פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 5, מ-1.3.09

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ה' אדר תשס"ט, 1/03/09

(ישיבה 5/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; אבשלום (אבו) וילן; אלון שוסטר; רן כוחן; עמרי כנען; דורון סט; סמדר סיני; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד; אייל רייז; רבקה וילנד; עמיקם אוסם.

 

מנכ"ל: מרקי לוי

 

חסרים: אבי אהרונסון; שלומית חפץ; אלישע שפירא; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד;

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: איתמר שוויקה (אגף כלכלה)

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וסיכם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות - 3/2009 ו-4/2009.

2.      שאילתא - סמדר סיני

3.      נציג ציבור למזכירות - המלצת המזכירות למועצת התנועה הקיבוצית

4.      התארגנות ב"עוטף עזה" בעקבות מבצע "עופרת יצוקה" - דיווח אלון שוסטר

5.      ההסכם עם "ידיעות תקשורת" - דיווח

6.      המשבר הכלכלי-פיננסי העולמי והשפעתו על המגזר הקיבוצי (תעשיה וחקלאות)

7.      משבר המים - דיווח איתמר שוויקה

 

1. אישור 2 פרוטוקולים

 

פרוטוקולים 3/2009 ו-4/2009 אושרו ללא הערות וללא הסתייגויות.

 

2. שאילתא - סמדר סיני

 

סמדר מבקשת הבהרה בהתייחס לדרכי ההפצה/המכירה/החלוקה של "ידיעות הקיבוץ", העיתון הקיבוצי החדש. כרגע, לדבריה, שוררת אי-בהירות בנושא ולא ברור אם צריך לקנות אותו בנפרד, לקנות אותו כחלק מעיתון סוף שבוע ו/או לקבל אותו בחינם. מזכיר התנועה מסר כי יתייחס לשאילתה, במסגרת הדיווח המתוכנן בסדר היום, על ההסכם עם "ידיעות תקשורת".

 

3. נציג ציבור למזכירות - המלצת המזכירות למועצת התנועה הקיבוצית

 

עם סיום תקופת כהונתו של אבשלום (אבו) וילן כחבר כנסת, ממליצה המזכירות למועצה לאשר את בחירתו של אבו וילן כחבר מזכירות מן המניין (נציג הציבור). נוכחותו במזכירות - עד כה - הייתה משמעותית ורבת-תרומה. אבו וילן הביע את הסכמתו. הנושא יגיע לאישור במועצת התנועה הקרובה (19/3/09).

 

4. התארגנות ב"עוטף עזה" בעקבות מבצע "עופרת יצוקה" - דיווח אלון שוסטר

 

אלון שוסטר, חבר המזכירות וראש מוא"ז "שער הנגב", מסר כי נכון להיום, המצב הביטחוני איננו שונה מהותית מזה שהיה קיים ערב המבצע הצבאי. קיימת באזור תחושה של עוגמת נפש על מצב שנתפס כ"דה ז'ה וו (כבר היינו ב"סרט" הזה)...

 

האזור כולו עסוק בכל מה שנוגע למיגון. במסגרת "השלב השני" שאושר לאחרונה, מתחילה בניה בהיקף רחב מאד, שתקיף את שדרות ואת קיבוצי ומושבי "עוטף עזה". מדובר בפרויקט בניה ענקי שעלותו תסתכם במאות מיליוני שקלים.

 

אלון הביע דאגה ממקרים לא בודדים של עזיבה, עקב המצב הביטחוני הלא-יציב. אמנם אין לדבר על מימדי 'נטישה'. אך ככל שתגבר המתיחות, כך צפוי שיגבר גם גל העזיבות.

 

5. ההסכם עם "ידיעות תקשורת" - דיווח

 

ולוולה, מזכיר התנועה, דיווח כי ההסכם עם "ידיעות תקשורת" נחתם לפני כשבועיים. שם העיתון נקבע סופית כ"ידיעות הקיבוץ". יש לצפות כי במהלך התקופה הקרובה יגיע לסיומו סירובו של "מעריב" לוותר על השימוש בכותרת: "הדף הירוק". עד אז תשלם התנועה ל"ידיעות תקשורת" , סכום חודשי בגובה של 20,000 ₪, לתקופה שלא תארך על 6 חודשים. כאמור, הנחת העבודה היא כי פרק הזמן של שינוי "הפקעת" השם, יסתיים הרבה בטרם שייתמו ששת החודשים.

 

העיתון, במתכונתו הנוכחית כולל 48 עמודים. הוא ישווק חינם לכל מי שיתום על מהדורת יום שישי/גיליון שבת של "ידיעות אחרונות". לחילופין, ניתן יהיה לרכוש את העיתון הקיבוצי - כל דכפין - מערמת עיתונים נפרדת שתונח ב"כלבולית" הקיבוץ, זאת תמורת 3 ₪ בלבד.

 

6. המשבר הכלכלי-פיננסי העולמי והשפעתו על המגזר הקיבוצי

 

דורון סט, רכז אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית, הכין סקירה מקפת על המשבר הכלכלי-פיננסי בתנועה הקיבוצית והדגיש בדבריו את המגמות הנדרשות להתבצע בתעשייה הקיבוצית, כדי להתמודד עם המצב. הוא פתח את הסקירה בשאלה: היכן התחיל המשבר. נהוג תת את התשובה לכך בהסתמך על משבר הנדל"ן בשוק האמריקאי (משכנתאות "הסאב-פריים"). בפועל, השורשים נזרעו כבר בתחילת שנות ה-2000: תשואות לא סבירות בכלכלה; לקיחת סיכונים לא רציונלית; תיגמול מנהלים כאילו היו בעלי המניות ועוד.

 

עד עכשיו, לדבריו, ניתן לסמן שלושה שלבים המשפיעים על התעשייה: שחיקת שערי המטבע בסוף 2007 (השפעה מידית על הייצוא); נפילת בנק ההשקעות "לימן-ברודרס", ביוני 2008 - משבר אשראי בממדי ענק; נפילת ביקושים בשווקי חו"ל בסדר גודל של עד 40%. עדיין לא ברור אם הגענו עד התחתית או שזו עדיין לפנינו. בתעשייה הישראלית עברו מפעלים רבים מסוף שנת 2008, ל-4 ימי עבודה בשבוע ופיטורים מוגבלים. יש גם מי שמנצלים את התקופה הנוכחית להתייעלות אגרסיבית. המגמה הנצפית היא: פיטורים נרחבים יותר, על בסיס הנחת העבודה שקיצו של המשבר עדיין לא נראה בעין וכי הוא עתיד להמשך עוד זמן רב מאד.

 

בתעשייה התנועה סיכם את הדיון. לדבריו, 755 מכלל הכנסות הקיבוצים מגיעות מן התעשייה. לכן, ככל שהמשבר העולמי יימשך, תלך ותגבר מגמת הקיטון במכירות, קיטון בהכנסות וקיטון ברווחיות.

 

תפקידה של התנועה לעת הזו היא ליצור מודעות למשבר בתוך קיבוץ ובקרב המפעלים. את המצב המשברי הנוכחי לא אנחנו יצרנו. אנו ניזוקים קשות ממצב בינלאומי נתון, ההולך ומחריף מדי יום. לכן, נדרשת בקרה צמודה בכל קיבוץ; צמצום השקעות; צמצום בכ"א; שילוב חברים במקום שכירים. בקיצור – התנהלות אחרת. יש לעסוק בדחיפות בסוגיית מחנק האשראי. יש גם לערוך מיפוי פנימי של אותם קיבוצים המגלים סימנים ברורים של היפגעות מהמשבר. צריך להגביר את שיתוף הפעולה בין התנועה, איגוד התעשייה והארגונים הכלכליים. יש להגיע לכל הקיבוצים עם מסר ברור ומועיל, אוזן קשובה ועין פקוחה. זהו הנושא המרכזי בהוויה הקיבוצית של התקופה הנוכחית.

 

הוחלט:

 

הקמת צוות "בין-משרדי" שילווה בצמידות את כל האמור לעיל.

 

7. משבר המים - דיווח איתמר שוויקה מאגף הכלכלה.

 

איתמר (אגף כלכלה) פתח את הדיון. לדבריו, משבר המים החריף השנה בצורה יוצאת דופן בגלל סידרת שנים שחונות שלא זכורה בהיסטוריה החקלאית של מדינת ישראל. הבעיה קשה מכל מה שהוערך בתחילה. המשבר איננו "שוויוני". הוא הכה קשה יותר באזורים מסוימים בארץ.

 

בעקבות משבר המים נוצרו גם תת-משברים: מחסור במזונות גסים לרפת; מחסור בקש; פגיעה במטעים, עד כדי חשש לעקירת מטעים. נכון להיום, קוצצו 100 מיליון קוב מים שפירים. הקיצוץ בוצע באופן אחיד לכולם (כ- 22% לכל קיבוץ). לגידולי חקלאות יינתן פיצוי בגין הקיצוץ.אם החורף ימשיך להיות שחון ולא נגיע לממוצע הרב-שנתי, קיים סיכוי שיוטל קיצוץ נוסף בכמויות מים לחקלאות.

 

הסיכוי היחידי למציאת פתרון לטווח ארוך הוא בקידום הקמת מתקנים ארציים להתפלה, כדוגמת המתקן באשקלון. בספטמבר ש.ז. אמור להיפתח מיתקן ההתפלה החדש בחדרה,. מתקן זה אמור להוסיף כ-100 מיליון קוב בשנה. רק לקראת 2013, עם פתיחת מתקני ההתפלה הנוספים, צפוי המצב להשתפר.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

לפרוטוקול מס' 3 מ-1.2.09 - לחצו כאן
לפרוטוקול מס' 4 מ-15.2.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים