סיכום פורום התיישבות מיום 22.2.09
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
סיכום פורום התיישבות מיום 22.2.09

 

נוכחים: גברי ברגיל, איתן בן דוד, נחמיה רפל, מוטי דלג'יו, שרגא נוי, שלמה בן ישי, מוטי מגהר, מאיר ויזל, יהודה שביט, אלון שוסטר, איציק באדר, צביקה מרום, עקיבא פלק,יוסף (יוסיטו) שגיא, רפי עשת, עמרי כנען, מרקי לוי, איתן ברושי, אפרים שפירא, מיכי דרורי, נחמה בוגין, ירון סולומון, דובי מילר, חיים מזרחי, יוגב שריד, עמיר ריטוב, גיורא מסד, עמית יפרח.

 

מוזמנים: ירון ביבי – מנהל ממ"י, שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי בממ"י עו"ד יעקב קוינט , יועץ משפטי ממ"י.

 

  1. ישיבת "פורום ההתיישבות" הוקדשה הפעם לפגישה עם מר ירון ביבי מנהל ממ"י ואליו הצטרפו הגב' שולה בן צבי ועו"ד ינקי קוינט.

הדוברים השונים הדגישו כל אחד בתורו את העובדה שהמינהל כיום מהווה אבן נגף ביכולת היישובים להתפתח ואת התחושה הקשה הקיימת בהתיישבות בכל הקשור למדיניות המנהל.

ירון ביבי מצדו הסביר שישמח לבנות מדיניות של שיתוף פעולה גם אם אינו יכול להבטיח שתהייה הסכמה בכל הנושאים.

 

נקודות מרכזיות שעלו במהלך הדיון:

1.      הצורך שהמנהל יראה בהתיישבות את זרועו הארוכה ליישוב הארץ ובניית שיתוף פעולה.

2.      להבטיח את סגירת נושא חוזי החכירה והחתמה של כל היישובים על חוזים אלו.

3.      הימנעות מקביעת מדיניות וקבלת החלטות המבוססת על טיפול "מיוצאים מהכלל"

 

בסיכום הישיבה סוכמו הנקודות הבאות:

1.      יוקם שולחן משותף למנהל ולהתיישבות שידון באופן שוטף במכלול הנושאים הקשורים לשני הצדדים מתוך מטרה לגבש הסכמות והבנות בכל אחד מהנושאים.

2.      יוקמו 3 צוותי עבודה משותפים בנושאים הבאים: טיפול בחוזי החכירה, שיוך הדירות והרחבות.

 

       2.  מילת סיום

            בימים אלו אני מסיים את תפקידי כמזכיר התנועה הקיבוצית וכפועל יוצא מכך,

            גם את ריכוז פורום ההתיישבות.

            אני מבקש להודות לכולם על שיתוף הפעולה בעבודת הפורום ומקווה שהפורום

            ימשיך בעבודתו. שיתוף הפעולה בין כל גורמי ההתיישבות הוא קריטי  לעמידה

           באתגרים השונים עמם אנו מתמודדים ופורום זה יכול להוות כלי עבודה חשוב ביותר.

 

                                                       בהצלחה ותודה                                   

                                                      גברי ברגיל, יו"ר פורום ההתיישבות

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים