פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 13, מ-1.8.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, כ"א באב תש"ע, 1.8.10

(ישיבה 13/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, גיורא מסד, יואל מרשק, עמיקם אסם, סמדר סיני, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: אבו וילן, ח"כ אורית נוקד, אמרי רון, אלון שוסטר, אפרים שפירא, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון, עמרי כנען.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.      תיקון פרוטוקול מישיבת המזכירות (12/2010) מיום א' 18.7.10.

2.      בסעיף ד'1 - אישור סדר היום למועצה - תגבור המזכירות יש להוסיף - נורית שמר (גונן) וסמדר כ"ץ (מגל).

3.      דו"ח ביצוע לקראת הצגה במועצה.

4.      אישור נוסח אחרון של נייר הועידה.

5.      בקשת מעין ברוך לשינוי סיווג מקיבוץ למושב (ללא השתתפות נציגי הקיבוץ).

 

החלטות

1.      פרוטוקול מתוקן מישיבת המזכירות (12/2010) מיום 18.7.10 אושר.

2.      המזכירות שולחת איחולי החלמה מהירה ובריאות טובה לאמרי רון.

3.     א.      המזכירות רשמה בפניה כי הסתיים איסוף ראשוני של דו"חות ביצוע חצי שנתיים על פי הנושאים שהופיעו בתכנית העבודה, שאושרה בראשית השנה.

ב.      התכנית בתוספת דו"חות הביצוע תעבור לחברי המזכירות לעיון ולהערות.

ג.       לאחר קבלת ההערות והתוספות, אשר תצורפנה לדו"ח הראשוני ישלח החומר לצירי מועצת התנועה.

ד.      במועצה עצמה, שתתכנס ב-26.8.10 יוצג הדו"ח באמצעות מצגת ויינתן מקום להערות ולשאלות.

4.      נמסר דיווח על התקדמות צוות הועידה בניסוח דף המצע לועידה וסוכם כי הנוסח המוצע יישלח לכל חברי המזכירות להערות.

5.      סדר יומה של הועידה עם הגדרה של הנושא המרכזי יוצגו במועצה לאישור.
מעיין ברוך לשינוי סיווג מקיבוץ למושב סוכם כי ינוסח על ידי עו"ד מיכי דרורי (המח' בהתייחס לבקשת קיבוץ המשפטית של התנועה) מכתב בו יצוין המפורט להלן:

א.      עמדתה העקרונית של התנועה היא כי המאבק לביטול אפליית הקיבוצים לעומת המושבים בכל הקשור להקצאת קרקע למגורים חייב להתנהל במישור הציבורי הכללי ולא באמצעות תהליך של שינוי סיווג פרטני.

ב.      מכאן, שהתנועה מתנגדת לשינוי סיווג מקיבוץ למושב, הגם שהיא מכירה ויודעת כי זכותו של כל קיבוץ לקבוע את דרכו גם אם הוא רוצה לנקוט בצעד פורמלי שעלול לחייב להפסיק  את חברותו בתנועה הקיבוצית.

ג.       עם זאת התנועה מוכנה ללוות את הקיבוץ ולהיות שותפה עמו בהתלבטות באשר לדרך בה עליו לנקוט בהתייחס לכל האמור לעיל.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 12 מ-18.7.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים