פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 16, מ-30.8.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י' אלול תשס"ט, 30.8.09

(ישיבה 16/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

 

מנכ"ל: מרקי לוי

 

חסרים: אלישע שפירא,; אורי ת נוקד, אלון שוסטר, דורון סט, סמדר סיני, שי חרמש, שלומית חפץ.

 

מוזמנים: אמרי רון, דורון נדיב

 

משקיפים קבועים: משה תרשיש, אביב לשם, מיכי דרורי

 

משתתף נוסף: יואב מרגלית.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וניסח: עמיקם אסם - (תכנון ומידע)

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות מיום א' 16.8.09 (15/2009).

2.      "מתן בעין".

3.      נוהל הדיון במועצה בהתייחס להחלטת התנועה על משך כהונתו של פעיל בתנועה (8 שנים, שתי קדנציות לכל היותר) וזאת בהקשר של פניית יואל לאפשר לו, הגם שסיים שתי קדנציות, להמשיך בתפקידו כראש אגף המשימות.

4.      אישור המועד וסדר היום של המועצה הבאה - 15.10.09.

 

החלטות:

 

1. פרוטוקול מישיבת המזכירות מס' 15 מ-16.8.09 - אושר.

 

2. "מתן בעין"

הדיון בנושא "מתן בעין" נדחה עד לאחר מפגש של מיכי דרורי ורבקה וילנד עם רשם האגודות לתיאום וניסוח.

 

3. המשך כהונתו של יואל מרשק כראש אגף המשימות

בעקבות הדיון בסעיף זה התקבלה הצעת מזכיר התנועה כי הוא יציג לאישור בישיבת המזכירות הבאה צוות של חמישה אנשים, שבתקופה קצובה יביא הצעה למזכירות בנושא יואל על היבטיו השונים.

בעד ההצעה הצביעו - 8 נגד - 2.

 

4. אישור מועד וסדר יום של המועצה הבאה

סדר יום המועצה לא אושר בשל האפשרות שלא כל הנושאים שהוצעו יוכלו להגיע לכלל דיון במועצה זו.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

לפרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 15 מ-16.8.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים