובא לדיון ולאישור בישיבת המזכירות הבאה.
  

ה.    המזכירות אישרה בקריאה שניה את תכנית העבודה של התנועה ל-2011 כפי שהוגשה לה לאחר התיקונים שהוצעו בקריאה הראשונה, וכן בחנה כמה הצעות תיקון שלא נתקבלו בהסכמה כללית במסגרת הקריאה הראשונה, עמדו הפעם להצבעה והסתכמו כמפורט להלן:

1.     בפרק הפנסיה לא התקבלה ההצעה לכלול בתכנית אמירה מפורשת על בחינת האפשרות לעגן את הצעת הפנסיה הראויה בתקנת הרשם. לעומת זאת התקבלה בהסכמה כללית ההצעה לכתוב "הצעת הפנסיה על מרכיביה השונים"

2.     לא נמצא תומך בהצעה לכלול בחזון תמיכה מפורשת כעמדה תנועתית בהגדרת מדינת ישראל כ"מדינה ציונית, בעלת רוב יהודי מוצג ובגבולות בני הגנה".

3.     ברוב של 8 כנגד 7 התקבלה ההצעה להוסיף בפרק החזון, לאחר המלה המסיימת "שלום" את המלה "בטחון".

4.     הוסכם ללא מתנגדים כי נושא הקואופרציה יופיע בתכנית כדיווח על קיומו של צוות העוסק בנושא זה ובבוא העת יביא את מסקנותיו והצעותיו גם בפני המזכירות.

 

תכנית העבודה כפי שתוגש למועצת התנועה - מצורפת בנפרד

 

ו.     דיווח מטה צמ"ד
המזכירות קבלה מפי איציק שפרן (רכז מטה צמ"ד) דיווח על פעילות המטה לצמיחה דמוגרפית בתנועה, וזו הוצגה בפני המזכירות על פי ראש הפרקים דלהלן:

1.    ארגון, תכנון וניהול המטה לצמ"ד - במסגרת זו נמסר, כי המטה מונה כיום 4 פעילים: איציק שפרן (עין השופט) מרכז (משרה מלאה) תמי ענבר אחראית למיון מועמדים לקליטה וגם עובדת בקיבוצים לפי פניה (במשרה חלקית), ינינה ברנע וערן גליק פעילי שטח ושותפים מלאים בישום כל תכניות המטה (כל אחד מהם - משרה חלקית).

2.     פיתוח ארגז כלים ושיטות פעולה - נושא הצמיחה מחייב קיום נהלים מסודרים, ידע והכרה של הנושא, סדר פעולות המתבקש מחשיבות התהליך וכיו"ב . צוות המטה בהתייעצויות קבועות בונה את הכלים, שניתן להעמידם לרשות ולשימוש הקיבוצים המחפשים דרכים לקלוט ורוצים להצליח בתהליך. פיתוח כלים מתאימים לצמיחתו של הקיבוץ השיתופי - ומדובר בזה הנמצא בפריפריה ואינו מצטיין דווקא בשפע כלכלי - נמצא בקשיים, אף כי קיימים קשרי עבודה וחילופי מידע ורעיונות עם המטה השיתופי.

3.    איסוף והפצה של ידע ומידע בנושאי קליטה וצמיחה דמוגרפית בעיקר על ידי הצטרפות בנים / בנות ונוספים כחברה מלאים בקיבוץ.

4.    הדרכה ויעוץ בשטח ובבית התנועה - בדרך כלל בעקבות קשרים עם קיבוצים המבקשים זאת ופונים למטה לתיאום עבודה משותפת אך גם באמצעות ימי עיון הנערכים בתנועה, עוסקים בשאלות שונות הקשורות לצמיחה ומביאות לכאן נציגי קיבוצים שונים המתעניינים בנושא.

5.    איתור מיון והפניית מועמדים לקליטה - המתקשרים או באים לבית התנועה, מביעים רצון להצטרף לקיבוץ, מקבלים כאן מידע על האפשרויות הפתוחות לפניהם ועוברים תהליך של מיון ראשוני לצורך היכרות. שמותיהם של הפונים מובאים לידיעת הקיבוצים המבקשים לקלוט והמשך התהליך עובר לאחריות הקיבוצים עצמם.

6.    תמונת מצב כללית - יש עליה בקליטת בנים ובנות בעשרות קיבוצים.

המזכירות רשמה לפניה, כי המבנה המצומצם של המטה (רכז במשרה מלאה ועוד 3 פעילים במשרה חלקית) אינו מאפשר מתן מענה כולל לכל הצרכים בכל הקיבוצים, ומטבע הדברים המטה משתדל להיענות לפניות המגיעות אליו מקיבוצים מעוניינים, ואינו מגיע במידה מספקת לקיבוצים אחרים, גם אם ניתן לזהות כי הם נמצאים בקשיי צמיחה ולווי תנועתי יזום עשוי היה לסייע להם.

בסיכום הדיווח והדיון שהתפתח בעקבותיו שב מזכיר התנועה והזכיר, כי הצמיחה הדמוגרפית הינה נושא מרכזי בפעילות התנועה והוא קיבל משנה חשיבות בימים אלה, כשקיבוצים הנמצאים בתת אכלוס מוצאים עצמם בסכנת קיום נוכח מדיניות מנהל מקרקעי ישראל החותר לצמצום היקף אמצעי היצור המצויים ברשות קיבוצים מסוג זה ואולי גם לפגוע בעצם זכותם להמשיך ולשמור על זהותם כקיבוץ.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 21 מ-10.11.2010
תקציב 2011 - גרסה אחרונה
תוכנית עבודה ל-2011 לאחר אישורה במזכירות
מאזן התנועה לשנת 2009
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים