פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 7, מ-29.3.09

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ד' ניסן תשס"ט, 29.3.09

(ישיבה 7/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; אבשלום (אבו) וילן; אבי אהרונסון; שלומית חפץ;עמרי כנען; דורון סט; סמדר סיני; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד; אייל רייז; רבקה וילנד; עמיקם אסם; אלישע שפירא.

 

מנכ"ל: מרקי לוי

 

חסרים: אלון שוסטר; אבי אהרונסון; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: ליאת פאר, איציק עוז, יעקב שצרנסקי (רכזים)

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וסיכם: עמיקם אסם

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 6/2009.

2.      מידע שוטף - מזכיר התנועה

3.      מתווה לתוכנית ההתייעלות - המשך דיון מישיבה קודמת

4.      דו"ח - פעילות אגף הרכזים - דיווח ( נדחה מישיבה קודמת)

5.      המלצות לצמצום פערים כלכליים בקיבוצי התנועה (דף צורף להזמנה)

6.      "קיבוצי ההטלות" - הצעה שמית ל"צוות בדיקה".

 

החלטות

 

1. פרוטוקול מישיבה (6/2009) מיום 15.3.09 - אושר ללא הערות וללא הסתייגויות.

 

2. מידע שוטף - מזכיר התנועה מסר כי יש הסכמה עם תנועת המושבים על כך שאבו וילן יכהן כמנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל. הבחירה תתקיים ב-27.4.09 (תוספות והערות חברי המזכירות יפורט בהמשך).

 

3. מתווה לתכנית התייעלות - (סיכום המזכיר): הדיון היה חשוב. יש נושאים טכניים שיש לטפל בהם. יש גם שינויים בקונספציה. עד חודש מאי יש להגיע לתכנית ביצוע עם תאריכים.

 

4. דו"ח אגף הרכזים - (סיכום המזכיר): באגף צוות חרוץ העושה עבודה טובה. הצורך בהתייעלות אינו נובע מביקורת על הפעילות כי אם מצרכי המציאות המשתנה. לבחינת מבנה האגף ודרך פעילותו יתכנס צוות מיוחד בהשתתפות רכז האגף שילמד את הנושא ויגיש את הצעותיו.

 

5. צמצום פערים - דף המלצות - (סיכום המזכיר): ההערות נרשמו, הערות נוספות להעביר לעמיקם אשר אחראי לכינוס צוות לדיון בדברים שנאמרו..על סמך ההערות ייתכנו שינויים במסמך, שמטרתו - לאחר שיישלח לחברים בקיבוצים - ליצור דעת קהל, לפתח דיונים ולחולל אווירה תומכת.

כידוע - לתנועה אין סמכויות אכיפה, שכן על דעת הקיבוצים היא מהווה גורם מייעץ וממליץ בלבד.

 

6. ההצעה השמית להרכב צוות בדיקה בנושא "קיבוצי ההטלות": - אושרה. בצוות - אבו וילן, גיורא מסד, עמירם אפרתי, אפרים שפירא.

 

הערות, שאלות, דעות - בהקשר של פרטי סדר היום.

 

לסעיף 2 - המידע

 

רבקה וילנד (אגף חברה) הדיון על הפנסיה יימשך במועצה הבאה. במועצה שעברה לא היתה התיחסות לעצם התקנון. המועצה הבאה היא המשך דיון ולא קריאה שניה. היא תיפתח בתשובות לשאלות שעלו בדיון הראשון. הצוות שעסק בנושא יתכנס ויתכונן להמשך הדיון - קודם במזכירות ובהמשך במועצה.

יואל מרשק (אגף המשימות) - למועצה הגיעו כ-50 חברים שלא היו נציגים של קיבוציהם. אני רואה זאת לחיוב. קיימת בפועל הצעה להעלות את פנסית המינימום מ-35% מהשכר הממוצע במשק ל-40%. מבקש כי צוות הפנסיה יביא את המלצותיו למזכירות הבאה - עוד לפני כינוס המועצה.

אלישע שפירא (מטה שיתופי) חשוב כי במזכירות הבאה יימסר דו"ח על ישיבת צוות הפנסיה.

סמדר סיני (קידום נשים) - יש להדגיש בתקנון הפנסיה את ההמלצה בנושא פנסיה לגברים ולנשים וזאת בהסתמך על החוק במדינת ישראל.

מיכי דרורי (מח' משפטית) - יש להבהיר וליידע כי זכות ההצבעה במועצה היא רק לנציגי הקיבוצים.

אייל רייז (השוה"צ) - מבקש להמליץ כי הכוס החמישית בליל הסדר תהיה "כוס ציונית". ולא כוס הציפייה לנס באמצעותו של אליהו הנביא, שכן כציונים רצינו לבנות בארץ במו ידנו ובמעשינו את חברת המופת.

 

לסעיף 3 - מתווה לתכנית ההתייעלות.

 

המזכיר פותח את הדיון בקריאת הנקודות שסיכמו את הדיון הקודם כפי שהופיעו בפרוטוקול הישיבה הקודמת.

עמיקם - רצוי להציב בפני האגפים / והמחלקות את יעדי ההתייעלות ולהניח לכל אחד מהם לגבש תכנית לדיון. באשר למתן שירותי תנועה בתשלום - מתחייב איזון בין זכאות לשירותים בגין מסים לשירותים בתשלום.

מרקי - אם המזכירות היא גוף מעצב מדיניות,יש להגיע להחלטות לפני "סגירת סכומים ומספרים".

רבקה - בצוותים העוסקים בהתייעלות חסרה נציגות לאגף החברה.

אלישע (שאלה) מה היתה עמדת התנועה בנושא שינוי סיווגו של איילת השחר מקיבוץ למושב?

תשובת המזכיר: בכל הדיונים עם הנהלת הקיבוץ (דניאל קריצ'מן) הבענו התנגדות למהלך, אך הבהרנו כי כל קיבוץ ריבוני להחליט על דרכו והדגשנו את הצורך להבטיח את זכויות החברים הותיקים בכל שינוי שעליו יוחלט.

 

לסעיף 4 - דו"ח אגף הרכזים

 

עמרי כנען (אגף הרכזים) מציג מצגת המתארת את האגף, מטרותיו ודרך פעולתו.

סמדר - הרכזים אינם סוכני השטח היחידים. אולי רצוי כי הרכזים יתמקדו בנושאים בהם יש להם יתרון מובהק כגון - השתתפות בועדים ממונים.

יואל - המזכיר נוהג מדי שבוע לדווח לרכזים על נושאים שונים בהם עוסקת התנועה. רצוי לעשות זאת עם אגפים אחרים. באשר לנושא "אנשי השטח" - ייתכן ואנשי צמ"ד למשל אינם אמורים לשמש כאנשי שטח ויש לצמצם דווקא את המטה, שכן אם לכל מחלקה יש אנשי שטח - אין צורך, כביכול ברכזים...

איציק עוז - הרכזים מביאים אתם מיומנות ניהול מורכבת. בתחום זה הם שליחים רב תחומיים ועובדים עם גורמי מטה שונים בתנועה כמו גם עם המועצות האזוריות וכמובן - עם הקיבוצים.

אייל רייז - יש להביא בחשבון את העובדה, שהמועצות האזוריות מפתחות אג'נדה משלהן גם בתחומי חברה וחינוך עם איזושהי יומרה לבוא גם במקום התנועה.

המזכיר - בצוותי ההגוי משתתפים גם נציגי המועצות והארגונים האזוריים. ומתקיימת עבודה משותפת.

אלישע - מציע לבדוק אם אכן יש צורך בקיומו של אגף רכזים נפרד. בעבר הרכזים היו שליחי אגף החברה ואגף הכלכלה. גם אז יחסי המלווים והקיבוצים לא היו פשוטים. מה גם שהיום קיבוצים רבים מנוהלים על ידי אנשים חיצוניים, שאינם בהכרח מעוניינים בלווי התנועתי. גם המועצות היו נוטלות בשמחה את תפקיד הליווי מידי התנועה. בנוסף - יש הרגשה כי הרכזים מייצגים רק את גישת הקיבוץ המתחדש

עמרי - בדיונים שקיימנו עם אלישע על אגף הרכזים לא שמענו את ההערות בדבר נחיצות קיומו של האגף.

אפרים - אכן, מהפידבק שמגיע מהקיבוצים נראה כי הרכזים מייצגים רק את ה"לא שיתופי". הרכזים חייבים ללוות את הקיבוץ בדרך בה בחר. לרכזים תרומה חשובה בכל הקשור לגביית המסים ולהכרת מצב הקיבוצים. אין מקום לביטול האגף, אך יש להקפיד כי הרכזים יהיו ברמה הגבוהה ביותר שאפשר.

מרקי - הרכזים באים בתפיסה ניהולים כוללת. ללא הרכזים לא היינו מצליחים להכיר את הנעשה בקיבוצים. באשר למועצות – רצוי לבנות שיתופי פעולה ולהימנע מהצהרות כוללות.

ליאת פאר - אנחנו עובדים עם המועצות ויושבים בצוותים של המועצות יחד עם נציגי המחלקה להתיישבות, כשתפקידנו ליצג את רעיון גידולו של הקיבוץ ולא רק את גידול אוכלוסיית היישוב. באשר לאופיו של הקיבוץ - אנחנו מלווים אותו בדרך בה בחר. יש תסכול מובנה בעבודתנו בשל התחושה כי איננו מספיקים את כל הנדרש.

יעקב שצרנסקי - כדי להיות רלבנטיים יש להגיע לקיבוץ בתדירות גבוהה. קיבוצים שעברו שינוי מחפשים דרך לגבש זהות חדשה שגם מקשרת אותם אל התנועה. בזה אנו עוסקים. הדוחות הכספיים שאנו מציגים לקיבוצים מהווים בסיס לדיונים חשובים. אנחנו עומדים ביסוד איגום הכוחות - קיבוץ, מועצה, תנועה. כפעיל בדרום אני מביא לכאן גם את הערכת הישובים לפעולת התנועה ומזכיר התנועה בכל הקשור לסיוע לישובי עוטף עזה.

המזכיר - אני חוזר ומזכיר, כי אנו עובדים בשיתוף פעולה עם הארגונים ועם המועצות ואין, בהכרח, ניגודי אינטרסים בין כל הגורמים הללו.

 

לסעיף 5 - פערים.

 

מיכי דרורי - מפנה את תשומת לב החברים לנקודות הבאות:

המסמך מבטא ניסיון תנועתי להשפיע על צמצום הפערים בתוך הקיבוצים ועל חיזוק הסולידריות בין הקיבוצים.

שמירת המינימום הנדרש תובטח על ידי התנועה כשזו לא תמליץ על תקנון קיבוץ שאינו מבטיח זאת.

ערך ההוגנות - יש להגדיר ולהבהיר כי המינימום הוא הבסיס.

עבודה - המתחייב מחוקי העבודה של מדינת ישראל זה המינימום. מכך אין לגרוע - אפשר רק להוסיף.

קרן לעזרה הדדית - חייבת להיות בכל קיבוץ.

נכסי הקיבוץ - יש להדגיש כי הקיבוץ הוא אגודה שיתופית הפועלת כגוף יצרני ואינו רק מסגרת ריקה הנפטרת מנכסיה ומחלקת את תמורתם בין החברים.

שיוך נכסים - יש להדגיש את הצורך להתחשב בוותק.

מיסוי - מומלץ מס פרוגרסיבי.

פערים - יש לבחון את הפערים ברמת החיים (הכנסה מול הוצאה בהתייחס לגודל משפחה) ולא את הפער בשכר.

גובה השכר - מוצע לשמו על עקרון המידתיות גם בקיבוץ וגם בארגונים ולהימנע משכר מופקע.

 

הערות חברים

 

אפרים - הדף בנוסח זה אין די בו כדי להשפיע על הקיבוצים. מציע לכתוב כי יש צורך בפנסיה הוגנת ולא בשכר מינימום. מציע לבחון אפשרות לדרוש מחברים (גם בקיבוץ השיתופי) הצהרת הון כבסיס לחישוב חובת השתתפותם בערבות ההדדית.

יואל - מברך על המסמך. מניח כי הוא יבוא למועצה. מציע כי נושא העבודה יוכנס ביזמת התנועה לתקנות הערבות ההדדית. באשר לשיוך – שירשם כי הוא ימומש "על פי הוותק" ולא "בהתייחסות לותק".

אייל - ראוי לפתוח את המסמך בהצהרת עמדה בזכות מדינת הרווחה. כמו כן לא להסתפק בהמלצות, אלא לפרסם מדי שנה תמונת מצב הקיבוצים בהתייחס לפערים - באמצעי של לחץ ציבורי.

סמדר - חייב להיות התייחסות לפערי שכר בין גברים לנשים. וחייבים להדגיש את מחויבות הקיבוץ לסייע לחבריו. באשר לנכסים - אלה נועדו לתת פירות שיחולקו לחברים על פי ותק כאמצעי לביסוס הבטחון הסוציאלי. המסמך חייב להגיע לכל החברים ומהם תבוא הדרישה להנהלות הקיבוצים לבצע את ההמלצות.

מרקי - יש לכתוב בפירוש מה יש להבטיח לכל חבר העובד בקיבוץ, שאם לא כן - עדיף ליצור יחסי עובד מעביד המתנהלים על פי דיני העבודה. על המסמך להיות תכליתי ללא אמירות "חינוכיות" המעוררות התנגדות.

אלישע - זהו, אכן, מסמך פשרה מוסכם. ועדיין נותר לבדוק: האם מיסוי פרוגרסיבי מתייחס רק לשכר או לכל ההכנסות של החבר, האם לא עדיפה חלוקת פירות הנכסים כתהליך מתמשך על פני חלוקת מניות חד פעמית. כיצד מבטיחים כי זכויות החבר בעבודה לא תיפולנה מזכויות השכיר. מציע – "סיבוב נוסף" לבחינת המסמך.

רבקה - השאלה היא אם רוצים הצהרות או הנחיות מפורטות היכולות לשמש כלי עבודה. נייר העבודה הזה יכול לשמש בסיס ליצירת מסמכים מפורטים יותר שיעסקו בנושאי הליבה המרכזיים.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

 

לפרוטוקול מס' 6 מ-15.3.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים