פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 17, מ-13.1.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום שלישי, כ"ה תשרי תש"ע, 13.10.09

(ישיבה 17/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק, עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען.

מנכ"ל: מרקי לוי

חסרים: אלישע שפירא, אורית נוקד, אלון שוסטר, דורון סט, שי חרמש, שלומית חפץ, רבקה וילנד.

מוזמנים: דורון נדיב (בנושא צוות יואל) עזי טלר (בנושא תקציב)

משקיפים קבועים: משה תרשיש, אביב לשם, מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם וניסח: עמיקם אסם, תכנון ומידע

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות מיום א' 30.8.09 (16/2009)

2.      אישור נוסח מכתב לקיבוצים בנושא חישוב מספר המועמדים והחברים לצורך חישוב המס התנועתי.

3.      דיווח על סגירת תיאטרון הקיבוץ - ימסור המזכיר.

4.      בעקבות אירוע רמת הכובש - דיווח של עמרי על התגובות באזורים.

5.      הצעה לצוות לטיפול "בנושא יואל על כל היבטיו".

6.      סיכום נושא "מתן בעין".

7.      דו"ח כספי + תחזית ל-2010 - מוסר אפרים שפירא.

8.      דו"ח ביצוע חצי שנתי של החלטות המזכירות (ינואר-יוני 2009)

9.      לקחי מועצה על פי דף שהופץ בין חברי המזכירות.

 

החלטות:

1.      פרוטוקול מישיבת מזכירות מס' 16 מיום א' 30.8.09 - אושר בלא הערות ובלא מתנגדים.

2.      נוסח מכתב לקיבוצים בנושא חישוב מספר המועמדים והחברים לצורך חישוב המס - התקבל כדלהלן: "בעקבות פניה של מספר קיבוצים, מבהירה המזכירות, כי קביעת מספר החברים והמועמדים בקיבוץ לצורך חישוב גובה המס לתנועה שייגבה מאותו קיבוץ, הוא לפי אותם הנתונים לעניין זה המופיעים בדף האוכלוסייה מתוך מאזן הקיבוץ האחרון".

3.      המזכירות רשמה לפניה את הודעת המזכיר לפיה ע"פ החלטת ברית התנועה הקיבוצית "תיאטרון הקיבוץ" יוצא מגדר מוסדות התרבות המתוקצבים על ידי התנועה.

4.      דיווח של עמרי לנושא תגובות באזורים על אירוע רמת הכובש נדחה לישיבה הבאה.

5.      הצעת המזכיר להרכב צוות שיטפל בנושא יואל על כל היבטיו אושרה בהתנגדות 2 חברים. הצוות ימנה 5 חברים: סול בן שימול-לביא, עדנה סולודר, נתן טל, אבו וילן, אפרים (פרויקה) רוזן.

6.      נושא "מתן בעין" לא היה מוכן לדיון וגם ירד מסדר היום המתוכנן של המועצה שתתכנס ב-15.10.09

7.      המזכירות שמעה דו"ח כספי שנמסר על ידי הגזבר אפרים שפירא.

8.      דו"ח ביצוע חצי שנתי של ישיבות המזכירות - נדחה לישיבה הבאה.

9.      הדיון בלקחי מועצה נדחה לישיבה הבאה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

לפרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 16 מ-30.8.2009
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים