פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 12, מ-18.7.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ז' באב תש"ע, 18.7.10

(ישיבה 12/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק, עמיקם אסם, סמדר סיני,, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: ח"כ אורית נוקד, אמרי רון, אלון שוסטר, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון, עמרי כנען.

מוזמנים: רן כוחן.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם וניסח: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (11/2010) מיום א' 6.6.10.

2.      מידע אודות אירועי שנת המאה לקיבוץ.

3.      הצעת אודי פלד (כלכלה) בנושא משכנתאות.

4.      אישור סדר היום למועצה (26.8.10) שלפני הועידה (4.10.10).

א.      גיוס
תגבור המזכירות - מוצעים: חגי רזניק (רביבים), אתי מרגלית (משמר השרון), תמר וולפין (כפר הנשיא), אילנה קיפר (עינת), נורית שמר (גונן), סמדר כ"ץ (מגל).
תגבור ועדת גיוס - מוצעת: יעל עופר (ק. שילר)
הארכת כהונה של רבקה וילנד בשנה נוספת.

ב.      דף תוכן לדיון והחלטה בועידה (הדף שעמד לדיון מצורף).

 

החלטות:

1.      פרוטוקול מישיבת המזכירות (11/2010) מיום א' 20.6.10 אושר.

2.      הערה לסדר: בהזמנה לישיבה נכתב בטעות כי יוצג לאישור הפרוטוקול מישיבת המזכירות מיום 6.6.10.

3.      ולוולה ברך את יואל ואת אגף המשימות בשם המזכירות על הארגון של צעדת חייו, כל הכבוד ויישר כח !!!

4.      המזכירות רשמה לפניה את הודעת מזכיר התנועה ויו"ר צוות ההיגוי של אירועי המאה כמפורט להלן:

א.      התכנית לקיים בראשית אוקטובר 3 ימים של המופע המרכזי משתנה ליום אחד (מופע אחד) מאחר והוחלט להעביר את מיקום האירוע מחצר הראשונים למגרש הכדורגל, בו יש מקום לאלפים.

ב.      ביום א' 3.10.10 תתקיים בחצר הראשונים של דגניה ישיבת ממשלה מן המניין ואנו נמצאים בתהליך של גיבוש ההצעה שתועלה שם לדיון.ההצעה תבוא לאישור המזכירות.
לישיבה עצמה מוזמנים כל חברי המזכירות - והם לבדם - אך מעמדנו יהיה כשל משקיפים (מאזינים) בלבד.

ג.       בקרוב "יצא לדרך" המשחק "חפש את המטמון" ואנו נמצאים לקראת שלב הפרסום שלו בשלטי חוצות ובאמצעי התקשורת.

ד.      עד כה גייסנו לצורך קיום האירועים למעלה מ-6 מיליון שקל מגורמים שונים כולל כאלה שאין להם כל קשר לתנועה הקיבוצית, אך רצו לבטא את הערכתם ל"מאה שנות קיבוץ" ותרמו לכך ביד רחבה.

5.      אושרה הצעת אודי פלד בנושא משכנתאות כמפורט להלן:

א.      קליטת חברים חדשים וצמיחה דמוגרפית הנן נשמת אפם של הקיבוצים ושל התנועה הקיבוצית והמנוף המרכזי לחידוש ועידוד הצמיחה בקיבוצים.

ב.      תנאי לקליטת החברים ולצמיחה הדמוגרפית הוא קיומם של משאבים כספיים (משכנתאות / הלוואות) לבניה חדשה, שיפוץ / החברה של דירות קיימות וגישה נוחה לכל קיבוץ / נפש לקבלתם.

ג.       התנועה פועלת מול רשויות המדינה להשגת "זכאויות" לבניה בתנאים סבירים עבור קיבוצים, חבריהם / בניהם הנקלטים מבחוץ.

ד.      במקביל פועלת התנועה לייצור מסגרת הולמת להלוואות לשיכון (בניה חדשה ושיפוצים) עבור מי שאינם "זכאים" וכשהלמה להלוואות הזכאות.

ה.      התנועה פונה לקמ"ע (קרן מתן ערבויות) ולארגונים האזוריים ליטול חלק בתכנית ולסייע בהפעלתה.

6.      לקראת המועצה והועידה שאחריה.

א.      הצעת ועדת הגיוס לתגבור המזכירות וועדת הגיוס תעלה למועצה הקרובה כמפורט להלן:
- מועמדים כנציגי ציבור למזכירות: חגי רזניק (רביבים), אתי מרגלית (משמר השרון) תמר וולפין (כפר הנשיא) אילנה קיפר (עינת)
- מועמדת לועדת הגיוס - יעל עופר (קבוצת שילר)
השמות יוצגו במועצה על ידי סול בן שימול לביא - רכזת ועדת גיוס.

ב.      דף התוכן שיוצג במועצה לצורך קביעת סדר יומה של הועידה:
סוכם:
צוות הניסוח מתבקש לפעול על פי ההנחיות הבאות:
לצמצם את היקף החומר הכתוב.
להציב את המעורבות בחברה הישראלית כסעיף ראשון.
לצרף לסעיף המעורבות גם אמירה שתבהיר מה המטרה אליה חותרת התנועה במהלך זה.
לחבר דף פותח חגיגי שתהיה בו הצעת החלטה על הכיוון אליו תלך התנועה בעתיד ולכתוב כי הנכתב בדף זה הנו בכפוף לסדרה של סעיפים, המצורים בנפרד.

 

יתקיים מושב שני של הועידה על מנת להקדיש זמן בחוגי דיון לנושאים השונים, שלא ניתן יהיה לעסוק בהם ברמה הנאותה בועידה החגיגית שלא תארך יותר משעתים וחצי.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

   

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 11 מ-20.6.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים