פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 18 מ-24.10.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ט"ז תשרי תש"ע, 24.10.10

(ישיבה 18/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אבו וילן, אודי פלד, איל רייז, אילנה קיפר, אפרים שפירא, אתי מרגלית, גורית שמר, גיורא מסד, יואל מרשק , מריו טויב, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: ח"כ אורית נוקד, אמרי רון, אלון שוסטר, חגי רזניק, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, סמדר כ"ץ, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: יעל אייזנר, אורית גלאור (מח' הבריאות תק"צ).

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (17/2010) מיום א' 10.10.10.

ב.      דיווח מזכיר: ישיבת הממשלה שהתקיימה ב-17.10.10.

ג.       פגישה לדיווח ולשיחה עם מח' הבריאות בתנועה.

ד.      דיווח על ההתארגנות לקראת המושב השני של הועידה.

ה.      פגישה עם נציגי כפר החורש ונציגי כפר המכבי בנושא המסים.

 

החלטות:

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 10.10.10 אושר בכפוף לתיקון דלהלן:
סעיף 5, על דעת רוב החברים נרשם בניסוח הבא: "חברי המזכירות הביעו הערכה רבה לארגון ולהתנהלות של יום האירוע המרכזי בכינרת ובדגניה א' - החל בוועידה, עבור אל הטקס באום ג'וני וכלה במופע המלהיב שבערב".

ב.     המזכירות רשמה לפניה את דיווחו של מזכיר התנועה זאב (ולוולה) שור על התנהלות ישיבת ממשלת ישראל בדגניה א' (17.10.10) ועל ההחלטות שקבלה הממשלה בישיבה זו בנושאי ההתיישבות, החקלאות והתנועה הקיבוצית וזאת כמצוטט מהחלטות הממשלה כפי שפורסמו באינטרנט:

1.      מינוי ועדת שרים לעניין פיתוח הישובים החקלאיים והקהילתיים במרחב הכפרי והקהילתי.

2.      הקמת ועדה לשם בחינת המדיניות הקרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל.

3.      הקמת חברה ממשלתית להקמה ולניהול שוק סיטוני לתוצרת חקלאית במטרופולין גוש דן.

4.      שיקום תשתיות בישובים כפריים כמנוע לפיתוח והתחדשות הכפר.

5.      פיתוח וחיזוק הפריפריה החקלאית.

6.      שיקום והעצמת תשתיות מורשת לאומית לציון 100 שנה להתיישבות הקיבוצית.

ג.      המזכירות קבלה בעניין ובהערכה את הדיווח המפורט, של מחלקת הבריאות הפועלת במסגרת אגף החברה של התנועה הקיבוצית.
המחלקה פועלת כמייצגת האינטרסים של הקיבוצים וחברי הקיבוצים מול מוסדות המדינה וארגונים גדולים.
המחלקה גם מלווה ומנחה את הקיבוצים בכל הקשור להתנהלות מערכת הבריאות בקיבוצים - בשיתוף פעולה עם בעלי תפקידים באזורים ובמועצות - באמצעות כנסי הדרכה, הפצת מידע וגם לווי פרטני הבא לידי ביטוי בביקורים מוזמנים בקיבוצים.
המחלקה קיימה 92 ביקורים בקיבוצים בשנת 2010).
המזכירות רשמה לפניה, כי מגודל תקציב המחלקה מתחייב, כי ביקורי המחלקה בקיבוצים יהיו תמורת תשלום.
עם זאת - הייעוץ וההנחיה הניתנים בבית התנועה בשיחות ישירות או בהתקשרויות טלפוניות אינם גוררים כל חיוב כספי של הפונים.

ד.      המזכירות רשמה לפניה, כי ההכנות לקראת המושב השני של הועידה תחלנה בכמה פגישות מקדימות, שלאחריהן יתקיים דיון מכין בישיבת רכזי האגפים ואז יגיע הנושא לדיון ולהחלטה במזכירות.

ה.      המזכירות רשמה לפניה כי עם הקיבוצים כפר החרש וכפר מכבי מתגבשים הסדרים מוסכמים באשר להשלמת תשלומי מסיהם לתנועה ועל כן התבטל הצורך לקיים עמם פגישה ודיון במזכירות.

 

זאב (ולולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 17 מ-10.10.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים