פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 10, מ-24.5.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, א' סיון תשס"ט, 24.5.09

(ישיבה 10/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אלון שוסטר, אלישע שפירא, גיורא מסד, דורון סט, יואל מרשק, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

 

חסרים: אורי ת נוקד, שי חרמש, שלומית חפץ.

 

מוזמנים: לנושא זכאויות השיכון - איתמר שויקה

לנושא האנדרטה - עזרא רבין, מוטקה בן פורת, לאה בר (עינת), שושנה עברון, (סעד - יד לבנים), דנה גורן, עמוס שלו (עברון) יעקב אשכול.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי, אביב לשם, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וסיכם: עמיקם אסם

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבות מזכירות 8/2009, 9/2009

2.      סיכום המועצות

3.      זכאויות שיכון

4.      אנדרטת חללי התנועה הקיבוצית

5.      מיסוי.

 

החלטות

 

1. הפרוטוקולים מישיבות 8/2009, 9/2009 אושרו ללא הערות.

 

2. בנושא המועצות - יוכן דף לדיון בישיבת המזכירות. הכנת הדף באחריות עמיקם.

 

3. בנושא זכאויות השיכון - יישלח חומר לחברי המזכירות ויתואם עם איתמר דיון מסודר בנושא.

 

4. בנושא האנדרטה: השאלה אם לעשות הבחנה בציון שמות החללים בין חללי צה"ל לבין נפגעי פעולות טרור תבוא להכרעה סופית בישיבת מזכירות בעוד חודש ימים בצמוד לבירור נושא ההפעלה והאחזקה של האתר.

החלטת בינים (כהמלצה לקראת סיכום) בעד הבחנה 4. נגד הבחנה 14.

 

5. בנושאי המיסוי המזכירות מבהירה כי חברות בתנועה מחייבת תשלום דמי חבר (מסים). פעילות התנועה מבוססת על דמי החבר. לא יכולה להיות חברות ללא השתתפות בתקציב התנועה באמצעות דמי החבר. מרבית הקיבוצים משלמים את מיסיהם, אולם קיבוצים מסוימים אינם משלמים. לפיכך, יוחל בתהליך לגביית מיסים מאלו שאינם משלמים, אשר יכלול מכתב לקיבוץ, הצגת הנושא באסיפת הקיבוץ, ישיבה עם מזכירות הקיבוץ ומעבר להליכי גביה. לקיבוצים שלא שילמו מ- 2007 יישלח חיוב כדי שחובם יירשם אצלם במאזן. (ההחלטה התקבלה פה אחד).

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

דברים הערות שנשמעו במהלך הדיון

 

§         על המועצה

רבקה - צריך לדון על המשך קיום המועצות. קיבוצים רבים אינם מיוצגים והרכב הצירים באולם איננו משקף את המבנה האמיתי של התנועה.

אבו וילן - המחלקה המשפטית חייבת לתת דעתה על העניין.

אלישע שפירא - המועצה נתפסת כמקבלת תמיד את הצעות הממסד. ייתכן ותחושת חוסר התוחלת וחוסר החשיבות של המועצה נובעת בין השאר גם מזה.

ולוולה - יוכן דף וניכנס לדיון בישיבת מזכירות.

 

§         על הזכאויות

איתמר - למשרד השיכון הועברה רשימה של 220 קיבוצים. הטיפול על פי הנהלים שנקבעו יחל ב-1.7.09 (זה התאריך הכי מוקדם שאושר). בעבודה על הנושא הסתייענו ברכזים שעזרו לנו מאוד.

אלון שוסטר - יש לעדכן את המועצות, כי פה מדובר לא רק על משכנתאות אלא גם על סבסוד תשתיות.

אלישע - הנושא מטופל כבר 6 שנים. הנוהל החדש אינו מוכר. הנוהל החדש הוא על דעת משרד השיכון, והחשב הכללי. ממ"י עדיין לא אמר דבר ברור ולא פחות חשוב - מה יעשו הבנקים.

דורון - הטיפול נמשך זמן רב מדי. העיכובים בגלל סיבות פנימיות וגם מצד משרד השיכון, כי לא הבאנו את נתוני כל הקיבוצים כנדרש. התקבלה העמדה שיטפלו בקיבוצים שיעבירו נתונים. העבודה מול המינהל לא תהיה פשוטה. באשר לבנקים - אלה גורמים מסחריים ותהיה נכונות מצדם. יש כבר בנקים שבתמונה.

אלון שוסטר - בקיבוץ שיתופי מדובר בזכאויות לחברים בלבד, בקיבוץ שמשייך - גם למי שאינם חברים. ברור שמי שיעביר רשימות - יטופל אך לא ראיתי במסמך את נושא התשתיות.

מיכי דרורי - נקודה מרכזית: הנוהל הישן אינו מתפקד כבר שנים רבות. בנוהל החדש, שיהיה טוב יותר, כל נהלי משרד השיכון יחולו עלינו כמו על שאר אזרחי המדינה.

אלישע שפירא - מציע להקדיש ישיבה לדיון כדי שחברי המזכירות יבינו את הנוהל שהתנועה מובילה.

ולוולה - נשלח חומר לחברים ונתאם עם איתמר דיון מסודר.

 

§         אנדרטה (תמצית הדיון ללא ציון שמות)

השאלה: האם ברישום שמות חללי התנועה הקיבוצית על לוחות האנדרטה יש ליצור הבחנה בין חללי צה"ל לבין נפגעי פעולות טרור. (לידיעה - מדובר בכשלושת אלפים שמות).

החלטת הצוות המטפל בנושא מטעם התנועה הקיבוצית הייתה, כי כחללי התנועה הקיבוצית יירשמו באופן שווה כל מי שבקיבוציהם מוזכרים ביום הזיכרון.

הדעות השונות על החלטת הצוות, כפי שגם עלו בדיון:

§         יש לפעול כנהוג במדינה כלומר: ליצור הבחנה בין חללי צה"ל לנפגעי פעולות טרור.

§         אם רוצים רשימה אחת - לפחות שיהיה סמל צה"ל ליד מי שנפלו כחיילים.

§         הואיל ומדובר בנופלים מלפני קום המדינה וראשית ההתיישבות, והואיל ומדובר גם בחיילים שנפלו בבריגדה, ולוחמי פלמ"ח והמחתרות, אין אפשרות ליצור הפרדה פשוטה בין מי שהיו חיילים בצה"ל לבין אחרים.

§         ייתכן וציון דרגתו של הנופל פותרת את הבעיה.

§         ציון הדרגה יוצר בעיה אחרת באשר לאלה שנהרגו בפיגוע והייתה להם דרגה בצה"ל.

§         היה גם מי שסבר כי צריך לעשות שתי אנדרטאות או לוחות נפרדים במרחק מה זה מזה.

§         בראיית המעשה החלוצי התיישבותי כשליחות, אין להבדיל בין מי שנפלו כשהם לובשי מדים, לבין מי שנפלו תוך כדי עבודת השדה או גם מחוץ לקיבוצם.

§         יש בעיה נוספת והיא הפעלת אזור האנדרטה כמקום לפעילות חינוכית לנוער ותחזוקתה..

בסיכום - הואיל והנושא רגיש אין צורך להחליט סופית כרגע. הנושא יחזור לדיון בעוד חודש ועד אז יש לנסות ולהגיע לפתרון.

 

§         מסים (תמצית הדיון)

יש שלושה סוגי קיבוצים: כאלה שמשלמים, כאלה המשוחררים מתשלום וכאלה שאינם משלמים ואינם מטופלים. המהלך הציבורי הראוי - קיבוץ המסרב לשלם יוזמן לבוררות. החיסרון בבוררות שבבסיסה קיימת הנחה לפיה אפשר שהבורר יפסוק, כי הקיבוץ אינו חייב לשלם. האם זה ייתכן? כך או כך צריך להציג את שמות הקיבוצים במזכירות ואחר כך גם במועצה. ייתכן ונגיע לניתוק זמני (אי טיפול בבעיות הקיבוץ על ידי מחלקות התנועה - כלכלה, רכזים, חינוך, צמ"ד וכד'). הנושא הוא ערכי ולא משפטי. צריך להגיע לתשלום המס ולא ליצור קונפליקטים מיותרים. יש להביא את הנושא לדיון בקיבוץ ויכול גם להתברר כי חברי הקיבוץ אינם יודעים שקיבוצם אינו משלם. בסיכומו של דבר הקיבוץ יהיה חייב להחליט אם הוא נשאר בתנועה וממלא את חובת המינימום - תשלום מס, או שאין לו עניין להיות בתנועה והוא בהחלטתו שלו יפרוש.

לסיכום - יישלחו מכתבים לקיבוצים, תהיה הצגת הנושא באסיפת הקיבוץ, יהיה דיון עם המזכירות ויוחל בהליכי גביה כשלחייבים מ-2007 יישלח חיוב (לא חשבונית) כדי שחובם יירשם אצלם במאזן.

 

לפרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 8 - לחצו כאן
לפרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 9 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים