פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 2, מ-17.1.2010

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י"ז בטבת תש"ע, 17.1.10

(ישיבה 02/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אודי פלד, אמרי רון, אפרים שפירא, דורון סט, יואל מרשק , עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד.

 

מנכ"ל: מרקי לוי.

 

חסרים: אורית נוקד, אלון שוסטר, גיורא מסד, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון.

 

מוזמנים: איציק עוז, מרכז משק ומזכירת קיבוץ רעים.

 

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וניסח: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 1/2010 מיום 3.1.10.

2.      צוות ליווי לרכז אגף המשימות.

3.      נוהל מתן יפויי כוח לנציגי קיבוצים במועצה - לאישור המזכירות ובהמשך למועצה.

4.      הצעה בדבר "קרן סיוע לחברים נזקקים".

5.      פגישה עם נציגי קיבוץ רעים בנושא מיסי תנועה.

 

החלטות

1.     פרוטוקול ישיבת המזכירות 2/2010 מיום 3.1.10 אושר ללא מתנגדים.

2.     מרקי לוי (מנכ"ל) יהיה מלווה של פעילות יואל מטעם המזכירות.
בהתאם לנושאי הדיון וההתייעצות בין מרקי ליואל, יזמין מרקי גם אנשים נוספים.
לצורך חשיבה, סיעור מוחות והמלצה על כיווני פעולה של האגף יכונס צוות חשיבה רחב שגם יציע כיווני פעולה לאגף ואלה יגיעו לכלל מימוש לאחר שיאושרו בנוהל המקובל בתנועה.

3.      הדיון בנוהל מתן ייפויי כוח נדחה לישיבה הבאה.

4.     ההצעה בנושא "סיוע" תשונה כך שסעיף ב' שעסק בהערכות התנועתית לטיפול בפניות חברים וקיבוצים יופיע כסעיף הראשון - וזה ינוסח מחדש לקראת הישיבה הבאה.
ניסוח הסעיף העוסק בסיוע הכספי התקבל ללא התנגדות., בנוסח המפורט להלן, "התנועה תיידע את הקיבוצים והחברים, כי לצרכים דחופים בנושאים אישיים חיוניים, כגון הצלת חיים, שאין ביכולת הקיבוץ לממנם ממקורותיו או מהקרן לעזרה הדדית, שהקים הקיבוץ למטרות מסוג זה, יוכל הקיבוץ לפנות לתנועה וזו תעשה כל שביכולה ותפעל לסייע לו ככל שביכולתה בגיוס כספים ממקורת חוץ למימון צרכים אלה ככל שניתן"
תקוים פגישה בין נציגי התנועה לנציגי קיבוץ רעים לישוב המחלוקת בנושא חובת הקיבוץ מעצם היותו חבר בתנועה, להעביר לה את המס לתנועה כנדרש.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 1 מיום 3.1.2010
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים