פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 17 מ-10/10/10

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, תש"ע, 10.10.10

(ישיבה 17/2010)

 

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אבו וילן, אודי פלד, איל רייז, אילנה קיפר, אפרים שפירא, אתי מרגלית, גורית שמר, גיורא מסד, חגי רזניק, יואל מרשק , סמדר סיני, רבקה וילנד סמדר כ"ץ, עמיקם אסם, עמרי כנען.

חסרים: ח"כ אורית נוקד, מריו טויב, אלון שוסטר, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, מיכי דרורי, ח"כ שי חרמש, תמר וולפין, משה תרשיש

מוזמנים: אורי מרגלית (רמת הכובש) אייל גורן (נחשולים), גיל שגיא (אייל) דב אביטל (מצר) מיכאל ורבין (יקום) ניב ויזל (נתיב הל"ה).

משקיפים קבועים: אביב לשם.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (16/2010) מיום א' 19.9.10.

2.      דיווח מזכיר:

א.      לקראת ישיבת הממשלה ב-17.10.

ב.      התארגנות לקראת סיכום הועידה.מפגש יזום ע"י קבוצת מנהלי קהילות בנושא: "הקיבוץ המתחדש - דרך לרבים"

 

החלטות

 

א.      המזכירות קידמה בברכה ובאיחולי בריאות טובה את אפרים שפירא (גזבר התנועה) שנעדר פרק זמן מסוים מטעמי בריאות.

 

ב.      פרוטוקול המזכירות מישיבתה הקודמת (מס' 16 מ-19.9.10) אושר לאחר התנצלות ותיקון טעות מצערת: שמות שתי חברות מזכירות חדשות - תמר וולפין (כפר הנשיא) וסמדר כ"ץ (מגל) שנשמטו מהפרוטוקול וגם לא נרשמו ברשימת הנוכחים בישיבה - הוכנסו בפרוטוקול המתוקן.

 

ג.       המזכירות שמעה את דיווחו של מזכיר התנועה על ההתקדמות בגיבוש הנושאים, אשר יעלו בישיבת הממשלה שתתכנס בדגניה ביום א' 17.10.10.

 

ד.      המזכירות קיבלה את הודעת המזכיר על שני המהלכים המתוכננים לסיכום מסודר של ועידת התנועה: בתחילה - סיכום ראשוני עם רן כוחן ויוסי בן שאול בישיבת צוות מזכיר הקרוב, ובהמשך - הצגת הנושא במזכירות, רן ויוסי ימשיכו בתפקידם להכנת מושב ב' של הועידה.

 

ה.      חברי המזכירות הביעו בלא כל הסתייגות הערכה רבה לארגון ולהתנהלות של יום האירוע המרכזי בכינרת ובדגניה א' - החל בוועידה, עבור אל הטקס באום ג'וני וכלה במופע המלהיב שבערב.

 

ו.         המפגש עם מנהלי הקהילות והמזכירים שהשתתפו בישיבה הסתכם על ידי המזכיר בנוסח הבא:

א.      המפגש היה חשוב ויש לברך על הדיון שהתפתח בנושא.

ב.      רצונם של החברים שיזמו את הדיון להיות פעילים בקידום הנושא ראוי להערכה .

ג.       טוב לדעת כי יש מזכירים ומנהלי קהילות נוספים השותפים למהלך.

ד.      יתקיים מפגש נוסף לקידום המהלך בהתבסס על קו דיון שכבר הוחל בו בעקבות המועצה שעסקה בתכנית 2010.

ה.      הדיון בו מדובר גם הופיע בחלק ממצע הועידה ה-4, וכותרתו "עיצוב דמות הקהילה הקיבוצית בעת הזאת".

ו.         ככלל חובה לזכור, כי תקנות הסיווג מגדירות את הקיבוץ על מאפייניו השונים, הקיבוץ המתחדש נכלל בהגדרה זו כקיבוץ לכל דבר ואין מקום לכל ניסיון לערער על כך.

ז.       הפעילות המשותפת של גורמי התנועה עם בעלי תפקידים בקיבוצים יתרום לקידום ההגדרה העדכנית הנדרשת לקיבוץ על מגוון מאפייניו.

 

זאב (ולולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 16 מ-19.9.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים