פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 1, מ-4.1.09

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 יום ראשון, ח' טבת תשס"ט, 04/01/09

 (ישיבה 1/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; דורון סט; רבקה וילנד; רן כוחן; עמרי כנען; אבי אהרונסון; סמדר סיני; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד; שלומית חפץ; אלישע שפירא.

 

חסרים: אייל רייז; יוסי בן-שאול; אלון שוסטר; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: יואב מרגלית (מח' ביטחון); עזי טלר (גזברות); מרקי לוי (מנכ"ל מיועד)

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 16/2008

2.      הודעת המזכירות - המצב בחזית הדרום.

3.      "עופרת יצוקה" - תמונת מצב כללית - דיווח רכז ועדת ביטחון.

4.      תקציב התנועה הקיבוצית 2009 - לקראת הגשה למועצת התנועה ב"קריאה שנייה".

5.      "המטה השיתופי" - תוכנית העבודה 2009 (נידחה לישיבת המזכירות הבאה)

 

1. אישור פרוטוקול ישיבה 15/2008

 

המזכירות אישרה, ללא שום הסתייגויות, את פרוטוקול ישיבה 16/2008

 

2. המצב בחזית "עוטף עזה" - הודעת המזכירות

 

מזכירות התנועה הקיבוצית מחזקת את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון בקרב על החזרת השקט לדרום הארץ בכלל וליישובי "עוטף עזה" בפרט. לבנו עם החיילים והמפקדים הנמצאים בשדה הקרב. אנו קוראים לממשלת ישראל לעשות את כל אשר נידרש, על מנת להשלים את המשימה של השבת השקט והביטחון לדרום הארץ, ויחד עם זאת לשאוף לסיומו של המאבק הנוכחי, המביא לפגיעה קשה באוכלוסיות משני עברי הגבול. כולנו מייחלים לראות את אזור "עוטף עזה" חוזר ושב לשגרת חיים שונה מזו של 8 השנים האחרונות.

 

3. "עופרת יצוקה" – תמונת מצב כללית - דיווח רכז ועדת ביטחון.

 

בהמשך להודעת המזכירות (ראה לעיל), מסר יואב מרגלית, רכז וועדת הביטחון בתנועה הקיבוצית, דיווח וסקירה על מצב החירום בגזרת "עוטף עזה", מאז החל מבצע "עופרת יצוקה" בשבת, 27/12/2008. יואב עמד על מקומה של התנועה הקיבוצית בכל הנוגע ליצירת הקישורים בין קיבוצי העורף לקיבוצי החזית, בסיוע במתנדבים, בהפעלת בני הנוער בקיבוצים, בהנחיות מקצועיות לבעלי התפקידים בקיבוצים, כיצד לפעול מול רשויות המדינה, וכן ב"תיווך" מול גורמי ממשל לצורך השגת אישורים לריסוסים, לפתיחת גני ילדים וכיו"ב. פרוט הדברים נמצא בסקירה כתובה המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 

4. תקציב התנועה הקיבוצית - 2009 - לקראת דיון במועצת התנועה ב"קריאה שנייה"

 

אפרים שפירא, גזבר התנועה הניח על שולחן המזכירות את הצעת התקציב אשר תוצג בפני מועצת התנועה בישיבתה הקרובה ביום חמישי, 15/1/2009 (1/2009) ותידון שם בנוהל "קריאה שניה". בתום דיון ממושך והערות חברי המזכירות, התקבלה שורת ההחלטות הבאה:

 

א.      מוצע למועצה לאשר את תקציב התנועה לתקופה של חצי שנה. במהלך חודש יוני יובא לדיון ולהחלטה במועצת התנועה, התקציב לששת החודשים הנותרים של השנה. המזכירות תביא למועצה בחודש יוני תוכנית התייעלות ותוכנית ליצירת קרן פירות נכסים.

 

ב.      גביית מסי התנועה תתבצע בתאום עם הארגונים, מתוך כוונה שכל גביית מסי התנועה תתבצע ע"י הארגונים האזוריים.

 

ג.       שנת 2009 היא שנת מעבר להתארגנות תקציבית חדשה של התנועה. יחד עם זאת, מתוך דאגה לעתיד הפעילות התנועתית, המדיניות היא לא להשתמש בנכסי התנועה לפעילות השוטפת. רק במקרים חריגים ומתוך דאגה שלא לפגוע בנושאים חיוניים בהם עוסקת התנועה, יידון צוות המזכירים בשימוש בנכסים.

 

ד.      יוקמו שני צוותים. הצוות האחד יעסוק בגיבוש הצעות להתייעלות האגפים ומחלקות התנועה ואילו תפקידו של הצוות השני יהיה לבדוק את נכסי ותאגידי התנועה, במטרה להגיש הצעה לאיגום הנכסים אשר פירותיהם יהוו מקור תקציבי לפעילות הציבורית ב"קרן לאחריות חברתית".

 

ה.      "ברית התנועה הקיבוצית" תתפצל החל מראשית שנת 2009 לשלוש עמותות עצמאיות: התזמורת; להקת המחול; "הברית" (תכלול גם את התיאטרון והגלריה). תקציב התנועה לשלושת העמותות לשנת 2009 יהיה 2.7 מיליון ₪. העמותות יפעלו כמשק סגור. התנועה לא תתקצב אותן בסכומים נוספים.

 

ו.         להשגת המקורות נחוצה ודרושה התגייסות רבתי של עובדי התנועה; שיתוף פעולה עם הארגונים האזוריים; הפנמה בכל קיבוץ לחובת תשלום המס התנועתי.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

לקריאת פרוטוקול מס' 16/2008 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים