פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 13, מ-5.7.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון י"ג תמוז תשס"ט 5.7.09

(ישיבה 13/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אפרים שפירא, גיורא מסד, דורון סט, יואל מרשק,, סמדר סיני, עמרי כנען, עמיקם אסם, רבקה וילנד,

 

מנכ"ל: מרקי לוי.

 

חסרים: אייל רייז, אורית נוקד, אלישע שפירא, שי חרמש, ג'ומס, אלון שוסטר, שלומית חפץ.

 

מוזמנים: תת אלוף שוקי בן ענת (קמל"ר), יואב מרגלית, נוקי גולדפישר

 

משקיפים קבועים: משה תרשיש, עו"ד מיכי דרורי, אביב לשם.

 

רשם: עמיקם אסם(תכנון ומידע)

 

על סדר היום.

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות מיום 21.6.09 (12/2009)

2.      מידע מישיבה לישיבה.

3.      פגישה עם קצין מילואים ראשי.

4.      לקחי המועצות.

5.      מרכז הדרכה.

 

החלטות

 

1. פרוטוקול מישיבת המזכירות מ-21.6.09 (12/2009) אושר ללא הערות.

2. לא נמסר מידע חדש.

3. כסיכום לשיחה עם הקמל"ר בעקבות הצעת מחלקת הביטחון ממליצה המזכירות לקיבוצי התנועה לפעול כמפורט להלן:

(א)   למנות חבר/ה לתפקיד מלווה לחיילים בסדיר, בקבע ובמילואים, על מנת שתהיה להם כתובת לפניות ועזרה בקשר עם הקיבוץ ועם מחלקת הביטחון בתנועה.

(ב)   לעודד יציאה של בני/בנות קיבוץ לקצונה, לפרסם את שמות בני / בנות הקיבוץ המסיימים קורסים פיקודיים ולתת להם את ברכת הדרך של מזכירות הקיבוץ מעל דפי מידע / העלון של הקיבוץ.

(ג)    לעודד את הקיבוצים הנוהגים לגבות שכר דירה, לוותר על שכר דירה ממשרתי החובה או, לחילופין, להסתפק במחיר סמלי וכן לסבסד את שכר הדירה של משרתי הקבע כתמריץ להמשך שירותם.

(ד)   להשאיר בידי מסיימי שירות מילואים את התגמול המיוחד המוענק להם על ידי צה"ל.

 

על כל הנ"ל תימסר במועצת התנועה הודעה ע"י מחלקת הביטחון של התנועה.

 

4. לקחי המועצות

כדי למקד את הדיון בנושא לקחי המועצות ייערך דיון מקדים בצוות מכין ותובאנה לישיבת המזכירות הצעות מפורטות להחלטה.

 

5.      הדיון במרכז ההדרכה נדחה לישיבה הבאה.

 

6. המזכירות מברכת את סמדר סיני לרגל קבלת הדוקטורט.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

תמצית דברים והערות שנאמרו בדיון המזכירות

 

א. נקודות עיקריות בדברי קצין מילואים ראשי (הקמל"ר) ללא פירוט מעבר לנדרש ולמותר.

1.      צה"ל נזקק למערך המילואים. כל המלחמות הוכיחו זאת.

2.      במקום שנדרשה בלימה מיידית היא בוצעה על ידי המערך הסדיר. העברת המערכה לשטח האויב נעשתה בעיקר על ידי המילואים.

3.      הירידה בהיענות לשירות מילואים מחייבת פתרונות.

4.      חוק המילואים הנו אחד הפתרונות באופן שהוא בונה את שירות המילואים ומפצה / מתגמל את המשרתים.

5.      החוק מגביל את הצבא מבחינת היכולת לגייס ויהיה צורך בהתנדבות כדי לבצע את מה שחורג ממה שנקבע על ידי החוק.

6.      המשימה החשובה של פיתוח ושיפור הכשירות של משרתי המילואים - מתבצעת.

7.      החוק הוא סימן דרך להמשך.

8.      הפיצוי והתגמול:

א.      המודל המוכר מן העבר "צה'ל צבא העם" על כל המשתמע גם לגבי משימות אזרחיות - אינו קיים עוד כדבר מובן מאליו בתודעת הציבור.

ב.      עם זאת - אנשים באים למילואים מרצון ולא בשל החוק.

ג.       הפיצוי מבוסס על ההגדרה "צבא-אזרח" שפירושו המדינה מפצה את המגויס במסגרת האזרחית בהתייחס להכנסתו כאזרח - באמצעות הביטוח הלאומי.

ד.      לאמור לעיל מתווסף תגמול כספי נוסף.

ה.      למדינה יש אחריות גם לתעסוקה (תגמול) גם להשכלה (הבטחת יכולת לימוד לסטודנטים) וגם למשפחה.

9.      תמונת המצב הנשאפת: מערכת הבנויה גם על מתגייסים לפי חוק וגם על התנדבות.

10.  המסרים לתנועה הקיבוצית:

א.      חייבת להיות אחריות חברתית להמשך תעסוקה של משרתי מילואים ולא רק במניעת פיטורים.

ב.      התנועה הקיבוצית חייבת להיות המגדלור שלאורו הולכים.

ג.       בעבר הובילה התנועה בהרבה תחומים וגם הפעם ילכו אחריה.

 

ב. הערות חברים

אבו וילן - שימשתי ראש שדולת המילואים בכנסת. אין ספק כי לפי ההיקף המעשי של ההתייצבות למילואים מדובר בהתנדבות ממש. על רקע זה באה ההצעה לפיצוי ותגמול. אסור להשלים עם היותם של מעסיקים המעדיפים את מי שאינם משרתים. גם אמירה של הרב הצבאי הראשי בדבר שירות בנות, אינה מסייעת ליצירת אווירה תומכת בהתגייסות. בסיכומו של עניין המאבק הוא אידיאולוגי על דמות המדינה ועל התנועה לעודד יציאה למילואים.

יואל מרשק - לתנועה יש ניסיון בתחום ההתנדבות. 96% מבני הקיבוצים מתגייסים לצה"ל. כללית אין שוויון בנטל הגיוס. חייבים לעמוד על כך שעל החיילים לציית רק למפקדיהם ולא לגורמים אחרים הרוצים להשפיע. מיעוט המתגייסים למילואים הוא בעיה קשה ועל המדינה לעמוד על כך שכל מי שיכול יתגייס. אנחנו מעודדים התנדבות וגם מצאנו מתאם חיובי בין היוצאים לשנת שירות לפני הגיוס לבין נכונות להתגייס ולתרום במסגרת הצבא.

סמדר סיני - יש בעיה בשירות בנות במילואים. ובאשר לנושא הכללי - הכל מותנה בחינוך ובכך יש לעסוק.

גיורא מסד - אכן רמת ההתנדבות ירדה. יש המלצות לקיבוצים ברמה הארגונית אך לא ברמה הערכית. את מקומנו כציבור מאורגן עם מסר רעיוני תופס היום ציבור אחר. בנינו בוגרי הצבא מסתובבים בעולם. על הקיבוץ לייצר אמירה המתייחסת לכל הנושא.

עמיקם אסם - מה שנעשה בפנים הקיבוץ ישפיע יותר ממה שנאמר כלפי חוץ.

יואב מרגלית - ההסברה שלנו מוקדשת לנושא בתי הספר מעודדים גיוס לצה"ל. אני מציע להביא את הנושא למועצה יש פורום עבודה עם הקמל"ר. יש להקים קבוצות עבודה שתגבשנה המלצות לקיבוצים.

גיורא מסד - רוצים להיות כמו כל עם ישראל. אני מבקש לדעת אם אנו מקבלים כמו כל עם ישראל...

שוקי בן ענת - באשר לגיוס בנות. יש כמה מאות במילואים והן משרתות מספר שנים מוגבל. באשר למסרים בתוך הצבא. זה התפקיד של מערכת החינוך הצה"לית ובמקום שהיא חסרה מופיעים גורמים אחרים.

ולוולה - הדברים שנאמרו על ידי הרבצ"ר בנושא גיוס בנות אינם ראויים. עליו לחזור בו מדברים אלה. הנושאים בהם אנו עוסקים הם שניים: יציאה לקצונה ושירות מילואים. החומר שהוגש על ידי מח' הביטחון טוב ברובו. יש להגיע עם הדברים לעלוני הקיבוצים - אותם הבנים קוראים. גם במועצה הבאה תימסר הודעה על ידי מח' הביטחון בנושאים אלה.

ההמלצות שלנו הן - למנות חבר/ה ללווי מגויסים, לעודד ההליכה לקצונה, לעודד סבסוד שכ"ד למשרתי חובה וקבע, להשאיר בידי המילואימניק את סכום התגמול שהוא מקבל מצה"ל.

כל זה אינו בא במקום יצירת דעת קהל. אמנם היום איננו גורם משפיע אך בעובדה - אצלנו רמת גיוס גבוהה, אך עם זאת אין מי שממשיך לאורך זמן בתפקיד צבאי. הפעולה החינוכית צריכה להתמקד בנושא זה.

 

לקחי המועצות -הערות בעקבות הדף שהוגש על ידי עמיקם

אבי אהרונסון - בעיית המועצה היא סימפטום. ההפרטה עומדת בניגוד לתפיסה שהחבר בתנועה הוא הקיבוץ ולא הפרט. עשרות קיבוצים מנהלים על ידי חיצוניים שאינם מתעניינים בתנועה. הצעתי - לשלב בין חברות הקיבוץ לחברות היחיד. גם עורכי הדין המייעצים לקיבוצים אינם מעודדים המשך קשר משמעותי עם התנועה.

גיורא מסד - יש ירידה ברצון להשתתף בגופים לא מעשיים. יש לייעל את התנהלות המועצה. היו"ר צריך להיות מנהל המועצה ומעורב בארגון ובסיכום. המעורבות של "סניורים" ומיני פרילנסרים - אינה מקדמת אותנו. אם נצליח לגרום לכך שהגוף יהיה מעשה וממוקד יש סיכוי שמעמדו יעלה.

עמרי כנען - יש מקום לחזק את המעמד הסטטוטורי של המועצה. בשלב זה אנו מייעצים, ממליצים וגם מתווים דרך. הנוכחות במועצה משתפרת, אך השאלה היא אם זה מוסד פתוח לכל או רק לנציגים.

רבקה וילנד - המועצה נתפסת כגוף ארכאי. מאידך התנועה הופכת להיות יותר ויותר כתובת לחברים. המועצה עובדת מול הקיבוצים וזה הרגע לעצור ולחשוב - איזה תוקף לתת להחלטות. חייבת להיות מועצה אך יש לבדוק מה משמעותה והשפעתה על חיי הקיבוצים.

מרקי לוי - הדוברים במועצה קבועים ויש בכך כדי להשפיע לאו דווקא לטובה. לאחרונה ניראה כי הקיבוצים רואים במערכת האזורית סוג של תחליף לתנועה. מעמדנו ישתפר כתוצאה של עשיה ולא של הצהרת כוונות.

ולוולה - נקים צוות חשיבה שיבוא עם הצעות מסודרות למזכירות. נכון כי הרכב המועצה אינו משקף את השטח, אך גם בפעילות האזורית משתתפים נציגי קיבוצים שלא בהכרח יודעים מה קורה בקיבוצם ולא תמיד מייצגים אותו.

 

סיכום: יוקם צוות (הניסוח המדויק במופיע בהחלטות - בדף הראשון).

 

סיכם :עמיקם אסם, תכנון ומידע
 
לפרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 12 מ-21.6.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים