פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 9, מ-23.5.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י' בסיון תש"ע, 23.5.10

(ישיבה 09/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק , עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: אייל רייז, אורית נוקד, אמרי רון, אלון שוסטר, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון.

מוזמנים: נציגי הגופים במתוקצבים על ידי הקרן למעורבות חברתית.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: תאו קמינר, עופר רימון (הצופים) נציגי קיבוץ עמיעד - עוזי בן צבי, אסנת שבתאי, אברהם עזאני, אהרון ידלין (לרגל קבלת פרס ישראל).

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

משתתף: יואב מרגלית (בטחון)

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם וניסח: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (8/2010) מיום א' 11.4.10.

2.      דו"ח המבקר.

3.      פרידה מתאו קמינר וקבלת פנים לעופר רימון - מקשר בין התנועה הקיבוצית לתנועת הצופים.

4.      דיון עם קיבוץ עמיעד - אי תשלום מיסי תנועה.

5.      דיון עם קיבוץ הסוללים - אי תשלום מיסי תנועה.

6.      פגישה עם אהרון ידלין לרגל קבלת פרס ישראל.

 

החלטות:

1.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 8 מיום 11.4.10 - אושר.

2.      הוצג דו"ח מבקר התנועה על פי המסמך שנשלח לקראת הישיבה.

3.      הדיון עם תאו קמינר ועופר רימון נדחה לישיבה הבאה ויופיע בה כסעיף א.

4.      המזכירות לא קבלה את טיעוני קיבוץ עמיעד באשר לאי נכונותו לשלם את מלוא המס לתנועה והבהירה לנציגי הקיבוץ, כי חובת תשלום המסים התקבלה על ידי מועצת התנועה וכמו בכל ארגון תשלום מלא של המסים הנו תנאי לחברות בתנועה.

5.      הדיון עם קיבוץ הסוללים לא התקיים, כי נציגי הקיבוץ הודיעו בסמוך למועד הישיבה, כי לא יוכלו להגיע.

6.      המזכירות קדמה בברכה את פני אהרון ידלין שזכה בקבלת פרס ישראל על מפעל חיים לשנת 2010.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 8 מ-11.4.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים