פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 21 מ-28.11.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, כ"א כסלו תשע"א, 28.11.10

(ישיבה 21/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אפרים שפירא, גורית שמר, איתי מרגלית, יואל מרשק , עמיקם אסם, עמרי כנען, תמר וולפין.

חסרים: אבו וילן, ח"כ אורית נוקד, אילנה קיפר, אלון שוסטר, אמרי רון, גיורא מסד, חגי רזניק, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, מריו טויב, ח"כ שי חרמש, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, רבקה וילנד.

מוזמנים: עזי (הנה"ח) נמרוד (רכז גביה)

משתתף: יואב מרגלית (בטחון)

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (20/2010) מיום א' 21.11.10.

ב.      תכנית העבודה התנועתית 2011 (קריאה ראשונה במזכירות על סמך חומר שנשלח מראש)

ג.       הערות לתקציב התנועה ל-2011 (מצגת תקציב - מצורפת)

 

החלטות

א. פרוטוקול מישיבת המזכירות מיום 21.11.10 - אושר ללא הערות.

ב. המזכירות רשמה בפניה את הודעת מזכיר התנועה כמפורט להלן:

(1)    התנועה נערכת למאבק ציבורי בנושא הקרקעות.

(2)    הארגונים האזוריים יסייעו במימון הנדרש ליישומו של מהלך זה.

(3)    החברים בצוות שיטפל בנושא הם: זאב (ולוולה) שור, גיורא מסד, עו"ד מיכי דרורי, איציק בדר, אלון שוסטר, יונתן בשיא, בארי הולצמן, רזי יהל, עו"ד רון רוגין, איתן ברושי, אודי פלד.

(4)    צוות מצומצם - זאב (ולוולה) שור, רזי יהל, עו"ד מיכי דרורי, בארי הולצמן.

(5)    צוות כספי - אפרים שפירא, איציק בדר.

 

תביעותינו המידיות הן:

1.      ביטול הנוהל לפיו המנהל הוא זה שחותם על היתרי בניה.

2.      לבטל את המכתב שנשלח לקיבוצים בנושא השכרת דירות.

3.      להמתין עד שהועדה בנושא קרקעות הקיבוצים שהוחלט על הקמתה בישיבת הממשלה בדגניה א' תביא המלצותיה.

 

הפעולות המתוכננות לזמן הקרוב:

1.       מפגש עם אהוד ברק.

2.       מפגש עם ראש הממשלה.

3.       כנסים אזוריים בצפון ובדרום.

4.       כנס מרכזי של כלל הקיבוצים.

 

סיכומו של המזכיר בסיום הדיווח היה כדלקמן:

אנו יוצאים למאבק קיומי. ללא קליטה אין סיכוי לצמיחה של הקיבוצים. ללא בניה אין כל סיכוי לקדם קליטה לחברות בתוך הקו הכחול. המדיניות בנושא זה כפי שהיא באה לידי ביטוי בפעולות המנהל - חייבת להשתנות.

 

ג. תכנית העבודה של התנועה ל-2011 עברה קריאה ראשונה

(1) הערות שלא הייתה עליהן מחלוקת תצורפנה לתכנית ותוצגנה בקריאה השניה.

(2) הצעות שמחייבות קבלת הסכמה, תאוזכרנה ב סדר היום לקראת הישיבה הבאה ותעמודנה לשיקול נוסף ולהחלטה.

 

ד.      המזכירות החליטה כי בפני מועצת התנועה הקרובה יוצג תקציב חצי שנתי ל-2011. אם תוך פרק זמן זה לא נגיע להסדר עם קיבוצי ההטלות, תובא לאישור תכנית תקציבית חדשה התואמת את המקורות.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 20 מ-21.11.2010
תקציב 2011 - גרסה אחרונה
תוכנית עבודה 2011 לאחר קריאה ראשונה במזכירות
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים