פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 15, מ-29.8.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י"ט אלול תש"ע, 29.8.10

(ישיבה 15/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אודי פלד, ח"כ אורית נוקד, אבו וילן, גיורא מסד, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, יואל מרשק , מריו טויב, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

חסרים: איל רייז, אמרי רון, אלון שוסטר, אפרים שפירא, שי חרמש.

מוזמנים לעניין השקת הבול: מנהל חב' דואר ישראל, מנהל השירות הבולאי, מעצב הבול, צוות השירות הבולאי.

מוזמנים לעניין הפנסיה: בעז אפלל, עזרא רבין, אריה שרייבר.

 

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר השיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מזכירות 14/2010 מיום 15.8.10.

2.      השקה חגיגית של בול המאה בהשתתפות נציגי השירות הבולאי, שתכלול דברים, חשיפת הבול והענקת אלבומית לכל חברי המזכירות - כשבתוכה בול המאה, הסבר מודפס למה שהבול בא לבטא ומעטפת היום הראשון חתומה ומבוילת - לשמירה ולמזכרת.

3.      סיכום ראשוני של המועצה בהתייחס להערות שתעלינה בדיונים ולמתבקש לגבי נושא הועידה כפי שאושר ע"י המועצה.

4.      פנסיה - נושא לדיון: מהי עמדת המזכירות לגבי ההצעה לקבל מן הקיבוצים תשובה על השאלה, שתכנה הכללי הוא כדלהלן: "האם בנושא הפנסיה הראויה, פנסיה אותה ישלם קיבוצכם מעבר לפנסיה מחייבת,קיבוצכם תומך בתקנה מחייבת ('כחוק מדינה') או בהמלצה של התנועה".

 

החלטות:

א.      הפרוטוקול מישיבת המזכירות מס' 14 מיום 15.8.10 - אושר ללא הערות.

ב.      בנוכחות אבי הוכמן - מנהל חב' דואר ישראל, ירון רצון - מנהל השירות הבולאי, דרור גולדברג מעצב הבול, ציונה שי ועמליס מרכוז מן השירות הבולאי - נערך טקס השקת בול המאה של התנועה הקיבוצית. כל חברי המזכירות קיבלו אלבומיות עם הבול ומעטפת היום הראשון.

ג.       הדיון בשאלה שהייתה אמורה להישלח לקיבוצים - האם יש צורך בתקנה של פנסיה ראויה או שאפשר להסתפק בהמלצה של התנועה - לא הסתכם והוחלט להמשיכו בישיבה נוספת.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 14 מ-29.8.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים