פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 3, מ-31.1.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ט"ז בשבט תש"ע, 31.1.10

(ישיבה 03/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אודי פלד, אלון שוסטר, אמרי רון, אפרים שפירא, יואל מרשק , עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: אורית נוקד, גיורא מסד, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון.

מוזמנים: דורון סט

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

רשם וניסח: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:  

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 2/2010 מיום 17.1.10

2.      סיכום שתי המועצות האחרונות (תכנית ותקציב) - דיווח בלבד

3.      סיכום חלק ב' של ההצעה בנושא הערכות התנועה לסיוע במקרים מיוחדים.

4.      פעולת המזכירות בנושא בחירת צירים ומחליפים קבועים למועצת התנועה.

5.      סיכום עבודתו של דורון סט כרכז אגף הכלכלה (בהשתתפות דורון סט).

 

החלטות

1.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 2 מיום 17.1.10 - אושר ללא הערות.

2.      בעקבות 2 המועצות שעסקו בתקציב ובתכנית העבודה התנועתית ל-2010 הוחלט:

א.     הנושאים שהופיעו בתכנית העבודה ייבחנו לצורך הצגת תכנית וביצוע ע"י צוותים על פי המפורט להלן:
* עיצוב הקהילה הקיבוצית - זאב (ולוולה) שור, רבקה וילנד.
* כלכלה - אודי פלד.
* צמ"ד - איציק שפרן, רבקה וילנד.
* חינוך - אבי אהרונסון, רבקה וילנד.
* פנסיה - רבקה וילנד.
* קשר תנועה-קיבוצים - עמרי כנען, זאב (ולוולה) שור, עמיקם אסם.
* קשר ושיתופי פעולה בין קיבוצים - עמרי כנען, מייקל לניר.
* משימות - יואל מרשק, מרקי לוי, יואב מרגלית.
* 100 שנות קיבוץ - צוות ההגוי.

ב.      הצוותים יגישו עד פסח תש"ע לדיון ולאישור המזכירות תכניות עבודה מפורטות.

ג.       כל צוות ידווח למרקי על התקדמותו ובהתאם לכך יובאו נושאי העבודה לאישור המזכירות.

3.      המזכירות מאשרת עקרונית את נוהל היערכות התנועה לטיפול בפניות חברים הזקוקים ליעוץ, סיוע או התערבות.
סדר ההתנהלות יהיה כדלקמן:
* פניה למוסדות פנימיים של הקיבוץ.
* פניה למח' הפרט - ישירות או דרך הרכזים.
* פניה לייעוץ משפטי (אם יש בכך צורך).
* פניה למוסד לבוררות.
האחריות לניסוח המסמך שיוגש לאישור המזכירות ויובא לאחר מכן לידיעת הקיבוצים היא על המחלקה המשפטית בהתייעצות עם הגורמים בהם מדובר (פרט, חברה, בוררות וכד').

4.      אושר לצורך הבאתו לדיון ולאישור מועצת התנועה, מכתב שיישלח לקיבוצים בנושא בחירה של צירים למועצה ושל מחליפיהם הקבועים.
יודגש במכתב:
נציגי הקיבוץ במועצת התנועה חייבים להיות חברים באותו קיבוץ.
ממלאי המקום יהיו קבועים וייבחרו באותו נוהל בו ייבחרו הנציגים הקבועים (אסיפה או מועצה או מזכירות/ ועד ההנהלה של הקיבוץ) במקרים מיוחדים יוכל הקיבוץ לבחור - אם הוא מוצא זאת לנחוץ מסיבות שנראות בעיני הקיבוץ כמצדיקות זאת - ממלא מקום, שאינו ברשימה הקבועה.
הקיבוצים יתבקשו למלא את הטופס המצורף למכתב ולהחזירו לתנועה עם שמות האנשים שנבחרו על ידו לצירים ולמחליפיהם הקבועים.
המזכירות שמעה את דברי הסיכום של דורון סט שסיים את תפקידו כרכז אגף הכלכלה ומברכת אותו בהצלחה בהמשך דרכו. (הסיכום המפורט מופיע במצגת שתשלח לכל מי מחברי המזכירות שיבקש לקבלה).

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 2 מיום 17.1.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים