פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 14, מ-19.7.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, כ"ז תמוז תשס"ט, 19.7.09

(ישיבה 14/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אלישע שפירא, אפרים שפירא, גיורא מסד, דורון סט, יואל מרשק, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

 

מנכ"ל: מרקי לוי

 

חסרים: מיכי דרורי, אורי ת נוקד, אלון שוסטר, שי חרמש, שלומית חפץ

 

מוזמנים: יואב מרגלית, אמיר גנז.

 

משקיפים קבועים: אביב לשם.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וניסח: עמיקם אסם - (תכנון ומידע)

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות מיום א' 5.7.09 (13/2009)

2.      מידע מישיבה לישיבה.

3.      מצגת נכסי התנועה.

4.      אישור סדר היום למועצה הבאה .

5.      מרכז ההדרכה.

 

החלטות

 

1.      פרוטוקול מישיבת המזכירות מס' 13 מ-5.7.09 אושר

2.      מידע

המזכירות קיימה דיון ורשמה לפניה את הודעתו של מזכיר התנועה לפיה עמדת התנועה הבאה לכלל ביטוי בכל מגעיה עם הגורמים העוסקים ברפורמת הקרקעות מדגישה שתי נקודות:

האחת - התנועה מתנגדת להפרטת קרקעות המדינה

השניה - התנועה תובעת כי כל הסדר שייקבע לגבי בתי המגורים בערים יקיף גם את בתי המגורים בקיבוצים. כשהתנועה מעדיפה, כי ההסדרים ימשיכו להיות הסדרי חכירה ולא בעלות.

 

3. מצגת נכסי התנועה

המזכירות קבלה תמונת מצב של נכסי התנועה לצורך תכנון מדיניות כספית עתידית שתבטיח את המשך פעילותה של התנועה הקיבוצית בהסתמך על מקורותיה לאורך שנים רבות.

 

4. אישור סדר היום למועצה

המזכירות אשרה את סדר היום של המועצה המתוכננת ליום ה' כ"ג אב תשס"ט, 13.8.09 באפעל - כמפורט:

(א)   אישור פרוטוקול.

(ב)   הודעת מח' הביטחון בנושא משרתים בסדיר, בקבע ובמילואים.

(ג)    סיכום הדיון בנושא פנסיית המינימום בהשתתפות רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן.

(ד)   פערים.

5. מרכז הדרכה

המזכירות אשרה בברכה את תחילת פעילותו של מרכז ההדרכה כחלק מפעולת אגף החברה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

הערות שנשמעו בדיון על הסעיפים השונים

 

הרפורמה והפרטת הקרקעות

מדובר בהפרטה של 4% מקרקעות המדינה שהם 800 אלף דונם. כל השטח האורבאני של המדינה הוא 700 אלף דונם, כך שמדובר בכל אזור המגורים והתעסוקה העירוניים וביותר מכך.

עמדת התנועה הושמעה ומושמעת בבהירות לפי החלטת המועצה מה-2.7.09.

בענין זה קיימת קואליציה ציונית רחבה, אך אין בטחון כי ניתן יהיה למנוע את ההחלטה בכנסת.

 

שאלה אחרת היא שאלת הפלייתם של הקיבוצי והמושבים באשר לאזורי המגורים של החברים.

ראשית - עדיין לא הוחלט כי מתייחסים לקיבוצי ולמושבים באותו אופן כפי שמתייחסים לתושבי הערים.

שנית - התשלום הנדרש מהקיבוצים לצורך היוון הזכויות בקרקע הוא פי עשרה יותר מהנדרש מהתושב העירוני.

 

אייל - מתקיימת הפגנה בירושלים כנגד הרפורמה. משתתפות בה כל תנועות הנוער הכחולות. מן הראוי היה שיהיו שם גם נציגים מן התנועה הקיבוצית.

אבו - הרפורמה אינה "הכי חמורה" ויש נימוקים כבדי משקל לצורך ברפורמה. חשוב שהשגנו את הזכות לקבוע באמצעות ועדות קבלה מי יבוא להתגורר בהרחבות הסמוכות לקיבוצים.

ולוולה - צריך להיות ישרים עם עצמנו. אנו נגד ההפרטה, אך אסור לנו להיות מחוץ להסדר שיתקבל כך שיהיה צורך בעתיד להגיע לפעילות חקיקתית מיוחדת כדי להבטיח את זכויות החברים בדירות מגוריהם. חקיקה כזאת לא נצליח להעביר ולבסוף נישאר מחוץ לכל הסדר.

מרקי - עמדתנו העקרונית ידועה ונשמעת, אך המציאות הפוליטית אנה תואמת את ההשקפה שלנו.

עמרי -הצוות הפועל בנושא עושה עבודה מבורכת.

אביב - המערכה קשה ועמדתנו מורכבת.

אלישע - חייבים לעמוד על כך שהזכות על קרקע המגורים היא זכות הקיבוץ.

 

המצגת (קטעים - בלי אזכור מספרים וסכומים)

פעילות התנועה והמוסדות המתוקצבים על ידה משאירים אותנו בגרעון מדי שנה בשנה.

ההחלטה לפיה על התנועה להיעזר בפירות הנכסים שברשותה לצורך תחזוק התנועה ומפעליה - אינה עומדת להתממש מיידית.

נכסים שאינם נזילים אין יכולת להשתמש בפירותיהם לצורך הפעילות התנועתית.

אחד המקורות החשובים הוא בית התנועה ואותו ניתן אולי להפוך למקור כספי רציני אם התנועה תעבור לפעול באפעל ותהיה תכנית לשדרוג התב"ע של הבניין כך שתשואתו תהיה רבה וארוכת שנים.

מאידך גיסא קיים חשש כי המעבר לאפעל יביא לנתק בין המוסדות התנועה למערכות שהקשר עמם הוא יומיומי.

יש צורך בבחינה של כל הנכסים כדי לקבל החלטות מה אפשר למכור ובאלו תנאים שיביאו את המכסימום האפשרי.

 

סדר יום המועצה

הודגש כי רשם האגודות מגיע למועצה לא כדי "לשאת את דברו" אלא כדי להיות חילק מדיון מסכם על פנסיית המינימום וכך יתפרסם הדבר במודעה לקראת מועצה.

 

מרכז ההדרכה

מטרת מרכז ההדרכה לקרב את פעילי הקיבוצים למסכת הפעילויות הנעשית על ידי התנועה - לא רק ברמת המידע כי אם כחלק מתהליכי הדרכה והכשרה של ממלאי תפקידים שונים בדרך המבדילה אותנו מגופים שונים הפועלים כיום ב"שוק" הזה ואינם, בהכרח, מביאים לכלל ביטוי את עמדותינו.

 

סיכם - עמיקם אסם.

 

לפרוטוקול מישיבת המזכירות מס' 13 מ-5.7.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים