פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 1, מ-3.1.2010
 

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י' אלול תשס"ט, 3.1.2010

(ישיבה 1/2010)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אודי פלד, אמרי רון, אפרים שפירא, גיורא מסד, דורון סט, יואל מרשק , עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד.

 

מנכ"ל: מרקי לוי.

 

חסרים: אורית נוקד, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אלון שוסטר, שי חרמש, חיים (ג'ומס) אורון.

 

מוזמנים: פרופ' מיכל פלגי (המכון לחקר הקיבוץ).

 

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקולים מישיבות המזכירות 22/2009 מיום 20.12.09 .

2.      תוכנית העבודה 2010 - בחינה, הערות ותיקונים בעקבות הקריאה הראשונה במועצה מיום 31.12.09.

3.      תקציב התנועה 2010 - כנ"ל.

4.      בעקבות "סקר דעת קהל בקיבוצים", דיון בהשתתפות מיכל פלגי.

 

החלטות: 

1.      פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 22 מ-22/2009 אושר ללא הערות.

2.      המזכירות מברכת את אודי פלד לרגל היבחרו לראש אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית והצטרפותו למזכירות התנועה.

3.      המזכירות מסמיכה את מרקי ועמיקם לשלב את ההערות שנשמעו במועצה ושיש להן מקום בתוכנית העבודה של התנועה. התוכנית עם התוספות תשלח בדוא"ל לכל חברי המזכירות ותשלח לקיבוצים שבועיים לפני המועצה, כנדרש.

4.      בנושא התקציב:

א.      התקציב יוגש לאישור בקריאה שניה במתכונת שהוצגה במועצה ללא שינויים וללא תוספות.

ב.      המזכירות תעמוד בעקביות על חובת תשלום מיסי תנועה.

ג.       המזכירות תטפל באותה נחישות בפתרון שאלת קיבוצי ההטלות.

5.      המזכירות מודה לפרופ' מיכל פלגי על השיחה בעקבות הסקר, שממנו יבחרו כמה נושאים שניתן גם לדון בהם וגם לצאת מהם לפעילות מעשית, שתובל על ידי המזכירות.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול מזכירות התנועה מס' 22 מ-20.12.2009
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים