פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 2, מ-18.1.09

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, כ"ב טבת תשס"ט, 18/01/09

(ישיבה 2/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; יוסי בן-שאול; רבקה וילנד; רן כוחן; עמרי כנען; אבי אהרונסון; סמדר סיני; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד; שלומית חפץ; אלישע שפירא.

 

מנכ"ל: מרקי לוי

 

חסרים: אייל רייז; דורון סט; אלון שוסטר; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: עו"ד אמיר גנז ועו"ד יעקב אברהמי (מח' משפטית); מריו טויב ("המטה השיתופי"); ראובן בוימל (יועץ לצוות "פנסיה"); בועז אפלל (יפתח).

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 1/2009

2.      הודעות

3.      הודעת המזכירות - המצב בחזית הדרום.

4.      "המטה השיתופי" - תוכנית העבודה 2009

5.      תקנון הפנסיה טיוטה לדיון

 

1. אישור פרוטוקול ישיבה 1/2009

 

המזכירות אישרה, ללא שום הסתייגויות, את פרוטוקול ישיבה 1/2009. להלן משפט שהושמט, בטעות, מן הפרוטוקול הקודם: "המזכירים הודיעו על הקמת מטה מתנדבים לאומי ארצי, באגף המשימות, לסיוע ליישובי הדרום, לפי פניית פיקוד העורף".

 

2. הודעות

 

א.      ברכות הצלחה לזאב (ולוולה) שור עם בחירתו למזכיר תנועה (יחיד) ל-4 השנים הקרובות.

ב.      ברכות הצלחה למרקי לוי, עם כניסתו הפורמלית לתפקיד מנכ"ל התנועה הקיבוצית.

ג.       גברי ברגיל הודיע על היעדרות מהעבודה למשך שבוע, עקב כניסתו לניתוח. איחולי החלמה מהירה.

ד.      גברי ברגיל הודיע למזכירות כי במהלך חודש פברואר הוא יקיים סידרה של מפגשים אזוריים וכן ביקורים בקיבוצים, לרגל סיום תפקידו כמזכיר התנועה הקיבוצית. בהקשר לכך הודיע גברי כי לא ייקח חלק בישיבות השוטפות של אותו חודש, למעט באלו שהדבר יידרש.

 

3. המצב בחזית הדרום ו"עוטף עזה" - הודעת המזכירות

 

עם תום מבצע "עופרת יצוקה", מבקשת מזכירות התנועה להודות לעשרות קיבוצים, למאות חברים וממלאי תפקידים ולמועצות אזוריות בצפון הארץ, שעשו ופעלו ללא לאות למען תושבי הדרום ו"עוטף עזה" ואירחו אותם בשעתם הקשה. זו הייתה הפגנת אחדות מרשימה של קיבוצי התנועה והיא המחישה לכל את עובדת היותנו תנועה אחת גדולה. לבנו עם קיבוץ מגל ועם משפ' רובינזון על נפילתו בקרב של עמית ז"ל. המזכירות משתתפת גם בצערן של כל המשפחות שאיבדו במבצע את היקר להן מכל ומאחלת החלמה מהירה לפצועים. המזכירות מייחלת לימים טובים יותר, אך אם תידרש מדינת ישראל לשעת מבחן נוספת, נעשה זאת בהצלחה, בזכות היחד והשותפות, שהם מקור כוחנו.

 

4. תוכנית העבודה של "המטה השיתופי" (מוזמן: מריו טויב)

 

פורמלית, "המטה השיתופי" שייך לשתי התנועות הקיבוציות: התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי. המטה מופעל ע"י 2 חברים במשרה מלאה ועוד קבוצת חברים שמרביתה פועלת בהתנדבות. בסה"כ מעורבים כ-20 פעילים בתחומי הפעילות של "המטה השיתופי".

 

מטרות "המטה", היעדים ופירוט תוכנית העבודה מפורטים במסמך מצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. ראוי לציין כאן כי "המטה השיתופי" נענה ברצון גם לפניות קיבוצים המשתייכים ל"מודל המשולב" וגם לקיבוצים "מתחדשים". העיקרון המנחה: סיוע וליווי בקיבוצים הזקוקים לייעוץ, בכל הרמות ובכל התחומים שבהם מתבקש הייעוץ. "המטה השיתופי" פועל במסגרת "התנועה הקיבוצית" ומהווה חלק אינטגרלי ממנה. בכוונת "המטה" להפעיל בקרוב אתר באינטרנט אשר יהיה מופנה בעיקר לצעירים.

 

5. תקנון הפנסיה - טיוטה (מוזמנים: ר. בוימל; אמיר גנז; יעקב אברהמי; בועז אפלל)

 

בישיבה זו הוצגה לראשונה טיוטת "תקנון הפנסיה" (טיוטה). רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, שהציגה את הטיוטה, הודיעה בפתח הישיבה כי מדובר כאן ב"קריאה ראשונה" וכי אפשר שהדיון יצטרך להגיע להמשך דיון, בישיבת מזכירות נוספת. בכל מקרה, הכוונה היא להשלים את הדיון במזכירות, טרם שהוא יוצג לדיון ולאישור במועצת התנועה 2/2009, במחצית חודש מרץ ש.ז.

 

רבקה וילנד הדגישה בדבריה כי לאחר שמועצת התנועה תאשר את הצעת "תקנון הפנסיה", הוא יופץ לכל קיבוצי התנועה ויהווה בסיס להכנת "תקנון פנסיה" פרטני בכל קיבוץ וקיבוץ. היא הודתה לחברי הצוות אשר סייעו בהכנת הטיוטה: עמרי כנען (רכזים); יעקב אברהמי ואמיר גנז (המח' המשפטית); שלומי (הקיבוץ המתחדש); עמירם אפרתי ("פנסיה בראש"); מריו טויב ("המטה השיתופי"); שושנה שגיא; ראובן בוימל (יועץ – פנסיוני). טיוטת "תקנון הפנסיה" מצ"ב לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

המזכירים סיכמו את הדיון ומסרו כי קיבלו משוב חיובי לטיוטה, לאחר שזו הוצגה בכל אחד משבעת הכנסים האזוריים שנערכו במהלך החודשיים האחרונים. לדבריהם, אין התנועה יכולה לכפות על קיבוץ את נוסח התקנון המוצע כאן. תפקידה הוא בעצם יצירת "התקנון", יצירת דעת קהל חיובית וקידום אימוצו ע"י הקיבוצים, בדרך של הדברות ושיחות משותפות. תפקיד נוסף המוטל עליה , הוא לחפש דרכים ואמצעים לסייע לאותם הקיבוצים שאינם מסוגלים לעמוד באילוצים הנובעים מן "התקנון".

 

הוחלט:

 

1.      הדיון בנושא לא הושלם, לכן, הוא יובא לדיון נוסף בישיבת המזכירות הבאה, לאחר שהצוות יתייחס להערות שהועלו במהלך הדיון היום.

2.      ראוי שבמזכירות תתגבש הסכמה רחבה ככל שניתן, לקראת העלאת הנושא במועצת התנועה.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

לפרוטוקול מס' 1/2009 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים