פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 16, מ-19/9/2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, תש"ע, 19.9.2010

(ישיבה 16/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אבו וילן, אודי פלד, איל רייז, אילנה קיפר, אתי מרגלית, גורית שמר, גיורא מסד, חגי רזניק, יואל מרשק , מריו טויב, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען.

חסרים: ח"כ אורית נוקד, אמרי רון, אלון שוסטר, אפרים שפירא, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, מיכי דרורי, רבקה וילנד, ח"כ שי חרמש,

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (15/2010) מיום א' 29.8.10.

ב.      דו"ח על התקדמות בניסוח המסמך המיועד לשמש בהצעת החלטה לישיבת הממשלה שתתקיים ב-17.10.10.

ג.       דו"ח ממחלקת החינוך בשני נושאים:

1.      סיכום כנס הנוער שכבר התקיים ביער הקיבוצים ומתוכנן לו מפגש שני לפני פסח תשע"א.

2.      לקראת כנס החינוך שיתקיים ב-18.10.10 בשפיים.

ד.      מפגש עם נציגי הקיבוצים כפר מכבי וכפר החורש בנושא תשלום מסי התנועה.

 

החלטות:

א.      המזכירות התייחדה עם זכרו של נחום שור מקיבוץ כפר מנחם, שהלך לעולמו.

ב.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 15 מיום 29.8.10 אושר ללא הערות.

ג.       המזכירות קידמה בברכה את חברי המזכירות החדשים - אילנה קיפר (עינת) אתי מרגלית (משמר השרון) גורית שמר (גונן) חגי רזניק (רביבים) - שבחירתם כנציגי ציבור במזכירות התנועה אושרה במועצת התנועה מיום 26.8.10.

ד.      מזכיר התנועה דיווח למזכירות על המהלכים הננקטים לקראת גיבושה של הצעה מוסכמת שתוגש לישיבת הממשלה, אשר תתקיים בדגניה א' ביום א' 17.10.10.

ה.      אבי אהרונסון (מרכז מחלקת החינוך) דיווח על ההתארגנות לקראת כנס החינוך שיתקיים בשפיים ביום ב' 18.10.10. בכנס יוענק פרס על מפעל חיים למחנכת מלכה האס (שדה אליהו ), תופיע תזמורת בני הקיבוצים ביצירה מזמור לדוד מאת דוד זהבי ויתקיים דיון על "אתגרי החינוך בעולם משתנה" בהשתתפות מוקי צור, דר' יובל דרור ורוניק פלוטניק.
לכנס מוזמנים כ-800 אנשי חינוך ומגמת מח' החינוך לקיים כנס מסוג זה אחת לשנה.
בהמשך דיווח אבי על כנס בני הקיבוצים שהתקיים ביער הקיבוצים בימים 23-24 באפריל 2010 כפעולה משותפת של מח' החינוך, אגף המשימות והמטה השיתופי. בכנס השתתפו 200 בנים ובנות מ-10 קיבוצים, התקיימו בו דיונים על זהות ושייכות, ההשתתפות הייתה ערה ותוכנן כנס נוסף לסביבות פסח תשע"א.

ו.      המפגש עם נציגי הקיבוצים כפר החורש וכפר מכבי נדחה לישיבה אחרת.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 15 מ-29.8.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים