פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 20 מ-21.11.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י"ד כסלו תשע"א, 21.11.10

(ישיבה 20/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אבו וילן, אודי פלד, איל רייז, אילנה קיפר, אפרים שפירא, גורית שמר, אלון שוסטר, איתי מרגלית, גיורא מסד, חגי רזניק, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, יואל מרשק , מריו טויב, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: ח"כ אורית נוקד, אמרי רון, ח"כ שי חרמש, סמדר כ"ץ, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: עזי (הנה"ח) נמרוד (רכז גביה)

משקיפים קבועים: אביב לשם

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (19/2010) מיום א' 7.11.10.

ב.    דיווח של מריו טויב על כנס המטה השיתופי בערבה

ג.    דיווח של זאב (ולוולה) שור על סיכום עם רשם האגודות השיתופיות, דיון בוועדה לביקורת המדינה וממ"י

ד.    דיווח של אבו וילן על שביתת החקלאים

ה.      תקציב 2011

ו.       קווים לתכנית עבודת התנועה 2011

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 7.11.10 אושר ללא הערות.

ב.     המזכירות קבלה דיווח מפי מריו טויב (רכז המטה השיתופי) על כנס המטה השיתופי בערבה בו נטלו כ-300 חברים. הכנס נערך בגיבוי התנועה הקיבוצית והשתתפו בו גם פעילי תנועה. האזור כולו התגייס לקיום הכנס ואירוח משתתפיו, הוכנה הופעה אמנותית מרשימה ועתה נמצאים בשלב הסיכומים. על השתתפות וסיוע הקיבוץ הדתי - נשלחה לו תודה.

ג.      המזכירות רשמה לפניה את דיווחו של מזכיר התנועה על המפורט להלן:

1.      רשם האגודות השיתופיות יעביר לידיעת קיבוצים שאינם משלמים מסי תנועה, כי זו חובתם התקנונית ואי תשלום מסים מחייב שינוי מתאים בתקנון הקיבוץ שמשמעותו המעשית - יציאה מן התנועה.

2.      התקיים דיון בוועדה לביקורת המדינה באשר לקיבוצים הנמצאים בתת אכלוס. תמונת מצב מפורטת תובא לידיעת חברי המזכירות לצורך דיון בדרכי פעולה.

3.      מנהל מקרקעי ישראל מגבש הסדר שתכליתו לקבוע תנאים לקיבוצים הרוצים להשכיר דירות פנויות לתושבים. השכרת הדירות מהווה עילה לאי מתן התרי בניה. הנושא הוא בעל חשיבות קיומית לקיבוצים רבים. הצעת המנהל לפיה קיבוץ המשכיר דורות יעביר למנהל 4-5% מההכנסות ההשכרה. בלית ברירה ובשביל הסרת הקפאת הבניה אנו מוכנים לקבל הצעתם, למרות שלדעתנו לא צריך לשלם.
הדרישה לתשלום רטרואקטיבי עבור שבע שנות השכרה בעבר אינה מקובלת. המו"מ בנושא נמשך. דו"ח התקדמות ו/או שינויים ידווח במזכירות.

ד.      המזכירות קבלה דיווח מפי אבו וילן (יו"ר התאחדות חקלאי ישראל) על שביתת החקלאים בשל אי עמידה של הממשלה בהסכמים האמורים להביא לישראל עובדים זרים במספר המאפשר העפלת המשקים החקלאים בכל הארץ.

ה.      גזבר התנועה אפרים שפירא הציג בפני המזכירות את תמונת מצב התקציב של שנת 2010 והתקציב המתוכנן ל-2011, אשר אמור להיות מוצג ולקבל אישור במועצת התנועה שתתקיים בסוף שנה זו. הדיון בפרטי התקציב יתקיים בישיבה הבאה.

ו.       תכנית העבודה של התנועה ל-2011 לא הגיעה לכלל דיון בשל קוצר זמן. נמסר כי לקראת ישיבת המזכירות הקרובה יתקיים שיח פעילים לבחינה ראשונית של התכנית וההצעה שתתגבש תישלח לחברי המזכירות לעיון – לקראת דיון במזכירות לקראת הצגת התכנית לאישור במועצת התנועה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 19 מ-7.10.2010
תקציב 2011 - גרסה אחרונה
תוכנית עבודה 2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים