פרוטוקול מזכירות משותפת של התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי, מס' 5, מ-21.2.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות משותפת

של התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי

מיום ראשון, ז' אדר תש"ע, 21.2.10 (5/2010)

 

רשימת משתתפים:

 

תפקיד בתנועה בה הוא/ היא פועל/ת

שם המשתתף / משתתפת

מזכיר התנועה הקיבוצית.

זאב (ולוולה ) שור

מזכיר הקיבוץ הדתי.

נחמיה רפל

תנועת דרור - ישראל

פסח האוספטר

תנועת דרור ישראל

יניב כרמל

תנועת השומר הצעיר

אייל רייז

תנועת המחנות העולים

אילן גזית

תנועת המחנות העולים.

יאיר רביב

ו.משק הקיבוץ הדתי.

צביקי פורת

אגף חברה הקיבוץ הדתי

יהושע מוזס

ועדת קרקעות הקיבוץ הדתי

דוב מילר

 מנכ"ל התנועה הקיבוצית.- חבר מזכירות.

מרקי לוי

נציג ציבור חבר מזכירות התנועה הקיבוצית

אבו וילן

גזבר התנועה הקיבוצית - חבר מזכירות.

אפרים שפירא

מ. מח' חינוך - חבר מזכירות התנועה הקיבוצית

אבי אהרונסון

ר. אגף כלכלה - חבר מזכירות התנועה הקיבוצית

אהוד ( אודי) פלד

ח"כ - חבר מזכירות התנועה הקיבוצית

חיים (ג'ומס) אורון

נציג הארגונים חבר מזכירות התנועה הקיבוצית

גיורא מסד

ר. אגף משימות - חבר מזכירות התנועה הקיבוצית

יואל מרשק

ר. מח' קידום נשים - חב' מזכירות התק"צ.

סמדר סיני

ר. אגף רכזים - חבר מזכירות התנועה הקיבוצית.

עמרי כנען

אגף תכנון ומידע - חבר מזכירות התק"צ.

עמיקם אסם

ר. אגף חברה - חברת מזכירות התנועה הקיבוצית

רבקה וילנד

דובר התנועה הקיבוצית

אביב לשם

רכז מח' משפטית - התנועה הקיבוצית.

מיכי דרורי

חבר ועדת ביקורת בתנועה הקיבוצית.

גדעון כספי

ר. מח' בטחון בתנועה הקיבוצית.

יואב מרגלית

רכז מח' קרקעות בתנועה הקיבוצית.

בארי הולצמן

יועץ שר הביטחון לענייני התישבות

איתן ברושי

מנכ"ל משקי גרנות.

איציק באדר

אשבל

אורי מתוקי

המטה השיתופי

אלישע שפירא

מעלה גלבוע / הקיבוץ הדתי

יונתן בשיא

 

על סדר היום

העתירה לבג"צ כנגד הרפורמה בקרקעות כפי שהוגשה על ידי המטה השיתופי.

 

החלטה

יכונס צוות שימנה 5 נציגים של תנועת הנוער ו-5 נציגים של מזכירות התנועה הקיבוצית וועדת הקרקעות ותוך 10 ימים יביא הצעה מוסכמת על דרך הפעולה הרצויה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

ניסח ורשם: עמיקם אסם

 

(נספח ובו תמצית הדיון - בהמשך)

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים