פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 4, מ-14.2.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ל' בשבט תש"ע, 14.2.10

(ישיבה 04/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, גיורא מסד, אפרים שפירא, יואל מרשק , עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: אייל רייז, אורית נוקד, אלון שוסטר,מיכי דרורי, אמרי רון, , שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון.

מוזמנים: דורון סט

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: הנרי אלקסלסי, עדי רמות (יטבתה), אילנה נאור, שלומית צימרינג.  

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם וניסח: עמיקם אסם 

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות מיום א' 31.1.10 (3/2010)

2.      אירועי ה-100 דיווח מזכיר.

3.      דו"ח פעילות בהאיטי - הנרי אלקסלסי.

4.      החובות והזכויות של החבר/ה בקיבוץ המתחדש - הצגת החוברת ע"י אילנה נאור ושלומית צימרינג.

 

החלטות:

 

1.      פרוטוקול מישיבת המזכירות מס' 3 מ-31.1.10 אושר.

2.      המזכירות רשמה לפניה את הודעת מזכיר התנועה כי על התנועה הקיבוצית לקבוע ולהצהיר על עמדתה השוללת את הכוונה להעניק למי שירדו מן הארץ זכות הצבעה לכנסת.

3.      המזכירות רשמה לפניה את המידע שמסר מזכיר התנועה אודות האירועים המתוכננים לשנת המאה לקיבוץ, תהליך איסוף הכספים והכוונה לכנס ועידת תנועה מיוחדת, שאת ההכנות לקראתה ירכזו רן כוחן ויוסי בן שאול.

4.      המזכירות למדה מפי הנרי אלקסלסי ועדי רמות (יטבתה) על פעילותם ופעילות חברים נוספים בסיוע לתושבי האיטי לאחר רעידת האדמה ומברכת אותם על פעילותם זו, אשר נעשתה כפי שהוצגה - גם בשם התנועה הקיבוצית.

5.      המזכירות קבלה בברכה את הוצאת החוברת העוסקת בזכויות ובחובות של החבר/ה בקיבוץ המתחדש וקובעת כי יש לבחון את הנדרש לצורך קבלת עיקריה כסעיפים מחייבים עם יכולת אכיפה.

6.      המזכירות מברכת את אילנה נאור (נען) עם סיום עבודתה בתנועה ומקדמת בברכה את מחליפתה במשאבי אנוש - שלומית צימרינג מקיבוץ מגל

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 3 מיום 14.2.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים