פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 14, מ-15.8.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ה' אלול תש"ע, 15.8.10

(ישיבה 14/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, יואל מרשק, עמיקם אסם, עמרי כנען. רבקה וילנד, אפרים שפירא.

מנכ"ל: מרקי לוי

חסרים: ח"כ אורית נוקד, אמרי רון, אלון שוסטר,, גיורא מסד, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון, סמדר סיני

מוזמן: עזי טלר

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (13/2010) מיום א' 1.8.10.

2.      אישור הצעת החלטה שתוגש לממשלה לקראת ישיבתה ב-17.10.10

3.      הערות (אם עדיין יש) לדף המצע שיוגש לועידת התנועה.

4.      אישור ביטול הקפאת התקציב לגופי התרבות ולתנועות הנוער.

5.      דיווח על ההסכם עם עיריית נתניה בנושא התזמורת הקאמרית הקיבוצית.

6.      דו"ח תקציבי לקראת הצגה במועצה.

 

החלטות:

1.      הפרוטוקול מישיבת המזכירות מס' 13 מיום 1.8.10 - אושר ללא הערות.

2.      המזכירות שמעה את נוסח ההצעה שתוגש לממשלה בנושא הבטחת עתידה ויכולת התפתחותה של ההתיישבות הכפרית חקלאית במדינת ישראל על תרומתה הרבה בתחומי החקלאות, שימור הסביבה והגנה על קרקעות המדינה ועל גבולותיה, התעשייה, התיירות, החינוך וכן במילוי למשימות לאומיות נוספות כולל שנת שירות, והתגייסות רבת היקף לצה"ל.
המזכירות קבלה את הקו הכללי של המסמך ורשמה לפניה כי נוסח זה עוד יעבור שינויים והתאמות במידת הצורך.

3.      המזכירות קבלה דיווח על התקדמות בניסוח ה התכנים למועצה ולועידה שאחריה. המזכירות מצפה כי הערות שנשמעו במהלך הדיון תשולבנה במידת האפשר בנוסח הסופי של הדף אשר יישלח למשתתפי הועידה לאחר קיומה של מועצת התנועה.
במועצת התנועה בה יאושר נושא הועידה יוצע כי לצורך העמקה ובניית תכנית מעשית שתיגזר מהחלטות הועידה החגיגית, יוקמו צוותי עבודה לפי נושאים ויכונס מושב שני של הועידה עוד במהלך שנת תשע"א.

4.      המזכירות אישרה את ביטול הקפאת התקציב לגופי התרבות ולתנועות הנוער.

5.      המזכירות רשמה לפניה כי הושג הסכם שותפות עם עירית נתניה המבטיח את המשך קיומה של התזמורת הקאמרית הקיבוצית במימון משותף ובתנאים שיבטיחו פעילותה לטובת העיר נתניה והקיבוצים ברחבי הארץ.

6.      גזבר התנועה סקר את הדו"ח התקציבי של שנת 2009 כולל תחזית לקראת סיום 2010 כפי שהוא יוצג במועצת התנועה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 13 מ-1.7.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים