פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 9, מ-10.5.2009

מתוקן לאחר הערות

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ט' אייר תשס"ט, 10.5.09

(ישיבה 9/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אייל רייז, עמרי כנען, גיורא מסד, אפרים שפירא, דורון סט, סמדר סיני, יואל מרשק, אפרים שפירא, רבקה וילנד, עמיקם אסם, שי חרמש.

 

חסרים: אבי אהרונסון, אלישע שפירא, אבשלום (אבו) וילן, אלון שוסטר,שלומית חפץ, ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי, אביב לשם, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וסיכם: עמיקם אסם

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 8/2009

2.      תקציב

3.      מיסוי.

4.      החלטות

 

1. אישור הפרוטוקול מישיבה (8/2009) מיום 3.5.09 נדחה לישיבה הבאה הואיל ולא הגיע לידיעת החברים לפני הישיבה.

 

2 א. הצעת התקציב כפי שהוגשה והוצגה לחברי המזכירות אושרה ברוב של 7 נגד 2.

     ב. יצורפו להצעת התקציב הסברים על המקורות והשוואה ל-2008.

 

 3.  הדיון על מיסוי קיבוצים נדחה לישיבה הבאה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

דברים הערות שנשמעו במהלך הדיון בנושא תקציב

 

אייל - מבקש לקבל מידע על מיזוג הנכסים (עם איחוד התנועות) והאם יכולה להיות לכך השפעה על התקציב

אפרים - נכסים שאינם נושאים פירות - נכסים נזילים, למשל - אינם יכולים לבוא בחשבון כמקור תקציבי. לעומת זאת אם לא נתייעל גם הנכסים הללו לא יהיו ובעתיד, כמובן, לא יהיו מהם פירות.

מרקי - מקורות אפשריים לתקציב: התייעלות, הכנסה מהשכרת קומות, (נושא שיש לו מתנגדים רבים ומהווה דוגמה לקושי בניצול נכס קיים כמקור תקציבי). חובה לקיים מהלך תקיף יותר בנושא מיסוי קיבוצים, ומתחייב תהליך של איגום נכסים שיוכל לשאת פירות תוך שנתים שלוש. ההתייעלות: 75% כח אדם, 25% הגדלת הכנסות. אם לא יקודם נושא גביית המסים יהיה צורך במהלכי התייעלות נוספים.

דורון - מערכת אינה יכולה לפעול בגרעון. יש לעצור "אכילת" נכסים. מותר ליהנות מריבית, אך כשאוכלים גם את הקרן - לא יהיה מקור לריבית בעתיד. אילו נקטנו מהלכי צמצום לפני שנתים, הייתה לנו היום ריבית יותר גבוהה מנכסים שלא "נאכלו". תאגידי הקבה"א העבירו את הפעילות לתנועה המשותפת, אך הנכסים נשארו בבעלות הקבה"א. נכסי התק"מ הם בבעלות משותפת ומכניסים פירות לקופה. עם זאת - בתנאי היום מימוש נכסים יביא הכנסה נמוכה ויקטין יותר את יכולתנו ליהנות מהפירות בעתיד.

יואל - מה קורה עם המקורות מהאזורים, מניר שיתופי ומתנובה. מציע כי ייקבע, כי מסי החברים מיועדים להפעלת בית התנועה,. לגופים הציבוריים יש מקורות נוספים. לתנועה אין.

ולוולה - תרומות של גופים חיצוניים אינן מופיעות כאן.

רבקה - ההצעה המובאת כאן חמורה מאוד. היא אינה יוצרת אופק של פעילות ויוצרת אי בטחון בקרב הפעילים, שאינם יודעים מה מזומן להם מחר. מציעה: תכונס ועידה לדיון מחודש בהחלטות שהתקבלו לגבי מימון גופי תרבות ותנועות הנוער. אם נסתפק רק ב"חיתוך השרירים" שלנו - התנועה תתחסל.

באשר לרעיון לפיו שתי קומות (שלוש וארבע) תעבורנה לאפעל, אנשים באים למסגרת אינטגרטיבית. הם לא יתרוצצו בין שני מרכזים. גם הקשר הפנים תנועתי ייפגע אנושות.

האנשים כאן אחראים לאנשים, לפעילות, ליוזמות מקדמות ולא למספרים - ובהצעת התקציב אין כל אמירה לגבי השלב הבא, קרי - לאן כל זה מוביל מבחינת הפעילות התנועתית.

ולוולה - התנועה אינה יכולה לפעול בגרעון. תיאורטית ניתן להשיג 23 מיליון ממסים. בפועל גבינו 16 בלבד. אין סיבה לחוסר הביטחון של האנשים. ההתייעלות אינה בנויה על פיטורים כי אם על עצירת גיוסים ברמה מסוימת.

אנו מציעים כצעד ראשון חיסכון של 6 מיליון.

באשר למקורות נוספים, אכן - צריך לכנס ועידה. מגופי התרבות אנו מורידים כבר היום סכומים גדולים. באשר לפעילויות - יש לבחון מחדש מה התנועה צריכה לממן ומתקיימים דיונים. יש צוות שדן בנושא אגף הרכזים.

שאלת ההעברה לאפעל תהיה בדיון. לפי החשבון שלנו פעולה זו תתרום לנו 1.2 מיליון.

אפרים: הארגונים הודיעו שלא יתרמו את חלקם. תנובה - נמכרה ואינה מהווה מקור. מסכים כי יש לכנס ועידה, אך היא עדיין לא כונסה. מיסוי הקיבוצים מגיע לכיס החבר והנכונות לשלם יורדת, מציאת פתרון לבית בלאונרדו כמו גם לנוה צאלים - מתעכבת. איגום הנכסים אינו מביא עדיין כל פירות.

יואל: אצביע נגד התקציב. היה המון זמן לדיונים והם מתקיימים רק בשבועים האחרונים. חסרים בדיון אבי ואלישע. איך מקבלים החלטות בלעדיהם? באשר לקרן הציבורית; הכוונה הייתה לאפשר תמיכה בתנועות הנוער ולא במכון לחקר הקיבוץ או ב"הקהל". לאלה יש מקורות חוץ נוספים. יש להתארגן לאיסוף כספים ולא קיצוצים. באשר לאגף המשימות - אני מרגיש תמיכה בו מבחוץ יותר מאשר מתוך התנועה, וזאת כאשר בסקר דעת קהל הפעילות המשימתית של התנועה - כולל תנועות הנוער, זכתה בקרב החברים לתמיכה רבה ביותר. נכונות החברים למיסוי מותנית בידיעה מקרוב על פעילות התנועה. זו המשימה - ולא רק על ידי תכתובת כי אם גם על ידי כנסים. צריך להרחיב את צוותי הדיון בתקציב. נציגי האזורים אינם מאמינים של ממש בפעילות התנועה, צריכים להיות אתם חברים נוספים. מציע: הקטנת שכר הפעילים והגדלת גובה המס מן הקיבוצים.

ולוולה: הדיונים נערכים כבר מזה חודשים. באשר למחויבויות - אנו מחויבים להחלטות הועידה.

סמדר: מציעה להציג את נושא התקציב בשני טקטים: האחד - איך התייעלנו. השני - גופי התרבות והברית. אני מציעה הפרדת נושא תנועות הנוער מגופי הברית וקיום ועידה.

עמרי: אנו מחויבים לניהול אחראי. התחייבנו להגיש תקציב - ויש להגישו. בה בעת יש להציג בפני הציבור את תמונת מצב הנכסים.

עמרי - לפני 5 חודשים הצגנו מקורות. אנשים שואלים מה קרה לזה.אנו יודעים את תרומת הארגונים לקיבוצים, אך בעובדה במימון פעילות התנועה הם אינם שותפים. באשר לאיגום נכסים, שיעסוק בכך מי שמאמין בחשיבות הפעילות התנועתית. מדוע צוות ההתייעלות מורכז מאנשים שאינם מתוך התנועה?

ולוולה - הכוונה היא לשתף את נציגי הארגונים.

עמרי - אני חוזר ומבקש כי ייחשפו נכסי התנועה. ובאשר להתייעלות באגף הרכזים - מדובר בצמצום הרסני לתנועה. אנחנו היחידים שמקצצים אותם עד כדי פגיעה בתנועה עצמה.

דורון - אגף הכלכלה ירד בכ-50% בכללי הגענו לרגע האמת ויש לתת אמון במובילי התהליך. אנו במצב חדש ולא רק בתנועה. ולענין המבנה: יציאה לאפעל אינה פתרון אופטימלי אך אינה מפרקת בהכרח את הארגון. כל תהליך שינוי מלווה בהרגשה שהארגון מתפרק. ראינו שזו אינה תוצאה הכרחית.

מרקי - מה שחשבתי שיהיה דיון קצר, מתארך. אני בעד התגייסות בנושא המקורות. אם נראה חיסכון יהיה לנו מעמד אחר בדיון עם הארגונים. אסור לכלול בהכנסות כסף שאינו קיים. באשר להתייעלות - היה תהליך ארוך וישבנו עם כל האגפים. בחודשים האחרונים נשלחו כמה מכתבים לסיום תפקיד, אך ההוצאה תחסך רק בעוד שלושה חודשים. ההצעה הינה אפוא: 4 מיליון חסכון בפעילות, 2 מיליון בגופי הברית. באשר לדברי רבקה - אנו רגישים לנושא הקדנציות ולא פגענו בפעילים. הקפאנו גיוסים. מציע לקבל את הצעת התקציב כלשונה.

אייל - מתנגד להצעה אך לא להתייעלות. מבקש: להפריד בין נושא ההתייעלות לפינוי הקומות, לצרף לתקציב מידע על המקורות, לקחת בחשבון שהמועצה צריכה להתמודד עם הארגונים.

גיורא: לא מקובל עלי שיש קיבוצים חזקים שאינם משלמים מסים. יש להגדיר זאת כחוב של הקיבוצים לתנועה ולרשום זאת כך בספרים. באשר להשתתפות הארגונים - הואיל ולא כולם העבירו כסף האחרים אמרו - אם אין סמכות אכיפה, גם אנחנו לא נעביר. עם זאת הארגונים אמרו - תהיה התייעלות, נתרום את חלקנו.

באשר לתקציב - הגשתו חייבת לכלול מקורות ושימושים.

אפרים: ההצעה מראה כמה נחסוך ב-2009 וכמה נחסוך (יותר) ב-2010. אני מוכן לתת גם תמונת מצב של 2008.

ולוולה: הקיצוצים הם הכרח. אין לראות ב"מקצצים" מתנגדי התנועה. קיימנו שיחות, פעלנו ברגישות ולא פיטרנו אנשים בתוך הקדנציה שלהם. אנו רוצים להגיע לחיסכון של 6 מיליון ובאחת הישיבות הקרובות נדון בשמות של ישובים שאינם משלמים מיסים בשלוש השנים האחרונות ברציפות. באשר לארגונים - הם באמת לא תרמו את חלקם, אך חשוב לזכור ככי הסדרי הקיבוצים לא היו מגיעים לכלל מימוש לולא הארגונים.

הקמנו צוות לאיגום משאבים ואנו מקוויים כי יגיע להישגים. נפעל להעמקת הגביה (ונזכור כי יש קיבוצים שבשל חולשתם כבר זוכים להנחות) . אין בעיה להציג בפני המועצה תמונת מצב הנכסים. ובאשר לבית: יש אופציות שונות וכך גם לגבי נווה צאלים. אם נצליח תהיה לנו קרן שתבטיח כי התנועה תוכל להמשיך ולפעול. באשר לתזמורת – כבר החלטנו כי אין באפשרותנו לממנה, אף כי היא היחידה המגיעה לקיבוצי הפריפריה.

לסיכום: אין ברירה. צריך להציע למועצה חיסכון של 6 מיליון ₪ עם הסברים באשר למקורות והשוואה לשנת 2008 ואם תהיה דרישה לוועידה זה אפשרי גם אם לא פשוט. ובאשר לבית - יהיה דיון מסודר. נושא הבנין יוצג במועצה כנושא לדיון.

סמדר: מדוע אין הפרדה בין תנועות הנוער לפעילות גופי התרבות והברית.

ולוולה: יש הקרן ויש הפעילות גם התיעלות גופי התרבות תוזכר במועצה. הקרן - להוציא גופי התרבות מופיעה רק כנתון למידע.

יואל: מסיר התנגדותי להצעת התקציב.

ולוולה: מתנגד להורדת שכר. אנחנו גוף עם שכר נמוך ביותר.

עמרי: שדורון יעביר מסמך על נכסי התנועה.

 

הצבעה: בעד התקציב - 7 נגד 2 . התקציב יוגש יוצג כפי שנאמר לעיל.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים