פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 7, מ-14.3.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, א' ניסן תש"ע, 14.3.10

(ישיבה 7/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אייל רייז, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק, עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען.

מנכ"ל: מרקי לוי

חסרים: אמרי רון, אורית נוקד, אלון שוסטר, אפרים שפירא, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון.

מוזמנים: לדיון בנושא הקואופרציה - אלישע שפירא, יהודה פז, אמציה רייז, אילנה לפידות, רייפי

משקיפים קבועים: משה תרשיש, אביב לשם, מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם וניסח: עמיקם אסם - (תכנון ומידע)

 

על סדר היום: 

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות (6/2010) מיום א' 28.2.10.

2.      אישור סופי של נוהל טיפול התנועה בפניות חברים הנמצאים במצוקה.

3.      הקואופרציה ומקומה בתוכנית העבודה של התנועה.

4.      פרידה מעוזי קרן - עם סיום תפקידו כיועץ ראש הממשלה להתיישבות.

 

החלטות:

1.      פרוטוקול מישיבת המזכירות מס' 6 מיום 28.2.10 אושר ללא הערות.

2.     על השאילתה של אייל רייז - "האם מעצם קבלת הבקשה לקיום דיון נוסף בנושא הקפאת התקציב אינו מחייב השעיית ביצוע ההחלטה שהתקבלה". ניתנה תשובה לפיה עיכוב העברת הכספים לקרן אינו ביטול הקצאת התקציב כפי שסוכם עליה במועצה, והדיון בעצם העניין יתקיים כנדרש בישיבת המזכירות ביום 11.4.10 אחרי חג הפסח.

3.     נוהל טיפול התנועה בפניות חברים הנמצאים במצוקה אושר בנוסח שגובש ונוסח לקראת הדיון (הנוסח המלא - כולל הפתיחה בנושא צרכים כספיים מצורף).

4.     המזכירות קבלה סקירה נרחבת על הפעילות הקיימת בתחום הקואופרציה בעולם, בישראל ובתנועה הקיבוצית, והחליטה להקים שולחן משותף כלל תנועתי לנושא הקואופרציה.
באחריות מזכיר התנועה לכנס צוות, שיציע איך לקדם את הפעילות בתחום זה.

5.     המזכירות משתתפת בצערו העמוק של עוזי קרן על פטירת אמו ז"ל.
השיחה עם עוזי תתקיים במועד אחר.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

  

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 6 מ-14.3.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים