פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 10, מ-6.6.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, כ"ד בסיון תש"ע, 6.6.10

(ישיבה 10/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איל רייז, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק, עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד. ח"כ אורית נוקד

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: אורית נוקד, אמרי רון, אלון שוסטר, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון.

מוזמנים: נציגי הגופים במתוקצבים על ידי הקרן למעורבות חברתית.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: תאו קמינר, עופר רימון (הצופים) יונתן מלמד, עמוס רבין, רוני בוכמן (איגוד התעשייה הקיבוצית) נציגי קיבוץ מעיין ברוך - חיים גנירם, ארנון חמל.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

משתתף: יואב מרגלית (בטחון)

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם וניסח: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (9/2010) מיום א' 23.5.10.

2.      פרידה מתאו קמינר וקבלת עופר רימון המקשר התנועה הקיבוצית לתנועת הצופים.

3.      הצטרפות איגוד התעשייה הקיבוצית להתאחדות התעשיינים - דיווח מפי יונתן מלמד (יו"ר האיגוד) ועמוס רבין (מנהל האיגוד).

4.      פניית קיבוץ מעיין ברוך לשינוי סיווג מקיבוץ למושב (בהשתתפות נציגי הקיבוץ)

 

החלטות:

1.      פרוטוקול מישיבת המזכירות מס' 9 מיום 23.5.10 אושר ללא הערות.

2.      הפגישה עם תאו קמינר ועופר רימון - נדחתה עקב היעדרות המוזמנים בשל תקלה טכנית.

3.      ההסכם בין איגוד התעשייה הקיבוצית ולבין התאחדות התעשיינים אושר בלווי איחולי הצלחה.

4.      המזכירות שמעה את הודעת נציגי מעיין ברוך בדבר כוונת הקיבוץ לשנות את סיווגו ל"מושב" (במהות - "כפר שיתופי") ותקיים על כך דיון באחת הישיבות הקרובות.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 9 מ-23.5.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים