פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 11, מ-20.6.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ח' בתמוז תש"ע, 20.6.10

(ישיבה 11/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק , עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: אבו וילן, , אורית נוקד, אמרי רון, אלון שוסטר, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: רן כוחן, יוסי בן שאול (צוות ועידת התנועה) תאו קמינר, עופר רימון (מקשרים בין התנועה הקיבוצית לצופים)

משתתף: יואב מרגלית (בטחון)

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם וניסח: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (10/2010) מיום א' 6.6.10.

2.      לקראת ועידת התנועה (מוזמנים רן כוחן ויוסי בן שאול).

3.      פרידה מתאו קמינר וקבלת עופר רימון כמקשר התנועה הקיבוצית לתנועת הצופים.

 

החלטות:

1.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 10 מיום 6.6.10 אושר ללא הערות.

2.    (1) המזכירות עברה עם צוות הועידה על המסמך הנושא את הכותרת "100 שנות קיבוץ - צופים אל העתיד".
(2) המזכירות קבלה בעיקרון את המגמה לפיה הועידה תתמקד ביעד אסטרטגי אחד המנוסח כדלקמן: "המשך השמירה על זהות קיבוצית משותפת במסגרת תנועה פלורליסטית רבת פנים ו'זרמים' וזאת למען "חיזוק המעורבות והנוכחות התנועתית כדי לשמור ולהבטיח זהות משותפת של אינטרסים וגם של זהות".
(3) הצוות יוסיף למסמך המטרות אמירה מפורשת לגבי נוכחות ומעורבות התנועה בחברה הישראלית.
(4) המסמך המתוקן על פי האמור לעיל יישלח לחברי המזכירות לעיון נוסף בטרם ייקבע סופית (במזכירות הבאה) סדר יום הועידה המוצע למועצת התנועה הקיבוצית שתכונס ביום ה' 26.8.10.

3.      (1) המזכירות שמעה את סיכום עבודתו של תאו קמינר לאחר ארבע שנות פעילות כמקשר בין התנועה הקיבוצית לתנועת הצופים.
(2) המזכירות ברכה את תאו על הצלחתו בקירוב מחודש של תנועת הצופים לתנועה הקיבוצית ופיתוח שני פרוייקטים חשובים: גרעיני נח"ל של תנועת הצופים בקיבוצים וקליטה של מאות חניכי "צבר" בקיבוצים שונים לתקופת השירות הצבאי עם אפשרות לשמירת קשר בהמשך.
(3) המזכירות קידמה בברכה את עופר רימון מקיבוץ חצרים, אשר מחליף בפועל את תאו בתפקידו כמקשר בין התנועה הקיבוצית לצופים ואיחלה לו הצלחה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 10 מ-6.6.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים