פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 6, מ-28.2.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י"ד אדר תש"ע, 28.2.10

(ישיבה 6/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אייל רייז, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק, עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען.

מנכ"ל: מרקי לוי

חסרים: אמרי רון , אורית נוקד, אלון שוסטר, שי חרמש, רבקה וילנד.

מוזמנים: עזי טלר (הנה"ח)

משקיפים קבועים: משה תרשיש, אביב לשם, מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם וניסח: עמיקם אסם - (תכנון ומידע)

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות ביום א' 14.2.10 (4/2010).

2.      הצעת המזכירות להקפיא 25% מהתקציב המיועד לקרן למעורבות חברתית (תנועות הנוער, ומוסדות המחקר והתרבות)

3.      הצעה ליצירת תפקיד של "רכז מסי קיבוצים" (4 ימ"ע בשבוע + רכב מלא. הבחירה לאחר מכרז והכניסה - לחצי שנת ניסיון).

4.      אישור סופי של המכתב לקיבוצים בנושא בחירת צירים למועצה ומחליפיהם הקבועים. (הנושא יובא למועצה הקרובה במגמה לכלול את ההצעה בתקנון התנועה).

5.      אישור סדר יום למועצה שתזומן ל-18.3.10 כמפורט להלן:

(1)   אישור פרוטוקול מועצה קודמת.

(2)   מתן בעין.

(3)   מכתב לקיבוצים בנושא בחירת צירים למועצה ומחליפיהם.

(4)   "חזון הכפר העתידי" - נושא שיוצג במועצה ע"י שר החקלאות שלום שמחון.

 

החלטות:

1.      פרוטוקול מישיבת מזכירות מס' 4 מ-14.2.10 - אושר בלא הערות ובלא מתנגדים.

2.      המזכירות רשמה לפניה את דווח אבו וילן בנושא "קיבוצי ההטלות" ונסקרו צעדים להמשך הטיפול.

3.      אושרה הקפאת התקציבים לקרן המעורבות החברתית ב-25% וזאת בתוספת להצעת מזכיר התנועה לפיה התנועה תיזום מפגשים בין אנשי התנועה ותנועות הנוער לבין חברי אותם קיבוצים, שמסיבות אלה או אחרות אינם משלמים את המסים לתנועה וזאת על מנת להסביר את משמעות אי תשלום המסים והשפעתו על יכולת התנועה לקיים את מפעליה החברתיים, החינוכיים והתרבותיים ו תמכו בהצעה: 9 התנגדו: 2.

4.      אושר סדר היום למועצה שנקבעה ל-18.3.10 כמפורט להלן:
כללי: המועצה תתקיים בהשתתפותו של שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון.
סעיף א - אישור פרוטוקול מועצה קודמת.
סעיף ב - ממכתב לקיבוצים בנושא בחירת צירים למועצה ומחליפיהם.
סעיף ג - "חזון הכפר העתידי" נושא שיוצג על השר שלום שמחון.
סעיף ד' - מתן בעין.

5.      המזכירות אישרה את ההצעה לבחור באמצעות מכרז "רכז מסי קיבוצים" במסגרת 2/3 משרה לחצי שנת ניסיון.

6.      המזכירות אישרה את נוסח המכתב שיובא לדיון במועצת התנועה הקרובה בנושא בחירת צירי הקיבוצים ומחליפיהם הקבועים למועצת התנועה וזאת במגמה להכניסו לתקנון התנועה. תמכו 10 וללא מתנגדים.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 4 מ-14.2.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים