פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 19 מ-7.11.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ל חשוון תשע"א, 7.11.10

(ישיבה 19/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אבו וילן, אודי פלד, איל רייז, אילנה קיפר, אפרים שפירא, גורית שמר, גיורא מסד, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, יואל מרשק , מריו טויב, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: ח"כ אורית נוקד, אמרי רון, אלון שוסטר, אתי מרגלית, חגי רזניק, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: ריקי רז, תלמה להב - מחלקת התרבות בתנועה, אמציה רייז, הנרי אלקסלסי, עמוס רבין (בנושא התנועה וההסתדרות).

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (18/2010) מיום א' 24.10.10.

2.      דיווח - מחלקת התרבות.

3.      התנועה וההסתדרות.

 

החלטות

 

1.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 24.10.10 אושר ללא הערות.

2.      המזכירות קבלה דיווח על פעילות מח' התרבות של התנועה, שהודגשו בו הנקודות הבאות:

א.      על פי תפיסת מטה התרבות, תרבות בונה קהילה! לפעילות התרבותית בקהילה הקיבוצית תפקיד מרכזי בחיבור בין אוכלוסיות, ביצירת אקלים חברתי מאפשר ותומך ובבניית קהילה איכותית חזקה וצומחת. כל זאת סביב פעילות עם תכנים ייחודיים, שחלקם פרי מסורת רבת שנים וחלקם תוצאה של רענון והתחדשות.

ב.      מטה התרבות רואה את תפקידו העיקרי כמטה מוביל יוזם ומסייע וביצירת התנאים לקיום ועידוד פעילות תרבותית- חברתית, בכל הקשור לחגים ולמפגשי תרבות פנימיים המבוססים גם על יצירה עצמית וגם על תרבות קנויה.

ג.       מטה התרבות מקיים: כנס שנתי, ימי עיון, קורסים מפגשים אזוריים ומרתון מופעים (בצוותא) וכל זאת כדי לסייע לרכזי התרבות בעבודתם ולהעניק להם תכנים וכלים ניהוליים לשם התמקצעות.

ד.      מטה התרבות רואה בתפקיד רכז התרבות בקיבוץ חשיבות רבה וסבור כי יש לראות בהם ממלאי תפקיד על כל המשתמע מכך, מבחינת התקציב וגם התשלום עבור עבודתם. (עפ"י דווח מהשטח מרבית רכזי התרבות מקבלים שכר על עבודתם).

ה.      המטה מקיים קשר רציף עם כמאה וחמישים קיבוצים ועומד לרשות כל פונה בייעוץ ובהדרכה בהתאמה לפניות ולבקשות.

ו.         הערך המוסף של מטה התרבות, בהכרות הרבה עם המציאות המשתנה והתהליכים המתחוללים בקיבוצים השונים, בקשר האינטנסיבי עם ה"שטח" והדילמות איתן מתמודד רכז התרבות . לאור הניסיון הנצבר של המטה, ביכולתו להתאים את תכניות ההדרכה, ההשתלמויות והליווי בצורה היעילה והרלוונטית ביותר.

ז.       תקציב המחלקה, די בו רק כדי לקיים פעילה אחת במשרה מלאה, כשהפעילה השנייה ממומנת מהכנסות המחלקה השונות (אגרה, ויוזמות נוספות מגיוס ויצירת משאבים לא על חשבון רכזי התרבות).

 

3.      המזכירות קבלה את העמדה שכבר הוצהר עליה לא פעם בדיונים קודמים בנושא ההסתדרות ולפיה אין מקום להכנסת ההסתדרות לקיבוצים כמגנה על זכויות החברים, שכן על הקיבוץ כאגודה שיתופית ועל התנועה כמסייעת - לגבש את הכלים המתאימים לנושא זה בלי לערב בעניין גורם חיצוני כלשהו.

4.      המזכירות קבלה את הצעת מזכיר התנועה ליזום פגישה עם מזכיר ההסתדרות על מנת לבחון שני נושאים עיקריים:

א.      אפשרויות לשיתוף פעולה בתחום תנועות הנוער.

ב.      שיתופי פעולה אפשריים בין התנועה לבין ההסתדרות בתחומים רלבנטיים הקשורים לחברה הישראלית.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 18 מ-24.10.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים