פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 11, מ-7.6.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ט"ו סיון תשס"ט, 7.6.09

(ישיבה 11/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבי אהרונסון, אלישע שפירא, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

 

מנכ"ל: מרקי לוי

 

חסרים: אבו וילן, אורית נוקד, אייל רייז, אלון שוסטר, דורון סט, שי חרמש, שלומית חפץ.

 

מוזמנים: לנושא סיכום פעילות מח' הבטחון בעת מבצע "עופרת יצוקה" – יואב מרגלית, דנה גורן, נוקי גולדפישר.

 

משקיפים קבועים: משה תרשיש, עו"ד מיכי דרורי, אביב לשם

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וסיכם: עמיקם אסם

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבות מזכירות מיום 24.5.09 (10/09)

2.      מידע

3.      דו"ח מח' הבטחון על פעילות בעת מבצע "עופרת יצוקה".

4.      דו"ח המחלקה המשפטית.

5.      תקשורת עם חברים וקיבוצים.

 

החלטות

 

1. פרוטוקול הישיבה מיום 24.5.09 לא הופץ ועל כן לא אושר.

 

2. המזכירות רשמה לפניה את המידע שנמסר על ידי עמרי כנען (ראש אגף הרכזים) וזאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה ובעקבות, בעקבות האירוע ברמת הכובש, ובדיון שנערך לאחר שמיעת הדברים החליטה את המפורט להלן:

(א)   יכונס צוות לדיון בהשלכות הציבוריות של האירוע.

(ב)   הצוות יציג את הנושא גם לידיעת גורמים חיצוניים, אם יהיה צורך בכך.

(ג)    יתקיימו מפגשים באזורים כדי לקיים עם החברים שיחות בנושא.

(ד)   בעיתוי מתאים, אך במרחק זמן מסוים מהאירוע הנושא יחזור לדיון במזכירות.

 

3. המזכירות מברכת את יואב ואנשי צוותו, שפעילותם הנה הוכחה ניצחת להיות התנועה נוכחת ופעילה בשטח בעת הצורך ועל פעולה זו והעזרה שקבלו הקיבוצים שנזקקו לכך נתקבלו מילות תודה והערכה.

המזכירות מאשררת את החלטתה לקיים את המטה לשעת חירום, שתפקידיו, הרכבו ותחומי עיסוקיו יובאו לידיעת המזכירות ולאישורה בתוך חודש ימים.

 

4. דו"ח המח' המשפטית נדחה לישיבה הבאה.

 

5. נושא התקשורת עם החברים והקיבוצים נדחה לישיבה הבאה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

דברים הערות שנשמעו בעקבות המידע על אירוע רמת הכובש

 

תמצית דיווחו של עמרי כנען ראש אגף הרכזים) - המזכיר, הרכזים והדובר, עמדו נוכח לחצים מכל עבר. בסיכום אפשר לקבוע, כי המזכיר, בשם התנועה ומטעמה פעל בדרך נכונה, וכך התקבלו הדברים גם ברמת הכובש.

באשר למה שקורה בקיבוץ: הנהלת הקיבוץ לא תפקדה היטב בזמן האחרון. גלעד לוי עובד שם בנושא יצירת הסכמות. לפני חודש נבחר אורי מרגלית למזכיר (יו"ר ועדת ההנהלה של הקיבוץ).

מיד לאחר המקרה נטל אורי אחריות להתנהלות העניינים.

אביב ועדי הגיעו לקיבוץ כדי לראות אם העניינים מטופלים והם החלו לטפל בנושא התקשורת.

הודעת המשטרה בעקבות המקרה קבעה כי היה ניסיון לרצח בעקבות השינוי.

כשעדי ואביב הגיעו למקום כבר מצאו שם מראיינים שפנו לחברים שונים. כשהגיע השמועה לפיה גידי, כביכול, נפטר, מיהר אביב לבילינסון והעביר ידיעה, כי המצב קשה, אך גידי בחיים.

אחה"צ התקיימה פגישה בהשתתפות ולוולה, אביב, עדי ועמרי וסוכם להעביר דברי ניחומים למשפחה ולפרסם הודעה לעיתונות. ביום רביעי היה דיון באגף הרכזים יחד עם אביב.

אחה"צ של אותו יום נסענו להלוויה. היה חשש מהתפרצות רגשית, אך הייתה הלוויה מכובדת ומכבדת.

בערב כינס צוות הרווחה של הקיבוץ קבוצת חברים מהמעגל הקרוב לאירוע.

ביום חמישי התקיים מפגש חברים פתוח.

ביום א' התקיימה פגישה עם הנהלת הקיבוץ בהשתתפות ולוולה, אשר חיזק אותם בדבריו והציע את עזרת התנועה.

באותו בוקר - עדי ואני נפגשנו עם מח' הרווחה וסוכם לקיים מפגש עם הנהלות קיבוצי האזור.

יצרנו קשר עם חברה המנוסה בניהול משברים כתוצאה מאלימות ונציגיה השתתפו במפגש הנהלות הקיבוצים של דרום השרון.

נכון לשעה זו - גידי חזר הביתה וכללית מצבו טוב.

לגבי המשך עבודתו ברמת הכובש עדיין אין סיכומים.

גידי היה בשעתו רכז אזור מטעם התנועה. למותר לציין כי הוא אדם מאוד קואופרטיבי, עשה עבודה טובה בקיבוצים וגם בלהבות הבשן. בשלב מסוים אף חשבנו לשלבו בניהול מעוז חיים.

בשבועות הקרובים אנו מתכננים פגישות באזורים עם הרכזים.

לסיכום: מה היה האירוע - לי מיטב הבנתנו ידיעתנו: הייתה אמורה להיות ישיבה שנועדה לסיכום בקרה רבעונית על ניהול ענף האנרגיה. הישיבה נדחתה. כנראה, בין ביטול הישיבה לאירוע הלך החבר הביתה כדי לקחת את האקדח. כשחזר נשמעו צעקות, המזכירה אמרה לגידי שיברח, גידי ירד במדרגות, החבר רץ אחריו וירה בו.

כבר ביום רביעי הגיעו דיווחים מקיבוצים, שמנהלי קהילות בחרדה והייתה כעין דרישה לכינוס מועצה. והיה גם קמפיין מ"הצד השני" בטענה "תראו למה גרם השינוי". נראה שזה היה קמפיין די היסטרי משני הצדדים.

 

דיווחו של זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה - נפגשתי עם גידי באלונים. הוא בסדר גם אם עדיין לא לגמרי. מרמת הכובש בקשו ממנו לחזור לעבודה.

לעצם האירוע: גידי סבר כי צריך לשנות את ניהול האנרגיה בקיבוץ ולעבור מקיטור לגז. הוא הציע לחבר שירה, כי יהיה אחד מן הצוות. לישיבה המתוכננת החשב הודיע כי לא יגיע והישיבה נדחתה. הלך החבר הביתה, חזר עם האקדח וההמשך ידוע. האירוע הוא טראגי ונבע, כנראה, מרגע של אי שפיות ואין קשר בין המעשה לשום עניין אישי של היורה - לא עניני שכר, לא הפרטות ולא שום דבר אחר מאותו סוג.

אכן היו תגובות של מנהלי קהילות מאזור אחד.

אלישע שלח לכולנו מייל קצר ובו הוא מבקש שלא להפוך את האירוע לחלק מן הויכוח על מהות הקיבוץ.

אין ספק כי יש מצוקות ויש סוגים של הידברות בין החברים לבין ממלאי התפקידים.

יש קיבוצים המפעילים ועדות חברים אליה יכולים לפנות חברים שנפגעו.

אנחנו חייבים לתת גיבוי למנהלי הקהילות.

רמת הכובש עצמו - תפקד באופן יוצא מהכלל.

כללית - יש להיזהר מאוד בתגובות.

סברתי כי אין זה רצוי לכנס מועצה בנושא אך נקיים פגישות עם פעילי הקיבוצים באזורים.

 

אבי אהרונסון - יש לפנות לעיתוני התנועה בבקשה, כי ירסנו במקצת את הדברים הנכתבים בעקבות אירועים חמורים כגון זה.

 

סמדר סיני - שתי נורות אדומות: הקלות הבלתי נסבלת בה נכנסים לחדרו של מנהל הקהילה ואותה קלות בלתי נסבלת בה משיגים חברים נשק.

 

מרקי - חשוב לנקוט באמירות חיוביות ובמהלכים מקדמים.

לא הייתי נכנס לאיסורים. מה שלא יתפרסם אצלנו - ימצא לו במות אחרות. בקיבוצי הדרום נתפס האירוע כטרגדיה אישית ולא כחלק ממאבק אידיאולוגי, כביכול. מפגשים עם פעילים אזוריים - מהלך בהחלט חיובי.

רבקה וילנד - אף כי מרקי צדק בעיקרון, יש להגיע לאזורים ולשמוע את מנהלי הקהילות והפעילים. יש להרגיע ולהיזהר מדמוניזציה של תפקיד מנהל הקהילה.

 

אלישע שפירא - לא היה קמפיין כי איש לא הוביל אותו ולכן אין מה לדבר כאן על שני צדדים.

מדובר באירוע של טירוף ואין לקשר אותו לתהליכים הקורים בקיבוץ.

את התקשורת לא נוכל לכוון. לכל היותר נוכל להתאפק וזה כבר טוב.

מכתב מנהלי הקהילות הוא אירוע חמור. המכתב הובא למפגש המזכירים ולא נוצר בעקבותיו. רוב המזכירים לא הסכימו לחתום עליו.המהלך שהסתיים בפרסום המכתב הובל על ידי פעיל תנועה ודווקא הוא קשר את האירוע למהלכי השינוי.

באשר להתמודדות עם תלונות וטענות - המנהלים צריכים לא ללכת עם שכפ"צ אלא להיות קשובים ופתוחים וזאת כדי למנוע מצבים המגיעים לנקודת רתיחה.

טוב ללכת לאזורים, אך חייב להיות דיון מקדים כדי שנדע עם מה יוצאים לשטח.

 

יואל מרשק ביקש כי הערותיו לא תירשמנה בפרוטוקול.

 

עמיקם אסם ניסיון לרצח הוא מעשה חמור שאין אפשרות להצדיק בכל דרך שהיא. מאידך גיסא - גם קשה לדון בו, שכן היורה התאבד ומה שהותיר אחריו אינו מלמד הרבה.

ניתן וחשוב לדון ובהרחבה בתגובות, שכן כתוצאה מן המעשה, כאילו נפרץ צינור ולדעתי פרצו ממנו מים בצבע מדאיג - והשאלה מדוע פרצו מים אלה ומה זה משקף. על כך יהיה צורך לשוחח.

אני מצטרף לדעה - וגם שוחחתי על כך עם עמרי מיד כשיצא מכתבו של מוטי קומרוב לכל הרכזים ולפעילים באזורו - כי פרסום המכתב בלי שהדבר נבחן במפגש משותף של הרכזים, היה בלתי ראוי גם מבחינת נוהל העבודה שלנו.

 

מיכי דרורי - צריך להתרכז במה שאנחנו יכולים לעשות בקשר שיש לנו עם האנשים שאנו עובדים אתם. צריך לרכך את השיחה שלנו. גם בויכוח הפנימי בינינו צריך לנקוט בטונים אחרים. יש להימנע מלהלהיט את השיח הפנימי שלנו.

 

אביב לשם - בנושא המצוקות - אין ספק כי נוצרו מצבים חדשים ובלתי מוכרים. חברים ותיקים נאלצים להתמודד עם בעלי התפקידים, שחלקם באים מחוץ לקיבוץ ואינם מכירים אישית לא את האדם ולא את ההיסטוריה שלו בקיבוץ בו הוא חי.

באשר לתקשורת - השפעתה אינה כל כך גדולה. מטרתנו הייתה ראשית להרגיע ושנית להראות שהתנועה מובילה את המהלכים.

 

ולוולה - לסיכום

נהגנו בזהירות. באשר למכתב שיצא, אמרתי את דעתי למי שכתב אותו ומצאתי לנכון לשוחח עם המשפחה.

בהמשך – נכנס צוות, נקיים דיון ונצא למפגשים אזוריים, ובעיתוי מתאים נחזיר את הדיון למזכירות. באשר לעמדת מוטי קומרוב – אמרתי לו כי הוא אינו נציג של הקיבוץ המתחדש, הוא, כרכז, מייצג את כולם.

 

הערות בעקבות דו"ח מח' הבטחון (מסמך חולק לחברים)

 

אבי אהרונסון - יש להקפיד כי האחראי לנושא החינוך בצוות צח"י היישובי יהיה איש הקשור לחינוך באותו קיבוץ. יש לציין לחיוב את מבצעי האירוח שהקלו על התלמידים, אך אסור שהשהיה במקום האירוח תהיה ארוכה מדי.

 

מרקי - קיבוץ כמו זיקים, שזכה במיגון ליד כל בית, אכן היה פחות קפדן במילוי כל הנחיות ההתנהגות.

 

יואל - במסגרת סיכום הפעילות של התנועה יש לציין במפורש את התנהגות כלל התנועה ואת ההתנדבות של אזרחים מחוץ לתנועה.

 

סמדר - אכן כל הכבוד לתנועה שידעה לתת את ההרגשה כי חזית ועורף חד הם.

 

רבקה - יואב, אכן, מתאים לתפקידו. הוא ידע לגייס משאבים והייתה הצלחה. באשר ל"מלחמה הבאה"...זו תהיה ככל הנראה שונה. צריך להשתמש בחוזקות הבסיסיות שלנו להיות מוכנים לגמישויות.

 

ולוולה - ברכות ליואב ולצוותו. התגובות לפעילותם היו טובות. יש להתארגן לפעילות יחד עם המועצות ולהפעיל את המטה כפי שמוצע כאן.

 

הודעת ולוולה - אנחנו בהיערכות לקראת אירועי 100 שנות קיבוץ. נוציא מכרז למרכז הפקה, המופנה לחברי התנועה הקיבוצית. עם המפיק תבנה ותובא תכנית לדיון ולאישור המזכירות וגם כדי לקבוע צוות הגוי.

 

לפרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 10 מ-24.5.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים