פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 18, מ-1.11.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י"ד חשוון תש"ע 1.11.09

(ישיבה 18/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז,, אפרים שפירא, יואל מרשק, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי

חסרים: אלישע שפירא,; אורי ת נוקד, אלון שוסטר, דורון סט, שי חרמש, שלומית חפץ, מיכי דרורי, גיורא מסד.

מוזמנים: אמרי רון (בנושא סדר יום המועצה) מולי אקשטין (בנושא שנת שירות)

משקיפים קבועים: משה תרשיש, אביב לשם.

 

רשם וניסח: עמיקם אסם - (תכנון ומידע)

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות מיום 13.10.09 (17/2009).

2.      דו"ח ביצוע החלטות מזכירות התנועה מינואר עד סוף יוני 2009.

3.      לקחי מועצה.

4.      דו"ח מצב על יציאה לשנת שירות בסוף 2009.

5.      בעקבות אירוע רמת הכובש.

6.      אישור סדר יום למועצת התנועה:

א.      מועד מוצע למועצה: יום ה' 26.11.09

ב.      מקום: אפעל

ג.       סדר יום מוצע:

(1)   אישור פרוטוקול מועצה מה-15.10.09

(2)   אישור הרכב צוות איתור לראש אגף הכלכלה.

(3)   פניית קיבוצים לדיון בתוספת קדנציה ליואל.

(4)   תכנית עבודת התנועה ב-2010.

 

החלטות:

1.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 17 מיום 13.10.09 - אושר ללא מתנגדים.

2.      המזכירות רשמה לפניה, כי דו"ח ביצוע החלטות המזכירות בחדשים ינואר יוני 2009 מלמד כי כל ההחלטות בוצעו כפי שהוחלט להוציא החלטה אחת והיא - להביא בפני המזכירות את סיכום הצוות העוסק בכך באשר לאופן רישום שמות חללי התנועה הקיבוצית על גבי האנדרטה. אי לכך - צוות האנדרטה יוזמן לישיבת המזכירות הקרובה.

3.      ההצעות בנושא "לקחי מועצה" וההערות שנשמעו בדיון יובאו לבחינה נוספת ב"צוות מזכיר" לצורך גיבוש וניסוח הצעות להחלטה שיגיעו לדיון נוסף במזכירות.

4.      המזכירות רשמה לפניה בעקבות דווחו של עמרי כנען, על הפעולות שננקטו לאחר האירוע ברמת הכובש, כי אירוע זה עם כל הכאב והצער שהיו כרוכים בו, אינו עולה עוד על סדר יומם של הדיונים השונים הנערכים באזורים ויש לראות בכך את סיום הטיפול בנושא.

5.      סדר היום למועצה אושר כלשונו, כאשר מועד המועצה נקבע ל-3.12.09.

6.      המזכירות רשמה לפניה בסיפוק, כי סך כל היוצאים לשנת שירות (2009 - 2010) מבתי הספר הקיבוציים מגיע ל-700 ומתוכם 350 בני קיבוצים וזאת כאשר בבחינה רב שנתית נראה כי מספר המבקשים לצאת לשנת שירות עולה משנה לשנה.

 

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

נספח

 

עיקרי הדברים שהושמעו בדיון על לקחי המועצה

(ללא ציון שמות הדוברים)

 

*         מתוך כ-8 מועצות הנערכות מדי שנה לקיים שתי מועצות בנושאים עקרוניים - באזורים וכך לאפשר למספר גדול יותר של חברים (נציגי קיבוצים ואחרים) להשתתף.

*       לבחון אפשרות קיומן של "שני סוגים" של מועצות: האחת "אסיפת חברים" המכנסת אליה את נציגי הקיבוצים. והאחת "אסיפת חברי הקיבוצים" המכנסת אליה את נציגיהם הישירים של החברים בקיבוצים.

*         ככלל - ההתייחסות למועצות היא כמו לאסיפות בתוך הקיבוצים: הרוב יושבים בבית וההחלטות מתקבלות בהצבעת קלפי...

*        יש למצוא דרך לשילובן של ההרחבות, שכן בקיבוצים לא מעטים סדר היום הפנים קהילתי נקבע על ידי תושבי ההרחבה.

*        המצב הקיים הוא הטוב ביותר האפשרי. איננו יכולים לקבוע לקיבוץ מי מייצג אותו ואיך הוא נבחר. די לנו בכך שהוא חבר הקיבוץ ונשלח על ידו למועצה.

*        הביקורת כלפי הצירים שנבחרו על ידי המועצה ("הסניורים") אינה מוצדקת. אלה הם נאמני התנועה, הם באי מתוך אכפתיות ואי אפשר לטעון כלפיהם שהם משתלטים על המועצה.

*        באשר לאזורים...כנסים אזוריים לבירור - מהלך חיובי. העברת ההחלטות לאזורים - מהלך לא נכון.

*        באשר להשתתפות ולהכנה מראש ולסיכומים... גם לקראת קבלת החלטות בארגונים האזוריים או במועצה האזורית לא מתקיימים דיוני הכנה בקיבוצים ולא נמסרים סיכומים.

*        כנסים אזוריים - בעיקר לצורך העברת מידע, אך לא לקבלת החלטות.

*        המועצה אינה רק אירוע פורמלי של דיונים והצבעות. חשוב גם המפגש החברתי של אנשים שהתנועה והפעילות התנועתית חשובה להם.

*        יש לבחון אם אפעל הוא המקום הטוב והנוח ביותר לצירים. תל אביב אולי עדיפה אם כי יש בעיות חניה.

*        ההצעות לשינויים שהוגשו בדף שהוכן על ידי עמיקם אינם מבוססות על הנחות בדוקות כי אם על השערות. הנחות עבודה חייבות להיות מבוססות על בדיקה מעמיקה.

*        נושא ההצבעה בקיבוצים - אינו נראה פשוט כל כך עם זאת ניתן לחשוב על רעיונות נוספים באשר להפרדה בין הדיון המתרחש במועצה לבין ההצבעה המקיפה יותר אנשים - אם אמנם יש בכך צורך.

*        אם רוצים לקדם דיונים מכינים בקיבוצים, יש לשלוח חומר להנהלות ולבקש במפורש שיקיימו דיון.

*        הרעיון שלפחות אחד מנציגי הקיבוץ יהיה נושא תפקיד או חבר ועד ההנהלה הוא נכון ומוצדק. חייבים ליצור קשר בין האנשים המייצגים את הקיבוץ לבין אלה המנהלים אותו.

*        יש לבחון גם את דרך ניהול הישיבה. ליד היו"ר חייבים לשבת עוד אנשים - כגון איש המח' המשפטית, איש התכנון והמידע המכין את סדר היום, והמזכיר. אלה צריכים לקבל את ההצעות העולות בדיון, לנסח אותן לקראת ההצבעה ולוודא כי מה שעולה להצבעה הוא לגיטימי.

*        לקראת דיונים המובאים על ידי המזכירות יש לפרסם גם את דעת המיעוט.

*        השאלה אינה איך נוהגים הקיבוצים ואם הם "בסדר". השאלה אם מוסדות התנועה "בסדר"...

*        קיבוצים רבים מכבדים את החלטות המועצה למרות העובדה שמדובר כביכול בהמלצות בלבד.

*        המועצות האחרונות נגמרו במעין הסכמה כללית, אך זה לא בדיוק המצב. צריך שצוות בתוך המועצה (בנשיאות) יבהיר מהן ההחלטות השונות העומדות להכרעה ותיערך הצבעה של ממש.

*        באשר ל"סניורים" - העובדה שחברים ותיקים מעונינים לבוא ובאים לכל מועצה וגם משתתפים זו סיבה טובה לגאווה ולאו דווקא לביקורת.

*       המועצה היא מוסד תנועתי חשוב - בעובדה, הקיבוצים המתחדשים, שהם רוב התנועה הולכים ומתרחקים מהתנועה כי נראה להם שההחלטות אינן מבטאות את עמדותיהם.

*        מועצות באזורים תקרבנה את התנועה את אותם הקיבוצים שבעיותיהם הן שעולות לדיון - ואלה הם הקיבוצים המתחדשים, אשר אינם באים למועצה שבה מגיעים לכלל ביטוי בעיקר אנשי הקיבוצים השיתופיים.

*        צריך לשתף יותר קיבוצים בהצבעה - ויש למצוא דרך לעשות זאת. השיח במועצה אינו מבטא את הקיבוצים.

*        מי שמרוצה מתמונת המצב הנוכחית אינו מקורב דיו למעצבי דעת הקהל בקיבוצים ואלה אינם מגיעים למועצות. השתתפות של כ-100 עד 120 בממוצע מעידה על כך שהרבה קיבוצים אינם מגיעים כלל.

*        כ-50 קיבוצים אינם שולחים נציגי למועצה ויש לבדוק זאת.

*        יש לשלוח מכתבים למי שלא השתתפו במועצה כשאין השתתפות ואין תגובה על כך - התופעה מתרחבת.

*       סיכום של המזכיר זאב (ולוולה) שור: זו תחילתו של דיון בצוות מזכיר נבחן כיצד ממשיכים אותו ומגבשים הצעות. יש לבדוק מי אינן מגיע כלל למועצות, לדעתי מהערבה, מהגולן, ומהבקעה - לא מגיעים למועצה.

*         כנסים אזוריים חשובים ביותר. נושא ההצבעה בקיבוצים – מורכב. החשוב ביותר - להעביר את המידע לחברים בבתיהם באמצעות האי-מיילים שלהם ובזה אנחנו מנסים להתקדם.

 

סיכם - עמיקם.

  

לפרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 18 מ-1.11.2009
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים