פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 22, מ-20.12.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ג' בטבת תש"ע, 20.12.09

(ישיבה 22/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אמרי רון, אפרים שפירא, גיורא מסד, דורון סט, יואל מרשק , עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: אורית נוקד, אלון שוסטר, שי חרמש, שלומית חפץ.

מוזמנים: נחום שור (כפר מנחם), פרופ' מיכל פלגי (המכון לחקר הקיבוץ).

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקולים מישיבות המזכירות 20/2009 ו-21/2009 מיום 6.12.09 / 10.12.09.

2.      "מתן בעין" על פי מסמך שהוציא מיכי דרורי.

3.      "קרן עזרה לנזקקים בקיבוצים" (הצעת נחום שור)

4.      הצגת סקר דעת קהל בקיבוצים, שביצע המכון לחקר הקיבוץ (מציגה מיכל פלגי).

 

החלטות:

1.      פרוטוקולים 20-2009 ו-21-2009 אושרו ללא התנגדות.

2.      המזכירות מברכת את אגף המשימות על הכנס המוצלח של בני י"ב.

3.      המזכירות מאשרת את המסמך בנושא "מתן בעין" ותביא אותו למועצת התנועה לאישור (ההצעה התקבלה בתמיכה של 9 וללא מתנגדים).

4.      המזכירות רואה בדיון על "קרן עזרה לנזקקים בקיבוצים" קריאה ראשונה, צוות מזכיר בהרכב מורחב יקיים התייעצות לקראת העלאת הנושא לדיון נוסף במזכירות.

5.      בעקבות הצגת סקר דעת קהל בקיבוצים תקיים המזכירות ישיבה מיוחדת שתוקדש לדיון בממצאי הסקר ובמסקנותיו.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

נספח

 

עיקרי הדברים שהושמעו בדיון על "קרן העזרה לנזקקים בקיבוצים"

 

נחום שור

תכלית הקרן לעזור ישירות לחברים נזקקים בקיבוצים ולא דרך הממסד. הו אמורה להיות קרן ציבורית, שתיווצר מתרומות של קיבוצים וחברים, יקבעו קריטריונים לפיהם ניתן יהיה לקבל תמיכה מהקרן. חברים נזקקים יפנו אל הקרן ישירות.

 

אבי אהרונסון

אני חושש מהרעיון הזה. זו קרן בעייתית וגם לא תוכל לתת סכומים גבוהים. בעיקרון התנועה עובדת מול הקיבוצים ולא ישירות מול החברים. אני חושש כי קיומה של קרן תנועתית תשחרר את הקיבוצים מהחובה להקים קרן לעזרה הדדית בכל קיבוץ כנדרש.

 

ולוולה

קבלת זכויות וסיוע לניצולי שואה, למשל, הייתה כרוכה בהגשת הוכחות לגבי גובה ההכנסה. כיצד תוכל קרן תנועתית לקבל נתונים כאלה...

 

מרקי

אני בעיקרון תומך במדיניות רווחה ומסתייג ממדיניות של סעד. באשר לצד המעשי יהיה קושי להבחין בין נתונים לבין "סיפורים". עם זאת – קרן שתפעל מול קיבוצים מקובלת עלי.

 

אפרים.

הערבות ההדדית בין הקיבוצים - בוטלה. במקומה באה העזרה ההדדית. יש נסיון למתן עזרה הדדית בין קיבוצים חזקים לקיבוצים חלשים. קרן תנועתית שיפנו אליה חברים תהיה, לדעתי, בבחינת ?תפסת מרובה - לא תפסת". עם זאת יש מקום לקרן תנועתית שתכליתה תהיה "הצלת חיים" או גם סיוע ברכישת אביזרי בריאות יקרים במיוחד, שהקיבוץ אינו יכול לספקם (למשל - מכשירי שמיעה).

 

סמדר

לנושא "הצלת חיים" אפשר לדעתי לחבר גם את קמ"ע, קרי להתאים את כתב המינוי שלה גם לצרכים אלה.

ככלל אני נגד פילנתרופיה ומעדיפה מדיניות רווחה. חובתנו לאכוף קיום קרן לעזרה הדדית בכל קיבוץ מנוהלת על ידי הנהלה ציבורית.

 

עמיקם

חברים יפנו לקרן לאחר שבקיבוץ סירבו להיענות לבקשתם לקבל את המגיע להם. התערבות הקרן תיראה כנקיטת עמדה כלפי סירובו של הקיבוץ. זו תהיה מין בוררות שגם לבסוף משלמת כסף. אסור לנו לעלות על המסלול הזה.

 

מיכי

אין בתנועה קיבוץ שלא יוכל להתארגן למתן עזרה. התנועה עומדת לשירותו של החבר באמצעות גופים שונים,

כולל היחידה לטיפול בפניות הפרט, המחלקה המשפטית, אגף הבוררות, יחידה לקידום נשים ועוד. באמצעות גופים אלה מגיעים גם לבירור וגם לטפול בפניות של החברים מול הקיבוצים. אין מקום להקים גוף נוסף - קרן, שלבסוף גם יממן את הסיוע, שהקיבוץ, בעצם חייב לתת.

 

עמרי

רוצה להזכיר לכולנו, כי בקיבוצים יש קרנות ויש גם סכומים גדולים למקרי חירום. הדרך הנאותה לסייע לחבר היא באמצעות הקיבוץ. הקמת קרן לגמילות חסדים בשנת המאה לקיבוץ לא תזכה אותנו בכבוד רב.

 

יואל

יש חברים הנזקקים לסיוע. רבים נזקקים לסיוע משפטי והתנועה אינה יכולה להעמיד לרשותם את הסיוע הזה כנדרש. יש מקום לקרן כזאת, שתהיה קרן ציבורית "חוץ תנועתית" אך בקשר עם התנועה. איני מעריך שהפניות אליה תהיינה רבות. צריך להשקיע מחשבה במציאת הדרך הנכונה להקמת קרן כזאת, כי יש בה צורך.

 

רבקה

משרתה של דנה גורן המטפלת בפניות הפרט הוגדלה. במח' המשפטית 85% מזמנם של אמיר גנז ויעקב אברהמי מוקדש לפניות הפרט, ממחלקה המיועדת לייעץ לתנועה ולקיבוצים נשאבה המחלקה המשפטית לטיפול בענייני חברים. פניות של חברים מגיעות גם אלי, אל שלומי, אל סמדר, אל מח' הבריאות וכל השינויים שאנו מציעים ועושים באים מפניות של חברים. הקמת קרן תנועתית מן הסוג המוצע כאן היא מיותרת. באחד מהביקורים בצפון הציע איש ארגון אזורי להקים קרן בהשתתפות קיבוצים חזקים לסייע לקיבוצים שאינם מצליחים לשלם את הפנסיה הנדרשת - זה, לדעתי רעיון ראוי, אך לא קרן תנועתית לחברים.

 

אמרי

איני בעד ההצעה כפי שנוסחה. יש לצאת בקריאה לקיבוצים לחזקת קרנות העזרה ההדדית. יש גם אפשרות לקרוא לחברי הקיבוץ שיכולים כי יתרמו קצת יותר לקרן הקיבוצית. רצוי להגביר מעורבות של חברים בקרן של קיבוצם. כדאי לברר ולידע מה יכולה לתת המחלקה המשפטית ולבחון במה יכולה לעזור כאן גם ההסתדרות.

 

ולוולה

לנושא היבטים שונים. אני מציע לא לסגור את הדיון בשיחה אחת. פניות של חברים לתנועה יש בלי סוף. יש מסלול של יעוץ משפטי, צריך להתייחס לזה, אך חייבים להבין - אם מדובר במחלקה שתייצג חברי קיבוץ בכל פניה, יש להגדיל את המחלקה פי כמה וכמה. אין להכחיש קיומן של מצוקות אישיות, אך בעיקרון הקיבוץ אחראי לחבריו ואין לשחרר את הקיבוץ מחובתו זו.

הצעתי: צוות שלנו יקיים חשיבה נוספת. נקיים התייעצות בצוות מזכיר לקראת העלאת הנושא לדיון נוסף במזכירות.

 

תמצת ורשם - עמיקם

 

פרוטוקול מס' 20 מ-6.12.2009
פרוטוקול מס' 21 מ-10.12.2009
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים